Deel dit artikel:

24. okt 2019

|

Levensstijl

Veilige mobiliteit: 3 tips!

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven. Hoe doe je dat op eenveilige manier?

Ken de verkeersregels
Soms komen er nieuwe verkeersregels bij of worden er regels aangepast. Het isdus belangrijk dat je verkeerskennis up-to-date blijft. Twijfel je over eenverkeersregel of ben je de betekenis van een verkeersbord vergeten? Dan kan jehier op de website van Veilig Verkeer Nederland vragen over stellen! Hier staan alle verkeersregels, -borden en-tekens uitgelegd in begrijpelijke taal.

Verander mee
Het verkeer blijft veranderen. Elektrische fietsen bijvoorbeeld zijn een mooieontwikkeling om langere afstanden af te kunnen leggen. Wel vragen ze om extravaardigheden, zoals sneller anticiperen. Tijdens een opfriscursus kunnensenioren meer leren over het veranderende verkeersbeeld, en hoe daarmee kanworden omgegaan. Hiervoor worden in het hele land workshops gegeven.

 

Kies bewust

Vaak wordt uit gewoonte hetzelfdevervoermiddel gebruikt. Het zou goed zijn als we meer nadenken over hoe weveilig op onze bestemming kunnen komen: lopend of met de fiets, auto of hetopenbaar vervoer. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld het weer, het tijdstip,de afstand, parkeerkosten en mogelijk gebruik van geneesmiddelen of alcohol.

Gesponsord