Terug naar PGS Group

Deel dit artikel:

25. mrt 2024

|

Gesponsord

Verticale integratie en circulariteit als sleutel tot zelfstandigheid en groei

PGS Group produceert ieder jaar 25 miljoen nieuwe houten pallets en herstelt 25 miljoen gerecycleerde pallets, voor hergebruik in de keten. Om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen opereren heeft de groep alles in eigen hand, van bos tot en met nagelfabriek. Verticale integratie maakt deze speler wendbaar en in control.

In België en Frankrijk is PGS Group een bekende speler in de houten palletindustrie. Het bedrijf produceert 25 miljoen nieuwe pallets per jaar uit duurzaam hout. Daarnaast herstellen ze er ook 25 miljoen op hun eigen tweedehandssites. Klanten kunnen pallets in eigendom nemen of ze huren vanuit een ‘pool’. Men kan kiezen voor nieuwe pallets, voor gebruikte, of een mix daarvan. Luc Grauwet is “in pallets geboren” en al 7 jaar CEO van PGS Group. “We zijn een verticaal geïntegreerde onderneming en geven de voorkeur aan directe controle over onze processen.”

Hout en spijkers Het hout voor de pallets is afkomstig van twee bronnen: de helft wordt geproduceerd in eigen zagerijen, de andere helft wordt aangekocht bij leveranciers die PEFC en/of FSC gecertificeerd zijn. In het maken en herstellen zit jaarlijks zo’n 800.000 m3 hout. Ook de spijkers, nodig voor de pallets, maakt PGS zelf. Ongeveer zeventig procent van de productie van het Belgische Nails of Flanders is bestemd voor de eigen groep, dertig procent voor concullega’s in de markt. Bovendien worden ook de automatiseringssystemen voor het bedrijf ontwikkeld door een eigen ingenieursbedrijf. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat productie, recycling en distributie naadloos in elkaar overgaan, waardoor een efficiënt en duurzaam bedrijfsmodel ontstaat.

Greenfield De groep groeit voornamelijk door middel van acquisitie, maar schuwt ook het ontwikkelen van nieuwe initiatieven niet. De focus hierbij ligt niet op groei omwille van de groei, maar op het vervullen van reële behoeften. Grauwet verduidelijkt: “We hebben een nieuwe site in Portugal voor het sorteren en repareren van pallets. We evalueren voortdurend de marktbehoefte en kijken altijd naar wat mogelijk is, en waar behoefte aan is. We zijn dan ook niet bang om een greenfield operatie te doen.” De integratie is geboren uit de wens om onafhankelijk te opereren. Tijdens de Coronapandemie werd bewezen hoe nuttig dat is. “Wij konden ook toen zeer snel schakelen en de problemen vlot oplossen, om de supply chain te kunnen verzekeren van pallets. We hebben toen ook weer gemerkt hoe belangrijk zekerheid is.”

Groei Een andere reden voor de sterke groei van recente jaren is dat PGS zijn klanten volgt. “We zijn vertegenwoordigd in heel Europa en hebben ons vanwege klantspecifieke verzoeken ook in Marokko gevestigd. Onze visie is om gezien te worden als een betrouwbare speler in de palletindustrie, die zijn klanten efficiënt bedient. Het is dus een bewuste keuze om onze klanten te vergezellen naar hun operationele locaties.”

ESG-strategie De PGS Group zet sterk in op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2020 nam de groep een belangrijke stap om de eerder losse initiatieven te bundelen tot een samenhangend programma. Ze lieten zich hiervoor door een Nederlandse partner begeleiden. Het programma is het resultaat van uitvoerig onderzoek, actieve betrokkenheid van stakeholders, en een gedetailleerde materialiteitsanalyse. Het focust op de drie kernthema’s van ESG: Milieu, Sociaal en Governance, en stelt elf ambitieuze doelen. In het licht van de recente invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de rapportage van niet-financiële informatie standaardiseert en uitbreidt, is de PGS Group actief bezig met het aanpassen van haar duurzaamheidsprogramma om tegen 2026 aan deze nieuwe vereisten te voldoen.

We kijken altijd naar wat mogelijk is, en waar behoefte aan is

Duurzaamheid De duurzaamheidsdoelstellingen van de PGS Group strekken zich uit over alle aspecten van de bedrijfsvoering en raken elk facet van de organisatie. Het overkoepelend streven in de categorie ‘Milieu’ is het compromisloos terugdringen van CO2-uitstoot en het hergebruik van materiaal. Daar hoort uiteraard het gebruik van zonne- en windenergie bij, maar bijvoorbeeld ook groene ICT. Dit richt zich niet alleen op het verminderen van de CO2-uitstoot maar ook op digitale weerbaarheid. Verantwoordelijkheid voor het milieu betekent ook dat het hout duurzaam wordt geproduceerd en een circulair leven leidt. “In nauwe samenwerking met klanten herontwerpen wij onze producten zodat ze beter passen bij hun duurzaamheidsdoelstellingen,” zegt Grauwet. Deze projecten vallen onder de noemer ‘eco-design’.

Om de vele verschillende soorten pallets efficiënt te kunnen vervaardigen en de productieprocessen verder te optimaliseren, ontwerpt en bouwt de groep nieuwe machines onder eigen beheer. Robotica wordt ook ingezet om werknemers ergonomisch te ondersteunen. Verder wordt gekeken naar de manier waarop hout wordt gedroogd en hoe dit efficiënter kan, met hergebruik van warmte. Bij ‘Governance‘ ligt de nadruk dan weer op ethisch handelen, wat zich onder andere uit in een duidelijke ‘code of conduct’ en een robuust beleid voor ketenverantwoordelijkheid.

Sociale doelen Ten slotte, maar zeer wezenlijk, onderkent de PGS Group de cruciale rol van haar medewerkers en benadrukt het belang van een fijne en motiverende werkomgeving. De groep neemt ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en draagt actief bij aan sociale verbetering. De verlichting van kinderarmoede ervaart de organisatie als haar meest dringende appel, en zet hier dan ook volop op in.

Gesponsord