Deel dit artikel:

1 nov 2023

|

Levensstijl

Werken in het buitenland? Maak duidelijke afspraken

Het aantal buitenlandse werknemers in Nederland neemt snel toe, net als het aantal Nederlanders dat elders gaat werken. Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers die meegaan in deze ontwikkeling om altijd goed advies in te winnen, beleid te maken en afspraken vast te leggen.

Een bedrijfsbezoek in de Verenigde Staten, een meeting in Singapore of op afstand werken tijdens een reis door Spanje. Door mogelijkheden zoals hybride werken internationaliseert de arbeidsmarkt in rap tempo. Werken over de grens is interessant voor werknemers, maar ook zeker voor werkgevers die ten tijde van een krappe arbeidsmarkt net iets méér willen doen om werknemers aan zich te binden.

De regelgeving en procedures op het gebied van grensoverschrijdende arbeid zijn ingewikkeld en omslachtig. Zo moet er rekening gehouden worden met praktische-, juridische-, fiscale- en internationaalrechtelijke aspecten. Heeft een werknemer uit Nederland bijvoorbeeld wel of geen tewerkstellingsvergunning nodig bij arbeid in het buitenland? Of moeten de sociale verzekerings-en-belastingplicht worden overgezet naar het werkland en moet daar een salarisadministratie ingericht worden? Ook zijn er risico’s op het gebied van ziekte, verzekeringen en digitale veiligheid. Als een werknemer in het buitenland wil werken is het daarom goed om waakzaam te zijn.

Er is geen recht voor een werknemer die in Nederland werkt om tijdelijk in het buitenland te werken. Wel is er wetgeving in de maak die werknemers meer zeggenschap geeft over de eigen werkplek, al is nog niet zeker of die wet er (ongewijzigd) komt en in hoeverre die van toepassing is bij internationale arbeidsmobiliteit. Dat wil niet zeggen dat werkgevers zo’n verzoek zomaar kunnen afwijzen. De werknemer heeft ook nu al het recht om verandering van werklocatie te vragen. Daarover kunt u samen in gesprek.

Op het gebied van internationale arbeidsmobiliteit adviseert Werkgeversvereniging AWVN haar leden op vijf gebieden: migratie, sociale verzekeringen, arbeidsrecht/arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en pensioen. Door deze ‘schijf van vijf’ te doorlopen is voor de werkgever duidelijk wat er allemaal geregeld moet worden, of het Nederlands recht van toepassing is en wat de gevolgen zijn voor de betrokken partijen. Als er vaker sprake is van grensoverschrijdende arbeid, adviseert AWVN om op basis van deze schijf van vijf een organisatiebreed beleid te maken.

Naast wat er moet en mag, is het belangrijk te zorgen dat de werknemer in verbinding blijft met de organisatie, collega’s en klanten. Het is daarom verstandig om afspraken vast te leggen over waar, wanneer en hoe het werk gedaan gaat worden. Wijs op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om veilig te werken en een gezonde werkhouding en werkritme aan te houden en geef relevante instructies. Blijf daarover met elkaar in gesprek. Als werkgever bent u immers (mede) verantwoordelijk.

Gesponsord