Deel dit artikel:

28. feb 2018

|

Industrie

Wie neemt de leiding over de energietransitie?

De Klimaat- en Energietransitie krijgt veel aandacht in het nieuwe Regeerakkoord. Daar ben ik blij mee, want er moet nog veel gebeuren om de ambities van Parijs te halen. Het Regeerakkoord ademt ook het besef dat het niet alleen een opgave van de (Rijks)overheid is, maar dat we het allemaal samen moeten doen.

In deze special komen een aantal onderwerpen terug die de uitdagingen van de transitie naar een duurzaam energie systeem goed weergeven. Het is primair een sociaaleconomische transitie geholpen door nieuwe technologie, die op veel aspecten van ons dagelijks leven ingrijpen. Sociaal omdat ons (energie)gedrag moet veranderen; economisch omdat businesscases en marktsystemen veranderen. 


Als ik kijk naar de technologische mogelijkheden om de transitie te laten slagen ben ik optimistisch. Op tal van terreinen wordt gewerkt aan inmiddels “proven technology”: zowel in de industrie, in de gebouwde omgeving, rond onze mobiliteit, in ons ruimtegebruik boven- en ondergronds als in de energiesector zelf. Digitalisering kan ons helpen de transitie te versnellen en veilig te maken. 


Om alles in te passen in onze manier van leven en werken is nog veel innovatie nodig. De Topsector Energie werkt daar hard aan met de meer dan 1600 aangesloten bedrijven en kennisinstellingen. Dat doen we met een brede blik op wat er ook buiten Nederland gebeurt. 


Nederland staat nu op plek vier van meest concurrerende economieën. Onze bereidheid tot samenwerken heeft daar zeker aan bijgedragen. Dat biedt ons kansen voor een duurzame toekomst, maar ook de plicht om deze kennis uit te dragen en een voorlopersrol te spelen. Dat is goed voor onze toekomstige welvaart en ik zie het bijna als een morele plicht naar de volgende generaties.


Daarom ben ik blij met de voorbeelden die u in deze special aantreft. Ze geven een mooi beeld van de diversiteit aan onderwerpen waar we aan werken. Op 29 november 2017 heeft u de gelegenheid om tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie kennis te nemen van deze innovaties en vooral ook mee te denken over de stappen die we verder moeten zetten. Samen bouwen we aan onze energietoekomst en ik nodig u van harte uit daaraan mee te doen.


Manon Janssen

Topsector Energie

Gesponsord