Sluiten
‘Hoe succesvoller we zijn,  hoe groter de bijdrage voor onze planeet’

‘Hoe succesvoller we zijn, hoe groter de bijdrage voor onze planeet’

Advertentie | mrt 28, 2022
Vivera - Newsroom

Bizar eigenlijk dat we klimaatverandering heel erg vinden… en we het allemaal verschrikkelijk vinden hoe dieren worden behandeld… maar dat we tóch gewoon vlees blijven eten? Vinden we het dan toch niet zo belangrijk diep vanbinnen? Of zijn we te druk bezig met ons eigen leventje om te veranderen? Of denken we dat een plantaardige maaltijd toch geen verschil maakt? Oftewel… we denken zelf allemaal dat we een ‘open mind’ hebben, maar als puntje bij paaltje komt doen we vaak heel anders. Ook als het gaat om open staan voor een ander eetpatroon, een plantaardig eetpatroon

vivera.com

Bekijk alle artikelen

Binnenkort hoopt Vivera zich B-te corp noemen. Het bedrijf kijkt immers niet alleen naar de omzetcijfers, maar laat de impact op maatschappij en milieu ook mee tellen. Hun du-urzame product geeft hen wel een voorsprong. Het is één van de too-naangevende bedrijven in Europa op het gebied van plantaardige vleesver-vangers. Behalve vlees gaan ze nu ook vis vervangen. Een zalm die behalve duurzaam ook ‘ontzettend lekker’ is.

Door de voordelen van vleesvervangers breed uit te meten, zou de consument gemakkelijker overtuigd moeten worden om te kiezen voor een duurzaam product als dat van Vivera.

Al dertig jaar produceert Vivera plantaardige vleesvervangers op basis van de meest geavanceerde technieken. “Wij willen het de consument zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk maken om een duurzaam leven te leiden, en dat doen we door vleesvervangers
zo lekker mogelijk te maken en zo veel mogelijk op vlees te laten lijken”, zo vat CEO Willem van Weede de visie van zijn bedrijf samen. Wie vlees vervangt door plantaardige producten maakt immers grote impact. Dat is de gedachte achter de eiwittransitie. Door plantaardige eiwitten te consumeren in plaats van deze door vee om te laten zetten in dierlijke eiwitten, hoeven eenvoudigweg veel minder eiwit-ten geteeld te worden. Je hebt 7 kg soja nodig als veevoer om 1 kg vlees te maken, terwijl we van 7 kg soja ook 7 kg tofu kun-nen maken. Dit bespaart landbouwgrond, energie, water en CO2-uitstoot.
Om werkelijk impact te hebben op een zo duurzaam mogelijke planeet, zet het be-drijf daarom vol in op productontwikke-ling, R&D en marketing. Want hoe meer het bedrijf verkoopt, hoe meer impact. Zo beleveren ze al 27 landen in Europa, waa-ronder 18 met het merk Vivera. “Want hoe succesvoller we zijn, hoe meer impact we maken op een duurzamere planeet.”

B-Corp

Met een duurzaam product, betalen duurzame intenties zich direct uit in omzetcijfers. “Omdat ons product een positieve impact heeft, worden duurzaam-heidsdoelen vanzelfsprekender”, erkent de directeur. Om het niet te laten bij mooie woorden alleen, kent het bedrijf niet alleen duurzaamheidsdoelstellingen voor het product, maar in de hele bedrijfsvoe-ring. En dat in de breedste zin van het woord. Zo wordt het eigen energieverbru-ik nauwlettend in ogenschouw genomen. Vivera is al CO2-neutraal. Verspilling wordt voorkomen en verpakkingsmateria-len zijn zo duurzaam mogelijk.
Daarbij wil het bedrijf ook een positieve impact maken op de omgeving en de maatschappij, door goed voor de werk-nemers te zorgen en de omgeving van het bedrijf. Door hoge standaarden na te streven op het gebied van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelij-kheid en transparantie, hoopt het bedrijf zichzelf nog dit jaar een B-Corp te mogen noemen. Het bedrijf kijkt dus nadrukke-lijk niet alleen naar de financiële winst- en verliesrekening, impact op milieu en maatschappij zijn even belangrijk. “Je committeert jezelf aan een verbetering van onze planeet. We hebben alle punten verzameld. Ons assessment wordt nu beoordeeld”, zegt Van Weede.

Kopgroep

Door de voordelen van vleesvervangers breed uit te meten, zou de consument ge-makkelijker overtuigd moeten worden om te kiezen voor een duurzaam product als dat van Vivera. “Maar zo zit de wereld nog niet in elkaar”, meent de directeur. “Niet iedereen kiest voor duurzaam. Er is meer progressie nodig.” Gelukkig zijn er steeds meer bewuste consumenten, vooral onder de jeugd. En vanwege die ontwikkelingen ontstaat er onder de bedrijven ook een kopgroep van bedrijven die daadwerkelijk stappen willen maken.
Het bedrijf wil een zo groot mogelijke impact maken en kijkt daarbij niet alleen naar de eigen belangen. Het moedigt ook andere bedrijven aan de omslag te maken naar meer plantaardige productie. “Er wordt nog steeds veel vlees gegeten. We willen graag het tipping point bereiken en het is gaaf om daarin een rol te spelen.”

Ontzettend lekker

De producent van vleesvervangers zet binnenkort een volgende stap. Dan gaan ze behalve vlees ook vis vervangen. “We lanceren een plantaardige zalm”, kondigt de directeur aan. Dit belooft veel negatieve effecten weg te nemen die met visvangst en vooral kweekvis gepaard gaan, zoals overbevissing en antibioticagebruik.
“Maar het is vooral ontzettend lekker. Goed van kleur en structuur, maar ook ontzettend gezond.” 

Industrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023