Sluiten
Innovaties in de diergezondheidszorg samen met technologische ontwikkelingen en data in de voedselketen vormen ons duurzame voedsel van morgen

Innovaties in de diergezondheidszorg samen met technologische ontwikkelingen en data in de voedselketen vormen ons duurzame voedsel van morgen

Advertentie | nov 01, 2022
MSD - Newsroom

MSD is het grootste en meest veelzijdige geneesmiddelenbedrijf van Nederland. We bieden innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen én dieren, en zijn betrokken bij een betere toegang tot gezondheidszorg. Dagelijks werken we aan oplossingen voor ziekten waar nog geen antwoord op is en die vragen om nieuwe geneesmiddelen. Want wereldwijd levens redden en verbeteren dankzij baanbrekende wetenschap, dat is ons doel.

 

msd.nl

Bekijk alle artikelen

We worden als consumenten steeds bewuster van de herkomst en productiewijze van ons voedsel. Ook hechten we veel waarde aan (lokale) duurzame productie met oog voor gezondheid en welzijn van dieren. MSD Animal Health staat voor verdere verduurzaming van de voedselketen en biedt hiervoor oplossingen met unieke technologieën, producten en services, en betrokkenheid in alle facetten van de voedselketen.

“Door het samenbrengen van alle schakels in de keten wordt deze transparant en dit creëert vertrouwen en loyaliteit.“

De diergezondheidsdivisie van geneesmiddelenbedrijf MSD, MSD Animal Health, werkt hard aan de voedselketen van morgen. Duurzaamheid is een van haar centrale pijlers, maar dit is tegelijk een breed begrip. MSD Animal Health kijkt dan ook naar meerdere facetten van duurzaamheid, zoals diergezondheid, dierenwelzijn, belasting van het milieu door dierlijke productie, betrouwbaarheid van diergegevens en transparantie in de productieketen.

De gezondheid en het welzijn van dieren, waaronder landbouwhuisdieren, zijn om meerdere redenen belangrijk. Ten eerste gaan we in een ontwikkelde maatschappij verantwoord met onze dieren om, daarbij zorgt een gezond en gelukkig dier ook voor een duurzame voedselproductie. Bovendien dragen gezonde dieren ook bij aan de gezondheid van de mens, het risico op overspringen van ziekten van dier naar mens wordt daarmee namelijk verminderd. Deze One Health gedachte is ook een belangrijk speerpunt binnen het bedrijf dat samenwerkt met vele stakeholders, zoals dierenartsen, veehouders, overheden en andere organisaties.

MSD Animal Health richt zich dus voornamelijk op producten voor de preventie van ziekten en de bevordering van welzijn bij dieren. Ze is specialist in preventieve gezondheidszorg, met name door het ontwikkelen en vermarkten van innovatieve vaccins. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de doeltreffendheid van de producten maar ook naar een diervriendelijke manier van toediening. Zo wordt ervoor gezorgd dat dieren geen of zo min mogelijk hinder ondervinden van vaccinaties, voorbeelden hiervan zijn het naaldloos vaccineren van varkens of het enten van kuikens terwijl ze nog in het ei zitten.

Duurzaamheid wordt verder vorm gegeven door traceerbaarheid van producten van dierlijke oorsprong in de voedselketen, zoals varken, rund, kip en visproducten. De keten wordt opgedeeld in twee delen: het levende gedeelte van het dier en alle verdere bewerkingen in het voedselproces. In het geval van bijvoorbeeld rundvee worden de dieren vanaf het moment van geboorte door middel van identificatie door een (elektronisch) oormerk gevolgd. Hierdoor kan van elk dier de gezondheidsstatus worden bijgehouden en welke behandelingen (vaccinaties) of transporten hebben plaatsgevonden. Ook kunnen deze dieren worden gemonitord door een sensor aan de halsband. Hiermee kunnen gedragingen als voeropname, herkauwen en activiteit worden bepaald. Ook kan worden gekeken hoeveel tijd de dieren buiten de stal hebben gelopen. Zo kan objectief worden gemeten hoe het gesteld is met de gezondheid en het welzijn van de dieren. 

Vervolgens beschikt het bedrijf over DNA TraceBack® technologie. Door een DNA-monster van het dier te koppelen aan het unieke identificatienummer en het uiteindelijke product in de supermarkt, krijgt men inzicht in het gehele verwerkingsproces van het dier. Hierdoor kan objectief gecontroleerd worden of producten in de winkelrekken daadwerkelijk voldoen aan de voorwaarden van de labels die een keurmerk nastreeft. 

Die wetenschappelijk onderbouwen traceerbaarheid is cruciaal voor het verduurzamen van de voedselketen, omdat er door de hele keten heen data wordt verzameld over de dieren. Hoe gezond is het dier geweest? Waar komt het dier vandaan? Op welke boerderij heeft het geleefd? Hoelang heeft het dier buiten gelopen? Hoe oud is het dier? Die informatie helpt om overal in de keten processen te optimaliseren en dus te controleren of producten voldoen aan de labels waaraan zij zich verbonden hebben. 

Het gebruik van data voortgekomen uit de unieke identificatie, sensoren of DNA monsters, aangevuld met preventieve diergeneesmiddelen (o.a. vaccins) biedt toegevoegde waarde in iedere stap van het voedselproces. Door het samenbrengen van alle schakels in de keten wordt deze transparant en dit creëert vertrouwen en loyaliteit. De consument weet wat hij koopt en kan gericht keuzes maken, de keurmerken zijn namelijk onderbouwd en traceerbaar. Op die manier zorgt dit voor verdere verduurzaming van ons voedsel. 

MSD Animal Health is van geboorte tot eindproduct in de voedselketen betrokken en met haar unieke oplossingen wil zij samen met de andere stakeholders het voedsel wat wij elke dag tot ons nemen verder verduurzamen. 

 


Ga voor meer informatie naar:

www.msd-animal-health.nl

Voedingsindustrie & Agricultuur

Lees meer
Corbion helpt wereldbevolking te voeden met duurzame hulpbronnen

Corbion helpt wereldbevolking te voeden met duurzame hulpbronnen

Een octrooi maakt het verschil

Een octrooi maakt het verschil

Vergroenen en besparen met stroom direct van het zonnepark

Vergroenen en besparen met stroom direct van het zonnepark