Sluiten
“Energietransitie moet geen evolutie, maar revolutie zijn”

“Energietransitie moet geen evolutie, maar revolutie zijn”

Advertentie | nov 25, 2022
Windkracht 5 - Newsroom

Wij, als Windkracht 5, geloven dat als er goed samengewerkt wordt tussen mensen in organisaties dat er dan veel mogelijk is. Wij creëren, stimuleren en verbeteren de samenwerking tussen en binnen organisaties, zodat ze de uitdagingen waarvoor ze staan beter aankunnen. Zo willen we het tempo van de energietransitie versnellen. Wij brengen beweging in organisaties en we combineren bestuurlijke ervaring met technische kennis en operationele slagkracht. Wij geven advies aan organisaties en hebben hierbij een eigen kijk op organisaties en leiderschap.

www.windkrachtvijf.com

Bekijk alle artikelen

De energietransitie is een zeer complex proces. De kosten zijn hoog, goed personeel is schaars en het aantal stakeholders groot. Daarom moeten de kwaliteiten van alle mensen optimaal worden benut en hun belangen worden meegewogen. Dat is de filosofie waarmee de consultants van Windkracht 5 organisaties helpen om projecten met een duurzame impact te realiseren. 

Windkracht 5 ziet dat organisa-ties meer bereiken als meer op mensen en minder op modellen wordt gefocust, vertelt Goziëm Frijmersum, een van de oprichters van het bedrijf. “Door de energietransitie neemt het belang van ‘stakeholder management’ verder toe. Dat betekent het in kaart brengen van ieders belangen en kwaliteiten. Pas daarna gaan we kijken welk model daarbij past”. In de ogen van Frijmersum poldert Nederland nu nog veel te veel, terwijl hij een radicale benadering van de transitie meer op zijn plaats vindt: “Wij denken dat je veel grotere stappen kan zetten. De overtuiging van Windkracht 5 is dat de energietransitie geen evolutie, maar een revolutie zou moeten zijn. Dat is ook onze benadering als we organisaties helpen.” Pragmatisch en hands on maar wel met oog voor het hele stakeholderveld.

Windkracht 5 stimuleert samenwerking binnen, maar ook tússen organisaties. Dat is steeds vaker nodig, omdat bedrijven en instanties elkaar steeds frequenter letter-lijk en figuurlijk tegenkomen bij projecten die met de energietransitie samenhan-gen. Frijmersum illustreert het met een voorbeeld: “Netbeheerder Tennet en spoorbeheerder ProRail lopen elkaar veel tegen het lijf bij uitbreidingen van het elek-triciteitsnet als gevolg van de energietran-sitie. Wij hebben daarom de samenwerking versterkt en verankerd in een samenwer-kingsovereenkomst. Ook hebben we stuur-informatie ontsloten, zodat beide partijen projecten sneller en veilig kunnen uitvoeren.”

Als organisaties hun eigen potentieel ten volle willen benutten, is het volgens Wind-kracht 5 een vereiste om werk te maken van inclusiviteit en diversiteit. Frijmersum: “Studies tonen aan dat diversiteit leidt tot meer effectiviteit. Nu is het belang daarvan nog groter geworden, want de energietran-sitie is ook een maatschappelijke transitie. We hebben iedereen nodig om het te laten slagen, dus ook als ze bijvoorbeeld minder mobiel zijn of een andere culturele achter-grond hebben. Het zijn de mensen die deze transitie samen maken.” 

Ga voor meer informatie naar: www.windkrachtvijf.com 

Industrie

Lees meer
Belofte voor medicijnveiligheid

Belofte voor medicijnveiligheid

Advertentie | feb 23, 2024
Gespecialiseerde koelketeninfrastructuur biedt maatwerk in zorglogistiek

Gespecialiseerde koelketeninfrastructuur biedt maatwerk in zorglogistiek

Advertentie | feb 23, 2024
Ontzorgen van farmaceutische bedrijven is complexe business, ook in de logistieke keten

Ontzorgen van farmaceutische bedrijven is complexe business, ook in de logistieke keten

Advertentie | feb 23, 2024