Sluiten

Krachten bundelen tegen wateroverlast

Grondstoffen | feb 07, 2019

Het klimaat verandert en wij kunnen niet achterblijven. Een periode van lange droogte zoals in afgelopen zomer én de vaker voorkomende harde regenbuien, vragen om aanvullende oplossingen. Door nu rekening te houden met het klimaat van de toekomst kunnen we de steden hierop voorbereiden. De samenleving was altijd gewend dat hemelwater via het riool werd afgevoerd. De grote volumes van nu verlangen aanvullende oplossingen. ”Als er 20 mm regen valt in een uur, dan wordt de risicofactor groter. Als er 40 mm valt, dan is de capaciteit in het riool onvoldoende om dat volume ongehinderd af te voeren”, constateert directeur Roelof Kruize van Waternet.

Kruize ziet dat het beter omgaan met tropische regenbuien juist vraagt om samen met allerlei partijen in de stad te werken aan oplossingen. Hij heeft dan ook het initiatief genomen voor Rainproof. Een netwerk aanpak om samen met iedereen in de stad te werken aan droge voeten. Een voorbeeld van zo’n oplossing is het Groene Schoolpleinen programma, waarbij de tegels van het schoolplein worden vervangen voor groen. Leuk voor de biologielessen, maar bovenal een natuurlijke opvang om regenwater niet direct in het riool te laten afvloeien. In plaats daarvan wordt hemelwater geleidelijkerwijs in de bodem geïnfilteerd.

 roelof-kruize.jpg

Roelof Kruize, directeur van Waternet.

Grondstoffen

Lees meer
‘Met meer secundaire grondstoffen in producten écht bijdragen aan een circulaire economie’

‘Met meer secundaire grondstoffen in producten écht bijdragen aan een circulaire economie’

Advertentie | nov 29, 2021
Technologie in de horticultuur

Technologie in de horticultuur

Grondstoffen | feb 25, 2019
Werken aan duurzame doelen en plichten

Werken aan duurzame doelen en plichten

Grondstoffen | feb 22, 2019