Sluiten
De weg naar een circulaire verpakkingsindustrie

De weg naar een circulaire verpakkingsindustrie

Advertentie | mrt 26, 2020

Een circulaire economie in 2050. Een mooie ambitie maar er moet nog veel gebeuren om de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie te realiseren. In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal gebruikt. Maar zonder recycling en geavanceerde scheidingstechnologie is er geen circulaire economie.

Sinds China het afvoeren van plastic afvalstromen naar het land in de ban heeft gedaan, is de focus op het recyclen van plastic steeds groter geworden. In de komende jaren zal plastic een hoop aandacht krijgen, en dat is bittere noodzaak. Het circulair maken van plastic verpakkingen vormt een van de grote milieu-uitdagingen van onze eeuw. Vooral tot hoogwaardiger recycling en een hogere kwaliteit van recyclaat komen is een grote uitdaging. 


Deze groeiende erkenning zet aan tot actie over de wereld. Volgens een recent onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation zal het gebruik van plastic in de komende twintig jaar verdubbelen en in 2050 zijn verviervoudigd. In 2024 moet minimaal 70 procent van het single use plastic dat in Nederland in de prullenbak terechtkomt gerecycled worden zonder dat de kwaliteit ervan achteruitgaat. Daarnaast moeten alle producten van single use plastic in 2025 voor 35 procent bestaan uit gerecycled plastic.


Met name in de verpakkingsindustrie is men op zoek naar een Closed Loop methodologie, waarbij we volledig circulair omgaan met plastic verpakkingsmaterialen. “Momenteel wordt er circa 78 miljoen ton plastic geproduceerd in Europa, waarvan slechts 14% wordt ingezameld voor recycling en slechts 2% van al het plastic in de industrie wordt écht gerecycled in een zogenaamde Closed-loop recycling”, vertelt Edmund Tenfelde, CEO van Bollegraaf Recycling Solutions. “En dat bij een plastic productie van 359 miljoen ton. Dat betekent dat er nog een enorme weg te gaan is.”


Beter recycleren

Het bewustzijn over de hele wereld dat we onze levensstijl moeten veranderen, groeit snel. Bollegraaf heeft de afgelopen 3 jaar met haar strategische prioriteiten geanticipeerd op de evolutie van recycling sector. Deze zijn en blijven gericht op de toenemende complexiteit van de eisen van de recyclingindustrie, de toenemende vraag naar nieuwe geavanceerde scheidingstechnologieën en modulair gebouwde automatische sorteersystemen met operationele flexibiliteit om flexibel te zijn voor toekomstige wijzigingen.


De manager R&D van Bollegraaf geeft aan dat recycling momenteel vooral gericht is op mechanische recycling. In de afgelopen jaren werd er veel plastic omgevormd tot tuinbanken en bermpaaltjes in verschillende kleuren grijs en beige. Heel goed natuurlijk, maar die markt raakt nu verzadigd en upcycling (upcyclen is een vorm van recycling waarbij het product wordt verwerkt tot één of meerdere hoogwaardige nieuwe producten) kan je het ook niet echt noemen. Als we echt iets willen veranderen moet er een andere oplossing gezocht worden. Er komt meer en meer druk vanuit overheden en publiek om te recycleren, om de ambitieuze volumetargets te halen. Daarbij vraagt de markt om de hoogste kwaliteit recyclaat, het liefst dezelfde kwaliteit als zogenaamd virgin-grade plastic uit primaire grondstoffen. Dat is onze opgave!”


Die oplossing ziet Bollegraaf onder andere in nieuwe geavanceerde scheidingstechnologieën om tot hoogwaardiger mechanische recycling en een hogere kwaliteit van recyclaat te komen in combinatie met chemische recycling. “Wij staan bekend als innovators en zetten sterk in op nieuwe technologieën”, vertelt Tenfelde. “Zo bundelen we in Europa en de USA onze krachten met andere grote bedrijven uit de industrie.” 


Op basis van hun kennis en ervaring heeft Bollegraaf in 2018 voor een gerenommeerde klant in de USA  een recyclingsysteem ontworpen en gebouwd, om flexibele plastic verpakkingen te recyclen en de technische en economische haalbaarheid ervan aan te tonen. Het recyclen van alle flexibele plastic verpakkingen uit zogenaamde (huishoudelijke) single-stream afvalstromen. Dit was in het kader van een onderzoeksprogramma, een pilot om recycling van flexibele plastic verpakkingen te testen, van de stichting Materials Recovery of the Future (MRFF), de Amerikaanse tegenhanger van het in 2019 in Nederland gepresenteerde Plastic Pact. 


Door hun kennis en geavanceerde scheidingstechnologieën voor sorteersystemen van flexibele plastic verpakkingen heeft Bollegraaf recent in Nederland een tender gewonnen die ertoe geleid heeft dat ze nu mogen starten met de bouw van het nieuwe Nationaal Test Center Plastics, afgekort NTCP. Het NTCP is een onafhankelijk test- en ontwikkelcentrum dat zich richt op circulair hergebruik van plastics. 


Naast het ontwikkelen van nieuwe sorteersystemen en scheidingstechnologieën voor het recyclen van diverse soorten plastic verpakkingen investeert Bollegraaf in nieuwe technologieën om mechanisch niet-recyclebaar plastic te verwerken tot brandstoffen  of – liever – chemische grondstoffen voor het produceren van nieuwe plastics. Tenfelde ziet  de opkomst van (thermo)chemische en fysische recycling of dissolutie als een noodzakelijke ontwikkeling om – samen met een geoptimaliseerde mechanische route – de mate van hergebruik van afvalplastics en daarmee waarde-optimalisatie in de keten te verhogen tot het gewenste niveau.


Ook hier is een excellente sortering tot de hoogst mogelijke kwaliteit van het grootste belang. (Thermo)chemische recyclingprocessen zoals pyrolyse leveren een pyrolyse-olie, een alternatief voor nafta. Die pyrolyse-olie wordt geleverd aan de basischemie, als voeding voor zogenaamde kraakinstallaties, die weer de grondstoffen voor nieuwe plastics leveren. Die installaties hebben miljarden gekost en het is dus van het grootste belang dat de kwaliteit van de voeding hoog en betrouwbaar is. En die kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit en de zuiverheid van het plastic.


Door bijvoorbeeld de invloed van UV-licht zal plastic verkleuren of in kwaliteit achteruitgaan. Met zogenaamde fysische recycling of dissolutie kan je additieven zoals kleurstoffen of brandvertragers scheiden van de polymeren. Ook kan je bijvoorbeeld verschillende polymeren van elkaar scheiden. De gezuiverde stromen uit zo’n proces kunnen dan weer als grondstof dienen voor nieuwe producten. Ook dit proces vergt een uiterst zuivere, dus goed gesorteerde, plasticstroom en ook daar werkt Bollegraaf hard aan. Door bijvoorbeeld de invloed van UV-licht  zal plastic verkleuren of in kwaliteit achteruitgaan. Op het moment is niemand in staat de originele kleur van bijvoorbeeld een legoblokje weer terug te krijgen, maar mede door een goede sortering, dit soort dissolutie technologie, wordt dat in de toekomst wel mogelijk. Dat is nu nog heel prematuur, maar dat is waar we uiteindelijk naar toe willen en er wordt bij universiteiten, onderzoeksinstituten en in de industrie hard aan gewerkt. Wij willen voorop lopen om uiteindelijk honderd procent gerecycled materiaal te realiseren, dat misschien zelfs nog wel beter is dan voorheen.”


Voor SUEZ en Kempenaars heeft Bollegraaf in 2018 een sorteersysteem om verschillende harde plastic kunststoffen en folies te recyclen gebouwd. De enige in zijn soort qua toegepaste technologieën en hoogwaardige recycling. Door tot een hogere kwaliteit van recyclaat met een zuiverheid van boven de 95% te komen wist het bedrijf zijn opbrengst te verdubbelen. Het maakt hen het enige bedrijf in Europa dat plastic op deze manier verwerkt. SUEZ en Kempenaars opereren onder de naam SK Polymers BV. In deze joint venture werken zij aan slimme oplossingen om harde kunststoffen geschikt te maken voor recycling. Zo kunnen zij hoogwaardige grondstoffen leveren aan de kunststof producerende industrie op basis van gebruikte (harde) plastics. 


Daarnaast bieden sommige vormen van chemische recycling de mogelijkheid om meer recyclaat in te zetten in voedselverpakkingen. “Momenteel kan nog niemand dat, maar waar we naar streven is dat we plastic echt volledig kunnen recyclen en in de oorspronkelijke kwaliteit en eigenschap kunnen herstellen. Neem bijvoorbeeld weer dat plastic legoblokje. Zo’n blokje wordt gedurende de jaren fletser en minder geel. Op het moment is niemand in staat de originele gele kleur weer terug te krijgen, maar met chemische recycling wordt dat in de toekomst wel mogelijk. Daarmee kan je bijvoorbeeld de koolstofverbinding herstellen en zo krijg je de echte kleur en kwaliteit weer terug. Dat is nu nog heel prematuur, maar dat is waar we uiteindelijk naar toe willen. Honderd procent gerecycled materiaal, dat misschien zelfs nog wel beter is dan voorheen.”


Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) en Robotica

Daarbij zet Bollegraaf ook vol in op nieuwe technologieën als artificial intelligence en robotica. Het sorteren van afval is gevaarlijk werk wat kan leiden tot letsel en ongevallen. Dankzij recente ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie worden vuilnis-sorteerrobots dan ook steeds vaker ingezet in recyclingfabrieken. Met behulp van camera’s en geavanceerde machine learning algoritmen waarmee ze specifieke objecten herkennen, kunnen de robots blikjes, plastic, glas of ander recyclebaar materiaal binnen enkele seconden in een berg afval identificeren. 


“De nieuwste ontwikkeling is een sorteerrobot met een capaciteit van maximaal negentig picks per minuut, die bedoeld is om handmatige kwaliteitscontrole te vervangen. Dat is niet alleen veel meer dan een werknemer per minuut kan, maar draagt ook bij aan de veiligheid en de gezondheid op het werk ”, vertelt Tenfelde. Deze robot, genaamd RoBB-AQC is de slimste, meest precieze en meest betrouwbare sorteerrobot op de markt. “De robot kan plastics herkennen en sorteren die met conventionele technologie niet herkend kunnen worden. We zetten enorm in op dit soort technologieën, omdat we daarmee in de toekomst echt die closed loop doelstellingen kunnen waarmaken en onze klanten hoogwaardige gerecyclede grondstoffen kunnen leveren aan de kunststof producerende industrie.” 


In 2005 introduceerde Bollegraaf de eerste sorteer robot voor kwaliteitscontrole en sindsdien werden verschillende soorten robots ontwikkeld. De huidige RoBB-AQC is een volledig geautomatiseerde sorteerrobot. Deze nieuwe toonaangevende RoBB-AQC sorteer robot van Bollegraaf kan worden geconfigureerd met een Near-Infra Red machine vision-systeem ondersteund met kunstmatig intelligentie (AI), waarmee nauwkeurige sortering van alle recyclebare materialen en plastics mogelijk wordt gemaakt.


Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie is de RoBB-AQC robot zelfs in staat te leren hoe het nieuwe soorten materialen moet identificeren, waarna het leerproces kan beginnen. Dit leervermogen biedt onze klanten veel flexibiliteit. In de recyclingsector hebben we te maken met voortdurend veranderende wetgeving en ook de waarde van de gerecyclede materialen verandert continu. De sorteeroplossingen van Bollegraaf kunnen daar gewoon op aangepast worden, legt Tenfelde uit. Ook heeft de RoBB-AQC robot een lasersysteem waarmee hij de hoogte van het te sorteren product kan inschatten. Door het Near-Infra Red machine vision-systeem ondersteund met kunstmatige intelligentie kan de RoBB-AQC robot de kwaliteit van het gerecycled plastic vergroten en elke vervuiling verwijderen. Hierdoor kunnen onze klanten beter dan ooit sorteren en hoogwaardiger recycling en een hogere kwaliteit van recyclaat bereiken. Dat levert een hogere kwaliteit en zuiverheid van recyclaat op met een hogere opbrengst. Daarnaast is het inzetten van RoBB ook nog eens enorm flexibel. Door de manier waarop deze gebouwd is kan deze zonder moeite in de huidige sorteerlijnen geplaatst worden. Ook als de omstandigheden niet optimaal zijn. “We hebben de RoBB al in een test center laten werken op een niet vlakke ondergrond, waardoor deze tegen de zwaartekracht in moest werken. Maar ook dat werkte helemaal naar behoren.”


Closed Loop Recycling voor Plastics

Sinds de industriële revolutie vertrouwen wij op natuurlijke bronnen om onze levensstandaard te verhogen. Door toenemende schaarste zijn we genoodzaakt om hier op een duurzamere manier mee om te gaan. Er zijn twee soorten recycling, een open en gesloten systeem. Gesloten systemen zijn het recyclen van glas, staal en aluminium. Deze materialen kunnen continu gerecycled worden en dezelfde kwaliteit behouden. Je noemt dit ‘closed-loop recycling’.


Bij een ‘open-loop’ of ‘downcycling’ wordt de kwaliteit van het materiaal steeds lager naarmate er meer gerecycled wordt. Papier en plastic zijn hier een goed voorbeeld van. Een andere definitie van open loop recycling is recycling waarbij het gerecycleerde materiaal wordt toegepast (en dat kan ook heel hoogwaardig zijn – dus niet per definitie downcycling) in een andere waardeketen. Dat bedoelen we hier niet. Na verloop van tijd is het steeds minder interessant om dit soort materialen te recyclen. Closed loop recycling van plastic kan op termijn foodgrade naar foodgrade recycling mogelijk maken Bij closed loop recycling wordt het materiaal weer ingezet voor een vergelijkbare toepassing. Om dit mogelijk te maken eist de recyclingindustrie van afval sorteerinstallaties een hoog zuiverheidsniveau van de gesorteerde fracties om te voldoen aan de vraag van hun klanten naar hoogwaardige gerecyclede eindproducten die kunnen concurreren met nieuwe materialen op de markt. 


Deze evolutie in de recycling sector zorgt ook voor een vraag naar meer specialisatie en kennis van geavanceerde sorteerprocessen en de mogelijkheid om meerdere soorten plastics flexibel te sorteren met een hoge zuiverheid. Bollegraaf heeft op deze evolutie vooruitgelopen en heeft inmiddels verschillende projecten voltooid die in deze nieuwe behoeften voorzien, zoals een van de eerste sorteerinstallaties in zijn soort ter wereld die gespecialiseerd is in plastic film: de plastic sorteerinstallatie voor Daly Plastics in Zutphen. De expertise van beide ondernemingen resulteerde in een innovatieve, modulaire en volledig geautomatiseerde recyclinginstallatie. Het gaat om de meest efficiënte, professionele industriële plastic-sorteerinstallatie in zijn soort in Nederland.  Per uur levert de bij Daly Plastics in Zutphen geïnstalleerde installatie 7 ton gescheiden plastics, HDPE, PP en LDPE op kleur. Het bedrijf kan daarmee de productie van een zeer zuiver re-granulaat realiseren als grondstof voor hoogwaardige nieuwe producten.


Een ander plastic project dat Bollegraaf heeft gerealiseerd is de kunststofrecyclage-installatie voor Morssinkhof Rymoplast op bedrijvenpark Haskerveen in Heerenveen. Morssinkhof Rymoplast zal het gesorteerde kunststof van de sorteerinstallatie verwerken tot een hoogwaardige secundaire grondstof. In aanvulling op het kunststofverpakkingsafval van de sorteerinstallatie zal de fabriek gelijksoortige afvalstromen uit Nederland en aangrenzende landen verwerken. De hypermoderne fabriek heeft een capaciteit om PP en HDPE-kunststoffen uit consumentenafval te verwerken in secundaire grondstoffen voor hoogwaardige toepassingen. Middels deze installatie heeft Bollegraaf wederom laten zien door innovatie voorop te lopen in de ontwikkeling, engineering en productie van turnkey recyclageoplossingen om een zeer zuiver re-granulaat te realiseren als grondstof voor hoogwaardige nieuwe producten. 


Bollegraaf is wereldwijd actief en heeft vorige maand de grootste fabriek voor plastic recycling die ooit in Engeland gebouwd is opgeleverd. “In onze branche is specialisatie in modulair gebouwde automatische sorteersysteem met operationele flexibiliteit en het ontwikkelen van nieuwe geavanceerde scheidingstechnologieën de sleutel tot succes in de komende jaren”, legt Tenfelde uit.


Bollegraaf heeft inmiddels verschillende technieken beschikbaar om de hoogst haalbare zuiverheid te realiseren bij plastic recycling, als een van de vereisten voor een closed loop recycling. De circulaire economie is een alternatief, duurzamer model voor de traditionele lineaire economie. In een circulaire economie blijven we grondstoffen en producten zo lang mogelijk gebruiken. Bollegraaf wil als een van de marktleiders in haar branche hieraan graag bijdragen, waarbij niet recyclebare plastics worden omgezet in olie, of waarbij van gerecycled plastic een zeer zuiver re-granulaat wordt gemaakt als grondstof voor hoogwaardige nieuwe producten. “We zijn daar al heel ver in en lopen met deze ontwikkelingen voorop in Europa en de USA, waar wij al 39 jaar actief zijn en een groot marktaandeel hebben”, vertelt Tenfelde. 


Bollegraaf heeft zich de afgelopen 59 jaar bewezen als marktleider in de branche. Het investeert relatief veel in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve technologieën voor closed loop recycling. Bollegraaf blijft innoveren om de gehele levenscyclus van kunststoffen onder de loep te nemen om een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie te leveren. Ook beschikken ze over eigen testcenters en hebben ze wereldwijd meer sorteerinstallaties gerealiseerd dan al haar concurrenten samen. “En het is natuurlijk hartstikke leuk dat zo’n bedrijf uit Nederland komt.” Bollegraaf Recycling Solutions is inmiddels een volwassen full solution provider voor de circulaire economie en voor het recyclen van waardevolle grondstoffen uit afvalstromingen. Het is Hollands Glorie pur sang. 


bollegraaf.comIndustrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023