Sluiten
De weg naar een duurzame toekomst. De weg naar het Groene Normaal.

De weg naar een duurzame toekomst. De weg naar het Groene Normaal.

Advertentie | okt 14, 2020

Als we ook in de toekomst kwalitatief, duurzaam en lokaal geteeld voedsel willen blijven eten, dan is een omslag naar duurzame, lokale gecertificeerde kringlooplandbouw nodig.

Het On the way to PlanetProof keurmerk is een onafhankelijk duurzaamheidskenmerk (voorheen Milieukeur) van Stichting Milieukeur (SMK) dat wordt toegekend aan boeren, tuinders en producenten die op een duurzame wijze telen, produceren en verwerken. Het keurmerk heeft een brede benadering van duurzaamheid, waarbij bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit een belangrijke rol spelen. Dat wil zeggen: minder stikstof en fosfaat door beperking van mestgebruik, een gezondere en meer vruchtbare bodem, beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, schoner oppervlaktewater en meer nuttige insecten en vogels op het land, die als natuurlijke vijanden van ongedierte bijdragen aan een gezond gewas. HAK is binnen de categorie vers verwerkte groenten het eerste bedrijf dat het keurmerk mag voeren.


De HAK-producten met het On the way to PlanetProof keurmerk, en dat worden er steeds meer, worden geteeld en verwerkt met extra aandacht voor natuur, milieu en klimaat, waarbij de telers aan 36 bovenwettelijke eisen moeten voldoen. Het vraagt om intensieve samenwerking met telers en heeft daarnaast ook invloed op de processen in de fabriek, de ontwikkeling van producten en verpakkingen 


HAK maakte de keuze voor dit duurzaamheidskeurmerk omdat het op korte termijn het meest optimale systeem is als het gaat over de combinatie tussen verduurzaming, grootschalige lokale teelt en opbrengstzekerheid. Deze drie aspecten zijn noodzakelijk voor de grote hoeveelheden groenten en peulvruchten die de groenteproducent nodig heeft.


Om duurzame, lokale teelt te stimuleren worden de telers van HAK hiervoor financieel gecompenseerd. Dit draagt bij aan een gezond verdienmodel en zorgt dat verduurzaming voor de telers haalbaar wordt. Telers zou je kunnen zien als rentmeesters. Zij hebben de grond geërfd van hun ouders en geven deze op hun beurt weer door aan de volgende generatie. Alleen daarom al willen telers goed voor hun bodem zorgen, maar door commodity producten voor de wereldmarkt te produceren worden de rendementen van wat zij op hun grond verbouwen steeds lager. Langer blijven telen op de huidige manier is dus geen duurzame oplossing.


Daarom is het belangrijk om lokaal en duurzaam te telen en korte transparante ketens te realiseren met een verdienmodel voor de teler. HAK compenseert de telers door de meerkosten van gecertificeerde gewassen te betalen en wil hen zo motiveren om duurzamer te telen. Uiteindelijk moet dit gedragen worden door de gehele keten waarmee meer waardecreatie en een duurzamer verdienmodel voor de teler ontstaat en de consument een duurzaam, kwalitatief product op zijn bord krijgt


In 2021 zullen alle in Nederland geteelde groenten en peulvruchten van HAK de certificering On the way to PlanetProof dragen. Dit is ruim 85 procent van alle groenten en peulvruchten van HAK. De manier waarop we nu ons voedsel telen, distribueren en consumeren is niet langer houdbaar. Willen we ook in de toekomst lekker, gezond en duurzaam kunnen blijven eten, dan moeten we vaker kiezen voor plantaardig en lokaal, met een duurzaamheidskenmerk. Dat is goed voor de teler, de consument en de planeet. Dat is het Groene Normaal.


Industrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023