Sluiten
Laat studenten hun eigen visie ontwikkelen

Laat studenten hun eigen visie ontwikkelen

Advertentie | okt 14, 2020

Aeres Hogeschool Dronten heeft de afgelopen twee jaar flinke stappen gezet op het gebied van agrotechniek en innovatie. Niet alleen is het curriculum van de studie Agrotechniek & Management aangepakt en krijgen studenten vanaf het eerste leerjaar te maken met precisielandbouw. Ook is er geïnvesteerd in nieuwe praktijkfaciliteiten en doen studenten onder begeleiding van lectoren en onderzoekers veel praktijkonderzoeken voor bedrijven. Geen wonder dat studenten van de hogeschool vaak al voor hun afstuderen een baan hebben in de sector.

Twee studenten van de studie Agrotechniek & Management zijn bij het Agri Innovation Centre (één van de praktijkfaciliteiten van de hogeschool) bezig met een praktijkopdracht over banden en bodemverdichting. Een opdrachtgever laat onderzoeken wat de maximale belasting is en wat de gevolgen zijn voor de rolweerstand, bandendruk en verdichting van de bodem. ,,Bodemverdichting is in Nederland een belangrijk vraagstuk. Wij zoeken met onze studenten naar nieuwe mogelijkheden om problemen te voorkomen in plaats van achteraf herstellen. Nieuwe bandentechnologie is daar een voorbeeld van. Het is een eyecatcher van de studie geworden’’, vertelt Alfred Pot, hij is studieleider Agrotechniek & management. Studenten vinden het fantastisch om opdrachten voor echte bedrijven uit te voeren, laat Pot weten. 


Alfred Pot, hij is studieleider Agrotechniek & management


Eigen praktijkfaciliteiten

Door te investeren in praktijkfaciliteiten waar studenten en bedrijven diverse onderzoeken op het gebied van precisielandbouw, autonome voertuigen, maar ook op het gebied van duurzaam bodembeheer kunnen uitvoeren, wil de hogeschool laten zien dat zij een gedegen onderzoeksinstelling voor fabrikanten en bedrijven is. Dat het goed uitpakt, blijkt volgens Pot alleen al aan de grote hoeveelheid projectaanvragen die op jaarbasis langskomen. Er zijn steeds meer bedrijven en fabrikanten die in projectverband met de hogeschool willen samenwerken. Zo ontwikkelden het lectoraat Duurzaam bodembeheer en het lectoraat Precisielandbouw in samenwerking met toegepast onderzoek afgelopen jaar een AgroFieldLab. Hier kunnen ze binnenkort onder gecontroleerde omstandigheden het verdichtend effect op de bodem meten, waarna er een goed bandenadvies kan worden gegeven. Studenten en het bedrijfsleven doen hier samen onderzoek. ,,Met de resultaten van de verschillende onderzoeken kunnen onze studenten weer verder in andere onderzoeken en opdrachten. Het is mooi dat het op deze manier elkaar versterkt.’’ Studenten van diverse studies werken samen aan verschillende opdrachten. ,,Niet alleen onze agrotechniek studenten doen onderzoek bij het Agri Innovation Centre. Ook de studenten van Tuinbouw & Akkerbouw en Dier- en veehouderij zijn hier geregeld te vinden. Het is mooi om te zien hoeveel ze van én met elkaar leren.’’

Wat de praktijkfaciliteiten volgens Pot sterk maakt is dat studenten eerst op kleine schaal een practicum uitvoeren in een van de techniekruimtes. Vervolgens kunnen ze dit in het groot met de betreffende werktuigen testen op het Geo-oefenterrein dat ook op het terrein ligt. ,,Hoe mooi is het dat je als student alle ruimte krijgt om te kunnen onderzoeken al dan niet in samenwerking met bedrijven.’’ 


Goede samenwerking onderzoek-onderwijs-bedrijfsleven

Aeres Hogeschool Dronten wil haar studenten zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige functie. Daarom investeren ze veel in een goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. De twee lectoren Precisielandbouw maken zich sterk om studenten kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw. Door studenten op te leiden en ervaring te laten op doen met precisielandbouw, autonome machines en slimme analyses van data maken ze de landbouw klaar voor een nieuwe fase in de voedselproductie. 


Studenten worden gedurende vier studiejaren opgeleid om te werken met satellietnavigatie en plaatsbepaling, het interpreteren van satelliet- en sensordata, en deze informatie vertalen naar taakkaarten en werktuigbesturing. In hun laatste jaar leren ze hoe ze knelpunten in de precisielandbouw op kunnen lossen, bijvoorbeeld door te onderzoeken waar kansen liggen voor robots in onkruidbestrijding. Dat gaat verder dan techniek , er wordt ook gekeken naar de plant, bodem, nutriënten en de financiën van dit alles. Daarnaast leren ze ook hoe ze technische innovaties kunnen beoordelen en bepalen of ze financieel en commercieel haalbaar zijn. Door de combinatie van bedrijfskunde en techniek ontwikkelen ze hun eigen visie op de agrarische sector en op nieuwe technologische ontwikkelingen. Pot: ,,Een groot deel van onze vierdejaars studenten heeft al een baan voordat ze hun diploma in ontvangst hebben genomen.’’

Voedingsindustrie & Agricultuur

Lees meer
Plant-based voeding is geen hype meer, maar here to stay

Plant-based voeding is geen hype meer, maar here to stay

3 vragen aan Dieuwertje Troost, Lead Auditor Food bij DNV

3 vragen aan Dieuwertje Troost, Lead Auditor Food bij DNV

MSD stimuleert productvertrouwen door DNA-traceerbaarheid

MSD stimuleert productvertrouwen door DNA-traceerbaarheid

Advertentie | mrt 28, 2022