Sluiten
Slimme oplossingen door samenwerking

Slimme oplossingen door samenwerking

Advertentie | jun 01, 2021

Onze samenleving wordt steeds complexer. Technologische ontwikkelingen die data met elkaar verbinden kunnen een oplossing bieden voor complexe stedelijke uitdagingen. Het Start-Up & Innovation Centre van Strukton Civiel signaleert ontwikkelingen in de markt en anticipeert met acties. Bijvoorbeeld met WeCity, een open platform waarbij met samenwerking innovatieve slimme oplossingen worden bedacht.

Een populatie die toeneemt, ruimtegebrek, meer auto’s, beschikbaarheid van openbaar vervoer en krapte op de woningmarkt; het zijn vraagstukken waar Nederland in de 21e eeuw mee kampt. Dat vraagt om oplossingen. Innovatie is daarbij essentieel, weten ze bij Strukton Civiel. Strukton Civiel richt zich met het Start-Up & Innovation Centre specifiek op de vraag hoe mobiliteit en infrastructuur er in de toekomst uit gaan zien en biedt hier oplossingen voor. Data, het ontsluiten daarvan en het koppelen van data zijn daarvoor essentieel, legt directeur Start-Up & Innovation Centre Strukton Civiel Eric van Roekel uit. “Met data kunnen we tot noodzakelijke oplossingen komen voor de uitdagingen waar we mee te maken krijgen” zegt Van Roekel. “Door een digitaliseringsslag te maken kunnen we voorspelbaarheid creëren, wat de veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid ten goede komt. Er is niet één partij die al deze informatie en diensten kan bieden. Hiervoor is een bredere samenwerking nodig om echt impact op de omgeving te maken. Daarom hebben we het initiatief genomen voor WeCity.” 


WeCity

Het verbinden van oplossingen is van groot belang: niet alleen voor de infrasector maar voor de samenleving als geheel. Daarom besloot Strukton Civiel om het initiatief te nemen en een onafhankelijk platform op te richten, los van de eigen organisatie: WeCity. Het doel van dit platform is om opdrachtgevers, aannemers en digitale leveranciers bij elkaar te brengen en zo sneller, effectiever en efficiënter te kunnen digitaliseren bij infrastructurele uitdagingen. Met uiteindelijk als doel om een betere leefomgeving te creëren voor gebruikers en bewoners. “WeCity wil juist de samenwerking op dit gebied te vergroten. Je kunt als aannemer, digitale partner of opdrachtgever niet in je eentje een smart city maken. Samen zijn we slimmer en kunnen we ook onze steden slimmer maken”, zegt Annemarie Boereboom, CCO bij WeCity.


Samenwerking 

Om uit die koppeling écht impact te maken op de hele samenleving, is WeCity er. Op dit open platform komen alle slimme innovaties van opdrachtgevers, aannemers en digitale partners samen. Alle digitale oplossingen die op het platform worden aangeboden, voldoen aan een set van criteria op het gebied van privacy, security en open source technologie. Daardoor zijn ze gemakkelijk met elkaar te combineren en kunnen opdrachtgevers digitale  oplossingen stap voor stap invoeren en uitbreiden.”

 “Steeds meer steden sluiten zich aan bij WeCity” vertelt Van Roekel trots. “Ook vanuit de markt zien we verschillen partijen die onderdeel willen worden van WeCity” vult Annemarie Boereboom CCO van WeCity aan. Zo koppelen we de expertise van de markt en de overheid, om gezamenlijk de uitdagen van de 21ste eeuw op te lossen.”


Digitaliseringsslag 

Een interessant vraagstuk hierin is bijvoorbeeld de mobiliteitshub, aldus Boereboom. “Hoe werkt het als we straks woonwijken hebben waar geen auto’s meer geparkeerd kunnen worden, met parkeren op afstand en bijvoorbeeld deelfietsen? Die digitaliseringsslag kan steden helpen bij de toekomstige behoefte van hun inwoners. WeCity helpt ze bij het slimmer maken van hun stad.”


Allinq

Om meerdere innovaties mogelijk te maken en aan elkaar te koppelen voor een betere leefomgeving werkt WeCity samen met partners. Een van die partners is Allinq, specialist in telecominfrastructuur. “Een natuurlijke match” zegt Van Roekel. “We vullen elkaar goed aan en kijken op dezelfde wijze naar de toekomst. Bij WeCity willen we graag samenwerken in plaats van met elkaar concurreren, zodat er kruisbestuiving plaatsvindt. Het open platform voor en door de markt, iedereen is hier welkom zich aan te sluiten om een bijdrage te leveren aan de slimme stad van morgen.”


Industrie

Lees meer
Dynamische energiecontracten:  de revolutie is begonnen

Dynamische energiecontracten: de revolutie is begonnen

Advertentie | mrt 24, 2023
Bouwkundige schil ligt aan de basis van  goede klimaatbeheersing

Bouwkundige schil ligt aan de basis van goede klimaatbeheersing

Advertentie | mrt 24, 2023
500 MW elektrolyse is onze bijdrage aan de verduurzaming van de industrie in Nederland

500 MW elektrolyse is onze bijdrage aan de verduurzaming van de industrie in Nederland

Advertentie | mrt 24, 2023