Sluiten
Met FinCo Fuel in de hoogste versnelling naar een CO2 neutrale wereld

Met FinCo Fuel in de hoogste versnelling naar een CO2 neutrale wereld

Advertentie | jun 30, 2021

FinCo is een onafhankelijke leverancier van transport brandstoffen en een belangrijke speler in het aanbieden van low-carbon en biobrandstoffen. FinCo is in de keten actief vanaf dat brandstoffen de raffinaderijen verlaten tot aan de eindverbruiker. De komende jaren moeten er grote stappen gemaakt worden in de energietransitie en daar draagt FinCo graag aan bij. 

“Het streven van FinCo CO2 neutraal te produceren en opereren laat zien dat wij voorop willen lopen”, vertelt Bart-Willem ten Cate, manager Renewables & Strategy bij FinCo. “Dit doen wij door CO2-doelstellingen op onze producten te leggen en streven we ernaar om binnen drie jaar de CO2 uitstoot op onze bedrijfsprocessen te hebben gereduceerd met dertig procent.” 


Low-carbon brandstoffen

Met een divers portfolio aan low-carbon brandstoffen is FinCo vastbesloten om een belangrijk rol te spelen in de verdere reductie van CO2 in Nederland. “Voor ons is het inzetten van low-carbon brandstoffen een essentiële tussenstap in de energietransitie naar honderd procent emissievrij transport.” Verschillende analyses tonen aan dat  in 2030 nog steeds 90 procent van alle transportvormen een verbrandingsmotor hebben en daarmee op vloeibare of gasvormige brandstoffen draait. En ook in de jaren erna zal een groot deel van de voer- en vaartuigen nog in gebruik blijven. Nieuwe energiedragers als e-fuels en waterstof gaan in de toekomst een belangrijke rol spelen. “Maar daar willen wij niet op wachten”, gaat Ten Cate verder. “Door nu al low-carbon brandstoffen in te zetten kunnen we samen met onze klanten nu al een verschil maken en actief bijdragen aan een aanzienlijke CO2-reductie.” Daarnaast moet CO2-reductie over de gehele linie worden gerealiseerd en is niet het voorrecht van een enkeling die het zich kan veroorloven, al dan niet ondersteund door subsidies.


Bedrijfsprocessen CO2-neutraal

De brandstoffen die door FinCo in de markt worden gebracht en de CO2 uitstoot die daarmee gepaard gaat wil FinCo versneld verlagen. “In een hoger tempo de CO2-reductie, die wordt voorgeschreven door Europese regelgeving en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren, dat is ons doel. Dit doen wij middels de CO2-doelstellingen op onze producten en reduceren wij de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering en die van onze netwerkpartners binnen drie jaar met dertig procent. En daar investeren wij heel bewust in”, vertelt Jan-Willem van der Velden, Founder & Managing Partner FinCo Fuel. “Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. We accepteren dat dit tegen een prijs komt en ten koste gaat van onze marges. Maar voor ons kan de energietransitie niet snel genoeg gaan. De investeringen die wij doen, zoals een elektrisch wagenpark met twaalf laadinstallaties, zijn voor onze eigen rekening.”


Strategie nú uitvoeren

Ten Cate: “Momenteel stuurt de overheid op zes procent CO2-reductie op brandstoffen, en volgens het Klimaatakkoord moet dit stijgen naar 30% in 2030. En dat is te weinig. Met FinCo Fuel zijn wij van mening dat de strategie van het versnellen op zowel de CO2-uitstoot van onze producten als de eigen bedrijfsprocessen veel sneller moet om de targets van het Klimaatakkoord te halen. Onze projecten laten zien hoe we samen met klanten CO2 reductie aanpakken, vooruitlopend op de wetgeving.”


Schonere brandstoffen

“Op dit moment zijn we de grenzen aan het verkennen om hogere blends van biobrandstoffen te realiseren”, gaat Ten Cate verder. “Nu mag er wettelijk maar zeven procent biobrandstof ingemengd worden en wij zijn aan het onderzoeken met klanten om dit naar dertig procent te verhogen. Daarnaast hebben we in samenwerking met GoodFuels inmiddels al zeshonderd schepen op biomethanol laten varen en dat aantal breiden we uit. En naast de scheepvaart hebben wij ook in de visserij een duurzame brandstof ingezet met een plantaardige enzym, ChangeXL, waarmee we zorgen voor een efficiëntere verbranding. Zo stoten ze minder CO2 uit en hebben de vissers ook nog een andere zeer handige bijkomstigheid. Doordat er ook minder roet wordt uitgestoten hoeft het dek op vrijdagmiddag niet meer schoongeschrobt te worden. Een mooie bijkomstigheid die ervoor zorgt dat de helft van de Nederlandse visserij al vaart op deze biobrandstof. En het bespaart vele andere kosten want zo wordt ook de levensduur verlengd van onder andere motoren en tanks en maakt het langere onderhoudsintervallen mogelijk door een langere levensduur van de motorolie. Maar voor alle projecten die we doen geldt dat we iedereen nodig hebben in de samenwerking om tot een sneller duurzamer resultaat te komen.” 


Ga voor meer informatie naar www.fincofuel.com 


Tags

Industrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023