Sluiten
Met plasmatechnologie helpt Brightsite energietransitie verder

Met plasmatechnologie helpt Brightsite energietransitie verder

Advertentie | nov 29, 2021

Een groot deel van de processen en installaties in de chemische industrie moet in 2050 aangedreven worden door duurzame elektriciteit. Plasmatechnologie is een veelbelovende optie om de bestaande chemische processen te verduurzamen. Het vervangt aardgas als energiebron voor specifieke chemische processen door middel van elektrificatie en is daarom een zeer belangrijke route voor het behalen van de klimaatdoelen.

Met dat doel voor ogen opende op 18 november het Brightsite Plasmalab op Brightlands Chemelot Campus. “In het Plasmalab werken bedrijven en kennisinstellingen zoals de Universiteit Maastricht en TNO samen aan elektrische oplossingen voor de chemische industrie”, vertelt Arnold Stokking, managing director van Brightsite. “In dit plasmalab wordt zowel op labschaal geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen, als gewerkt aan de opschaling naar het industriepark met de bouw van demo installaties. Het is dè fysieke plek die we nog misten om innovatieve bedrijven en kennis bij elkaar te laten komen om de technologie verder op te schalen.”


En die samenwerking tussen verschillende partijen, die is van groot belang. “We zitten in een situatie waarin vergroening niet enkel kan worden georganiseerd door marktpartijen”, vertelt Stokking. “Er is nog veel onzekerheid en daardoor zijn financiële instellingen terughoudend met het verstrekken van financiering voor duurzame opties. Gelukkig heeft de overheid onlangs een handreiking naar het bedrijfsleven gedaan in de vorm van het Nationaal Groeifonds. En heeft Brightsite ondersteund in diverse aanvragen voor grote vergroeningsuitdagingen in de chemie, waaronder het plasmalab, maar ook de inzet van afval als alternatieve grondstof, het vervangen van olie door suiker als grondstof voor plasticsen de toekomst van industriële waterzuivering. De uitdagingen in de chemische industrie zijn enorm en door het groeifonds hopen we in staat te zijn om niet alleen nieuwe oplossingen te bedenken, maar deze ook op grotere schaal uit te rollen.”


Het Brightsite Plasmalab is daarvan een prachtig voorbeeld, stelt Stokking trots. “Dat we dit lab binnen twee jaar hebben kunnen opzetten is echt bijzonder. Het lab is gebaseerd op een heldere visie:  werken aan specifieke routes om molecules te splitsen en te formeren, de kern van chemie, en tegelijkertijd werken aan opschaling van deze technologie zodat het ook echt bijdraagt aan het behalen van de transitiedoelen. Daarbij zijn de kennisinstellingen van groot belang. Afgelopen september is de Universiteit Maastricht  gestart met de nieuwe bachelor Circular Engineering. Studenten gaan wat ze in hun studie leren in het plasmalab onderzoeken. Hier worden multidisciplinaire engineers opgeleid, met kennis van technologie én van maatschappelijk en economisch belang van deze transitie.”


Dat het plasmalab bijdraagt om de klimaatdoelen te gaan halen, dat staat volgens Stokking als een paal boven water. “Er zit hier zoveel kennis en energie tussen de verschillende partijen”, vertelt hij. “Die samenwerking is echt key. De energietransitie is een grote maatschappelijke uitdaging en men beseft inmiddels ook echt dat niemand de kar alleen kan trekken. Het is dan ook daarom dat ik zoveel vertrouwen heb in het plasmalab. Hier gaan we echt het verschil maken.”


Herkent u zich in de werkwijze van Brightsite? Neem dan contact met ons op.

www.brightsitecenter.com 

Industrie

Lees meer
CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

CIBT/ Newland Chase a CIBT company en inter nationaal werken: wel de lusten, niet de lasten

Advertentie | nov 01, 2023
‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

‘Nieuwe EU-duurzaamheidswetgeving is geen corvee, maar een kans’

Industrie | jul 28, 2023
Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Financiële sector neemt duurzaamheid serieus

Industrie | jul 28, 2023