Sluiten
‘Voedselzekerheid voor iedereen’

‘Voedselzekerheid voor iedereen’

Advertentie | nov 30, 2021

Netherlands Food Partnership verbindt en ondersteunt verschillende initiatieven gericht op voedselzekerheid, van Nederlandse bedrijven en andere organisaties en hun partners uit lage- en middeninkomenslanden. Dit is een complexe uitdaging en dat vereist een innovatieve aanpak. Traditionele oplossingen, zoals het uitdelen van voedsel, zijn, zeker in isolatie,  niet toereikend en lossen het onderliggende probleem vaak niet op. Duurzamer oplossingen liggen onder meer bij het stimuleren van ondernemerschap, het vergroten van handelskansen, en het verbeteren van toegang tot nieuwe kennis en technologie. Daarom zet het Netherlands Food Partnership in op een ‘voedselsysteem aanpak’, nadrukkelijk gericht op  samenwerking tussen Nederlandse organisaties in de agrifood sector en organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat is de meest veelbelovende route naar wereldwijde voedselzekerheid. 

“Nederlandse boeren hebben een belangrijk rol gespeeld in de economische ontwikkeling van ons land en doen dat nog altijd”, vertelt Myrtille Danse, Executive Director Netherlands Food Partnership. “Ook in lage- en middeninkomenslanden heeft de landbouwsector een sleutelrol in de bevordering van duurzame economische ontwikkeling. Zij zijn verantwoordelijk voor de voedselproductie waar de rest van de economie veelal op draait. Overal ter wereld wordt er momenteel veel gevraagd van de boeren. Zo moet er voldoende voedsel van goede kwaliteit zijn en wordener steeds verdergaande eisen en standaarden gesteld op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. En dat allemaal ook nog eens tegen een zo laag mogelijke prijs. Om die reden verdienen boeren wereldwijd, met name de armste boeren in lage- en middeninkomenslanden, onze steun en investeringen, om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van duurzame innovaties.”


Tegelijkertijd staan ook consumenten voor vergelijkbare uitdagingen. “Mensen kampen met steeds hogere prijzen voor voedsel. In conflictgebieden, door klimaatverandering en door de coronacrisis neemt honger wereldwijd toe. Daar komt nog eens bij dat een gezond voedingspatroon voor drie miljard mensen onbereikbaar is vanwege de hoge kosten. Nog altijd is ongezond eten goedkoper dan groenten en fruit. In Nederland, maar ook in allerlei steden in ontwikkelingslanden, neemt overgewicht dan ook schrikbarend toe.”


“Nederlandse kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijde voedselzekerheid,” gaat Danse verder. “De enorme kennis en kunde die Nederlandse boeren, bedrijven in andere delen van de voedselketen, en onderzoeksinstituten hebben, is wereldwijd bekend en erkend. Nederland draagt onder andere bij met innovaties als het inzetten van droogte bestendige zaden door gezamenlijk onderzoek van de universiteiten van Wageningen, Groningen en in Kenya.”


Delen van kennis en kunde in ontwikkelingslanden komt niet vanzelf tot stand. “En daar brengen wij graag verandering in. Ontwikkelingssamenwerking speelt hierin een hele belangrijke rol. Vooral in de voorbereiding en ondersteuning om zo een vruchtbare grond te creëren waar Nederlandse kennis en kunde goed in kan aarden. Daarnaast proberen wij ook de jongeren te stimuleren voor een toekomst als boer. Wereldwijd trekken jongeren massaal naar de stad voor werk en een beter leven. Maar door de introductie van technologische innovaties en betere verdienmodellen in de landbouw maak je het boer of boerin zijn weer aantrekkelijk. In Indonesie werken we bijvoorbeeld met Nederlandse en lokale experts samen om een toekomstplan op te stellen voor kleinschalige boerenhuishoudens om hun trotse en gemotiveerde duurzame ondernemers te laten zijn. Er is in bodemvruchtbaarheid geïnvesteerd waardoor hun boerenbedrijf veerkrachtiger en voedselproductie toekomstbestendig is.”


Ga voor meer informatie naar www.nlfoodpartnership.com en meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent voedselzekerheid. 

Voedingsindustrie & Agricultuur

Lees meer
Plant-based voeding is geen hype meer, maar here to stay

Plant-based voeding is geen hype meer, maar here to stay

3 vragen aan Dieuwertje Troost, Lead Auditor Food bij DNV

3 vragen aan Dieuwertje Troost, Lead Auditor Food bij DNV

MSD stimuleert productvertrouwen door DNA-traceerbaarheid

MSD stimuleert productvertrouwen door DNA-traceerbaarheid

Advertentie | mrt 28, 2022