Dela den här artikeln:

12. mars 2018

|

Livsstil

Liberalerna vill ändra – i sin egen läroplan

Journalist: Hans-Peter Öhman

Liberalerna vill göra stora ändringar i läroplanen för grundskolan som gäller sedan 2011, under den tid då Jan Björklund, partiledare för Liberalerna var utbildningsminister. Det uppger SVT Nyheter idag.

Partiet vill bland annat se mindre av elever analyserar och diskuterar kring ämnen. Dessutom ska eleverna ha ett mindre ansvartagande för sin egen inlärning.

I stället vill man satsa på faktakunskaper och vad man väljer att kalla ”traditionell lärarledd katederundervisning”. Jag Björklund, partiledare för Liberalerna lämnar följande kommentar:
– Om vill ska nå ett högre resultat och fler ska bli godkända i grundskolan så behöver vi lägga om en del av arbetssättet.

Inför valet 2018 är skola och utbildning en het fråga för många väljare. Novus gjorde i början av mars en mätning där följande frågor var viktigast: 

1. Sjukvården 

2. Skola/utbildning

3. Invandring/integration 

68% av de tillfrågade uppger att vården är den viktigaste frågan just nu. Det är ingen slump att frågan är viktig, inte heller att Socialdemokraterna storsatsar i frågan uppger Jonas Sjöström, VD på Novus i en intervju med SVT:
– Vården är en samhällsfråga som är extremt viktig. Den är själva fundamentet i vårt välfärdsystem.

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.