Tillbaka till Admera

Dela den här artikeln:

5. apr. 2024

|

Sponsrad

Matematik som lyfter alla – det är i klassrummet det händer!

Vad lärare och elever gör under lektionerna gör skillnad och vi behöver stärka undervisningens kvalitet för att ge alla en chans att utvecklas i matematik. Det gäller att börja tidigt, redan i förskoleklass, och vara noga med hur vi lägger grunden så att vi når alla elever, väcker deras intresse och bygger självförtroende i matematik, berättar Pia Agardh, grundare av Admera Education som introducerat Singaporemodellen i Sverige.

Hundratals grundskolor i Sverige har valt att börja undervisa i matematik utifrån Singaporemodellen, eller Singapore Math som det kallas internationellt. Det är en modell för undervisning i matematik som lägger stor vikt vid problemlösning och som prisas av lärare, skolledare och elever runtom i världen. Admera Education är en ledande aktör i Sverige som fokuserar på att utbilda lärare och att hjälpa skolor att framgångsrikt introducera Singaporemodellen.

– Sedan 2015 utbildar och handleder vi matematiklärare i Singaporemodellen via kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö varje termin samt uppdragsutbildningar på skolor runtom i landet, berättar Josefine Rejler, som är matematiklärare och fortbildare inom Admera. Vi är övertygade om att alla elever kan stärka sin självkänsla och utvecklas i matte om de får rätt grundkunskaper och erbjuds rätt förutsättningar att lära, säger Josefine Rejler.

Väcker elevernas intresse och engagemang – Lärarens förhållningssätt och interaktion med eleverna är en viktig nyckel. Eleverna får arbeta med problemlösning, de får tänka själva och samarbeta i par eller grupp för att hitta olika metoder att lösa problem. Singaporemodellen är en elevaktiv och inkluderande modell som stärker elevernas förmåga att utforska, samarbeta och resonera om matematik. Vi ser att eleverna utvecklas och förstår matematiken på djupet och att de samtidigt stärker sitt språk och sin begreppsförståelse, berättar Josefine Rejler. – För att nå dit arbetar vi med en tydlig lektionsstruktur som utgår från forskning kring hur vi lär oss på bästa sätt. Strukturen hjälper till att tydliggöra både vad – det matematiska innehållet och lektionens fokus, samt hur – hur lärare och elever bör interagera i klassrummet under lektionen, säger Pia Agardh.

Skolor vittnar om förbättrade resultat i matematik Rektorer och lärare vittnar om att Singaporemodellen stärker resultaten på flera plan. Man framhåller att eleverna klarar de nationella proven bättre och att deras attityder till matte som ämne har stärkts. Dessutom vittnar många om att elevernas språk och förmåga att resonera och lösa problem utvecklats enormt.

– Vi erbjuder lärare en strukturerad och forskningsbaserad modell för undervisning som ger skolor en möjlighet att ligga i framkant och nå bättre resultat. Våra kursmoduler ger lärare förståelse för modellen och praktiska verktyg för att komma i gång i sin undervisning, säger Pia Agardh. Är du nyfiken på hur det går till i praktiken, kontakta oss så berättar vi mer, avslutar Josefine Rejler.  

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.