Dela den här artikeln:

28. feb. 2018

|

Livsstil

Så tryggar du ditt pensionsval

Journalist: Anna Bjärenäs

Så tryggar du ditt pensionsval. Se över din pension i tid - även om man visserligen kan börja spara hur sent som helst i livet är det aldrig för tidigt att börja pensionsspara.

Många drömmer om att sluta jobba före 65, men det finns sällan en utarbetad plan för hur man ska nå dit, säger Tobias Henricson på iZave, som hjälper kunder med heltäckande finansiell rådgivning:
– Vi tittar på vad man har för mål, drömmar och planer. Kommer man att nå målen med den insats man har i dag, eller krävs något mer?

En rådgivare kan se vilka insatser som krävs för att nå målen, exempelvis vad som behöver göras för att kunna leva med oförändrad levnadsstandard som pensionär. Planen tar hänsyn till den enskilde personens unika situation och förutsättningar, men också mjuka värden som datorer inte kan hantera.
– Rådgivning går att jämföra med att ha en personlig tränare för att nå sina mål - det är aldrig för sent, men ju tidigare du börjar desto lägre insats krävs. Vi ser stor skillnad i sparandeformer hos personer som har rådgivning och de som inte har det. Utan en plan sparar man kanske alla sina pengar på ett bankkonto utan ränta eller i högriskfonder – inget av det är något särskilt bra alternativ när man snart ska gå i pension.

De flesta vill ha någon slags medelrisk, vilket uppnås genom att inte lägga alla ägg i samma korg, utan har en blandning av olika tillgångar så som aktier, obligationer och andra tillgångsslag. En stor del av rådgivningen när man närmar sig pensionen handlar om hur man ska göra med sina olika sparanden och efterlevandeskydd.
– Man måste göra smarta pensionsuttag från början, för när man startat sin pensionsutbetalning är det ofta för sent att ändra. Har man haft många jobb har man också många pensionsförsäkringar, ofta med olika villkor. När ska man då ta ut dessa så att det blir så förmånligt som möjligt och så att pengarna räcker under den period man vill använda dem? Det är viktigt att se över dessa frågor och säkerställa att man fattar rätt beslut, annars kan det leda till en låg och osäker pension, avslutar Tobias. 

5. apr. 2024

|

Livsstil

Tre frågor till Lotta Sörlin, forskningskoordinator, Jernkontoret

**Vad är materialvetenskap och hur kan man studera det?** –Materialvetenskap är läran om material och dess egenskaper. Det är en bred vetenskap som innehåller mycket kemi, fysik, teknik och matematik, men även mjukare ämnen som produktförståelse samt design- och användarperspektiv. Man kan studera materialvetenskap på nästan alla tekniska högskolor i Sverige. Det finns dels ingenjörsutbildningar som helt fokuserar på materialvetenskap, dels ingenjörsprogram där du kan välja materialvetenskap som inriktning. Inom materialvetenskapen kan man i sin tur inrikta sig mot olika typer av material, till exempel metaller. **Varför anser du att man bör satsa på att studera materialvetenskap, vad gör det till en bra framtidsinvestering?** –Behovet att utveckla befintliga och nya material finns inom många branscher och samhällsområden, inte minst för att lösa morgondagens energi- transport- och miljöproblem. Framöver väntas dessutom brist på många olika typer av material, där de som kan använda material smartast vinner. Har du kompetens att förstå och maximera materialens prestanda med minsta möjliga materialåtgång har du en tydlig konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Framtidens utmaningar kommer till stor del att lösas av dem som kan utveckla de starkaste, lättaste och mest flexibla produkterna där rätt material används på rätt plats. **Hur ser behovet av personer med materialvetenskapskompetens ut, vilka karriärmöjligheter väntar personer som väljer att studera materialvetenskap?** –Möjligheterna för den som kan material är nästintill oändliga på framtidens arbetsmarknad. Att utveckla nästa generations material är kreativt, viktigt och spännande och erbjuder dessutom många olika utvecklingsvägar för såväl generalister som specialister. Personer med rätt kompetens för att vara med och utveckla framtidens innovativa materiallösningar är mycket efterfrågade i industrin. Karriärmöjligheterna finns dessutom i hela landet.