Deel dit artikel:

28. feb 2018

|

Maatschappij

3 innovatieve infrastructuurprojecten

Gaasperdammertunnel bevordert bereikbaarheid én leefbaarheid

Met zijn drie kilometer is de Gaasperdammertunnel dan wel de langste landtunnel van Nederland, maar de lengte van het bouwproject, dat in 2020 af zal zijn, is bij lange na niet het belangrijkste kenmerk. Het project behelst het verbreden van de Gaasperdammerweg in Amsterdam Zuidoost, waarbij deze deels onder de grond verdwijnt. 


‘Bouwen met de winkel open’, dat is wat ze momenteel tussen de wijken Gaasperdam en Bijlmermeer doen. Dit gigantische bouwproject efficiënt laten verlopen zonder het verkeer en de drukke stadsdelen te frustreren bleek op voorhand al een planmatig meesterwerk. Een logistiek centrum is buiten de tunnel geplaatst, van waaruit al het materieel vertrekt en waar de vrachtwagens nooit leeg naar terugkeren. 


Inmiddels staat de betonnen constructie en zijn de installateurs binnen de Gaasperdammertunnel bezig kilometers bedrading aan te leggen en alle ruim 50 systemen te monteren, aan te sluiten en te testen. Ventilatie, verlichting, veiligheidssystemen; in iedere betonmoot, 50 meter per stuk, werd direct na het bouwen begonnen met ophangen van systemen, maar het blijft een hele klus.


Het omvangrijke park dat in 2021 bovenop de tunnel wordt aangelegd moet Amsterdam Zuidoost een compleet nieuw, groen leefgebied gaan opleveren. Maar pas wanneer al het verkeer van de oude A9 door de nieuwe Gaasperdammertunnel wordt geleid, kan het laatste stuk van deze enorme puzzel worden gelegd. 


De omgeving van de tunnel wordt al tijdens de bouw optimaal gebruikt; zo biedt de rivier de Gaasp een manier om spullen duurzaam mee te transporten. Dit alles past perfect bij het einddoel van dit innovatieve bouwproject, om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving te vergroten. InnovA58: niet zomaar een wegverbreding
Met InnovA58 wordt gezocht naar een duurzame oplossing voor het fileprobleem op de A58 tussen Eindhoven en Breda. Van een twee keer tweebaansweg naar een twee keer driebaansweg is op zich weinig bijzonders, maar de manier waarop dit project wordt aangevlogen is weldegelijk uniek.

Door middel van smart mobility moet de A58 de meest connected snelweg van Nederland worden. Tussen 2018 en 2020 fungeert de A58 bijvoorbeeld als testweg voor zelfrijdende auto’s, om uit te vinden hoe de snelweg de communicatie van deze wagens, die constant in verbinding staan met allerlei providers, kan faciliteren.

En dat is slechts het begin van alle plannen die InnovA58 gaat doorvoeren om ervoor te zorgen dat het door de Nederlandse overheid gestelde klimaatdoel, om vanaf 2030 half circulair en vanaf 2050 volledig circulair te zijn, te bereiken. Zo wordt met de verbreding van de A58 energieneutraliteit nagestreefd: alle energie die er nodig is, bijvoorbeeld voor de verlichting, moet uit het wegdek zelf worden gehaald.

Ook de materialen die gebruikt worden dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Zo wordt er gebruik gemaakt van duurzaam hout in bijvoorbeeld de houten geleiderails en wegportalen.

Maar ook het toekomstige adaptieve karakter van het nieuwe wegdek spreekt tot de verbeelding. Een wegdek dat met ieder klimaat om kan gaan, verlichting die zich aan de verkeersituatie aanpast; het klinkt als toekomstmuziek maar zal in 2023, wanneer de verbreding is afgerond, toch echt realiteit blijken te zijn.

Circulariteit is waar het voornamelijk om draait, met de A58 als proeftuin, om een volledig herbruikbare economie binnen 33 jaar te bereiken. Zo levert koud asfalt een energiebesparing van 95% op en kan dit product, nadat het als wegdek heeft gediend, weer als ander bouwmateriaal fungeren. Om compleet aanpasbare viaducten mee te maken bijvoorbeeld.


Samenwerkende havengebieden Corridor Antwerpen - Rotterdam
“De havengebieden van Rotterdam en Antwerpen, inclusief tussenliggende havens zoals die in Zeeland en Gent, moeten we als één West-Europese mainport gaan zien”, aldus Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland.

Gezamenlijk verwerkten deze havens in 2016 zo’n 800 miljoen ton aan lading, meer dan de grootste haven ter wereld, Shanghai, in dat jaar wist te bewerkstelligen. Samenwerken is dus noodzakelijk om deze mondiale posities te houden. “Op de conferentie hebben we hier onlangs met vertegenwoordigers van o.a. Vlaanderen, Zeeland en VNO-NW over gesproken. Een hoogwaardige multimodale infrastructuur is hierbij een belangrijke voorwaarde”, schetst Vermeulen de situatie.

Zo moeten de havens bijvoorbeeld meer 24/7-economiëen worden. Nu wachten binnenvaartschepen soms lang op hun lading. Met big data-toepassingen kan men efficiënter gaan laden en lossen in deze Havens van de Delta, waardoor de volumes aan verwerkte lading verder toe kunnen nemen.

En in het kader van een circulaire economie wordt ook gekeken hoe buisleidingen anders gebruikt kunnen worden. Het uitgebreide netwerk aan pijpleidingen wordt nu nog alleen gebruikt voor het efficiënt, veilig en milieuvriendelijk vervoeren van natte bulk zoals olie en waterstof. “We willen kijken welke rol deze buisleidingenstraat kan spelen in de energietransitie of de transport van onder meer biogas”, legt Vermeulen uit.

Maar het gaat in de corridor Rotterdam - Antwerpen niet alleen om goederen. Vermeulen: “Veel mensen wonen én werken in Zeeland, Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen. We kijken ook naar wat de havengebieden betekenen voor bijvoorbeeld de lokale arbeidsmarkt en hoe we dergelijke zaken op elkaar kunnen afstemmen.” Volgend jaar organiseert provincie Zuid-Holland daarom opnieuw een internationale conferentie over deze samenwerking.

Gesponsord