Deel dit artikel:

3 nov 2023

|

Gezondheid

AOV is meest zekere vorm van inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid

Nog geen kwart van zelfstandigen zonder personeel heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is een zorgwekkende kwestie, te meer omdat zelfstandigen vaak nergens op kunnen terugvallen. Weliswaar geven velen van hen te kennen dat ze spaargeld of beleggingen achter de hand hebben, maar meestal is dat volstrekt onvoldoende om uitkomst te bieden.

Financiële zekerheid behoort tot de standaard uitrusting van elke zelfstandige ondernemer. In theorie dan. In de praktijk blijken veel ondernemers te kiezen voor oplossingen die risico’s onvoldoende uitsluiten. “De noodzaak om arbeidsongeschiktheid af te dekken, wordt niet door elke ondernemer op dezelfde waarde geschat. Als je net van school komt en je bent een startende ondernemer, of als je partner veel verdient, dan is daar wat voor te zeggen. Heb je als ondernemer een meer volwassen status, dan is het afdekken van arbeidsongeschiktheid een absolute overweging. Ondernemers worden immers niet beschermd door regelingen van een werkgever of van de overheid”, stelt Gerrit van der Goot, productspecialist AOV van verzekeringsmaatschappij Univé.

Spaargeld
Aanvullend tekent Van der Goot daarbij aan dat veel ondernemers weliswaar aandacht hebben voor arbeidsongeschiktheid, maar dat ze veelal uitkomen bij een minder passende oplossing. Zo wordt er verwezen naar spaargeld dat achter de hand wordt gehouden, of beleggingen bijvoorbeeld. Dat kan inderdaad een oplossing zijn om het leed enkele maanden te verlichten, maar voor wie langere tijd uit de roulatie raakt, is dat financieel waarschijnlijk volstrekt onvoldoende. “Sommige ondernemers beweren: als ik arbeidsongeschikt raak, verkoop ik mijn woning en ga ik een klein appartementje huren. De praktijk is echter weerbarstiger. De animo om een koophuis in te wisselen voor een flatwoning is bijzonder gering”, constateert Van der Goot.


Broodfonds
Er bestaan ook oplossingen van meer serieuze aard, zoals een broodfonds bijvoorbeeld. In dat geval maak je als ondernemer deel uit van een groep ondernemers die elkaar financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid. Dat klinkt positief, maar toch zijn daar ook nadelen aan verbonden. De schenking die je ontvangt, kent een maximale looptijd. Vaak tot twee jaar. Blijf je langer arbeidsongeschikt, dan ben je alsnog aangewezen op andere oplossingen.


Meest zeker
De meest zekere vorm van inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid blijft in ieder geval de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wie niet kan werken, heeft dan de zekerheid van een maandelijkse uitkering. De ondernemer die deze verzekering afsluit, heeft de mogelijkheid om zelf de accenten daar in aan te brengen. “Er bestaat een vooroordeel dat deze verzekeringsvorm behoorlijk prijzig is. Het gaat inderdaad niet om de goedkoopste verzekering, maar bedenk ook dat je vaak een zeer fors budget nodig hebt om arbeidsongeschiktheid financieel tot je AOW-leeftijd af te dekken. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van de zwaarte van je beroep. En als je voldoende hebt aan een minder uitgebreide dekking gaat je premie significant dalen.  Een langere wachttijd van enkele maanden in plaats van één maand scheelt bijvoorbeeld aanzienlijk, net als bijvoorbeeld een maximum aan het aantal jaren dat wordt afgedekt. De vraag is wel of dat slim is: na die periode zal je dan alsnog een andere oplossing moeten zoeken.”


Begeleiding
Wat Van der Goot tot slot wil benadrukken, is dat de AOV van Univé meer biedt dan een uitkering bij ziekte. Zo bestaat er de AOV preventiedesk waar je terecht kunt met vragen over persoonlijke en zakelijke situaties, ook als je niet arbeidsongeschikt bent. Verder geldt natuurlijk dat voorkomen beter is dan genezen, hetgeen betekent dat er een uitgebreid preventief programma bestaat om te voorkomen dat ondernemers uitvallen, zoals een health-check, vitaliteitsprogramma’s en verschillende sparring- en coachingsessies. Elke drie jaar is er een budget van 500 euro beschikbaar voor bepaalde diensten die Univé aanbiedt aan ondernemers. Wie arbeidsongeschikt raakt, kan bovendien rekenen op begeleiding en ondersteuning om te
re-integreren.


Meer informatie? Unive.nl/aov

Gesponsord