Deel dit artikel:

20 nov 2023

|

Gezondheid

BVNL: Schaf erf- en schenkbelasting af

De erf- en schenkbelasting is volgens Belang van Nederland (BVNL) de meest onrechtvaardige belasting van het Nederlandse belastingstelsel. Voorman en lijsttrekker Wybren van Haga pleit voor het afschaffen ervan. ‘Laat werken en succes juist lonen.’

De erflater heeft hoogstwaarschijnlijk zijn of haar hele leven inkomstenbelasting betaald over het geld van de erfenis. Hoe groter de omvang van de erfenis is, hoe groter de kans dat er sprake was van een hoger inkomen en dus de kans dat het bedrag al eerder tegen het progressieve tarief van 49,5% is belast (voorheen zelfs 52%). Dat klinkt niet bepaald als een beloning voor het levenslange harde werk van iemand”, zegt Van Haga die stelt dat het medeleven van de Belastingdienst ver te zoeken is na het overlijden van een dierbare.

Nabestaanden geplukt
“Want heeft u na de stapeling van inkomstenbelasting en vermogensaanwasbelasting aan het einde van uw leven nog iets overgehouden? Ook dan staat de Belastingdienst, binnen acht maanden, weer op de stoep. Niet voor koffie en cake, maar om uw nabestaanden kaal te plukken met de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat: de erf- en schenkbelasting”, zegt Van Haga. “Mensen die hard werken en iets willen nalaten of schenken, zouden hier niet nog dubbel belasting over moeten betalen. Ik vind dat mensen mogen dromen en ambitieus mogen zijn. Stimuleer succes juist en straf het niet af. BVNL ziet een euro veel liever in de zak van de hardwerkende Nederlander dan in die van de overheid. De vrije burger creëert en stimuleert de economie, terwijl de overheid een kostenpost is die steeds verder uitdijt”, besluit Van Haga die van het afschaffen van de erf- en schenkbelasting een speerpunt heeft gemaakt in zijn verkiezingsprogramma.

 

BVNL: Familiebedrijven belastingvrij overdragen aan volgende generatie

Nederland kent binnen Europa één van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR), onder andere door de erf- en schenkbelasting. Daarbovenop wordt de BOR per 1 januari 2024 verder versoberd. De gevolgen hiervan zijn groot. Ruim 25 procent van de Nederlandse familiebedrijven kunnen de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie niet betalen. Belang van Nederland (BVNL) luidt de noodklok. ‘Exodus van bedrijven dreigt’. 

De ruim 275.000 familiebedrijven in ons land zijn goed voor meer dan 400 miljard euro omzet en ruim 30 procent van de totale Nederlandse werkgelegenheid. “Familiebedrijven zijn dus in het belang van Nederland en daarom kiest BVNL ervoor om, met het schrappen van de erf- en schenkbelasting, de facto ook de Bedrijfsopvolgingsregeling af te schaffen zodat het overdragen van familiebedrijven aan de volgende generatie belastingvrij kan gebeuren”, zegt voorman en lijsttrekker Wybren van Haga die stelt dat de gevolgen voor de economie anders niet te overzien zijn.


‘Chinese staatsbedrijven kopen alles op’
“Als de erf- en schenkbelasting niet afgeschaft wordt en het uitkleden van de BOR doorgaat, dan betekent dat namelijk dat prachtige bedrijven verkocht worden aan, bijvoorbeeld, Chinese staatsbedrijven en de opbrengst ervan verdwijnt naar landen zonder jaloeziebelasting. Is dat wat we willen?”, vraagt Van Haga zich hardop af. “Zekerheid voor familiebedrijven is baanzekerheid voor Nederland. Behoud van familiebedrijven is behoud van omzet voor Nederland. Continuïteit van deze bedrijven, is continuïteit voor de werkgelegenheid en concurrentiekracht van Nederland”, aldus Van Haga die benadrukt dat het belastingvrij overdragen van een familiebedrijf in lijn is met veel andere Europese landen. “Daarmee scharen we ons in een rijtje van andere beschaafde en welvarende landen zoals Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Zwitserland, Portugal en Tsjechië waar geen erf- en schenkbelasting wordt geheven.”

 

Gesponsord