Deel dit artikel:

27 nov 2023

|

Gezondheid

DILAS voortrekker in de vernieuwing van de logistieke vastgoedsector

Te midden van de vele discussies over de rol van logistiek in Nederland onderscheidt DILAS zich als een gedreven belangenorganisatie in de logistieke en industriële vastgoedsector. Met voortrekkers als Joffrey Lagaunne, de grondlegger van Proptimize, en Tim Beckmann, CEO van intospace®, streeft DILAS ernaar een vooraanstaande gesprekspartner en kenniscentrum te worden voor de overheid in vraagstukken rond ruimtelijke ordening.

 

foto-t-beckmann.jpg
Tim Beckmann, CEO van intospace®

Beckmann verduidelijkt: “Wij zijn van mening dat het debat over de rol van logistiek in Nederland niet enkel moet draaien om het maken van keuzes, maar meer om efficiënt ruimtegebruik en doordachte ruimtelijke ordening. Logistiek moet je zien als een soort nutsfunctie, vergelijkbaar met de infrastructuur die we nodig hebben voor het vervoer van mensen, data en energie. Evenzo is logistiek van belang voor het opslaan en vervoeren van goederen.”


“Het draait eigenlijk om het creëren van ruimte in ons land voor verschillende functies zoals wonen, werken, recreatie en voedselproductie, terwijl grond schaars is. Door gezamenlijk aan deze vraagstukken te werken, ontdekken we bijvoorbeeld dat sommige van deze functies juist goed samengaan en zelfs gecombineerd kunnen worden.”


“DILAS zet zich intensief in voor het vraagstuk van ruimtelijke ordening. Het is van cruciaal belang dat we de overheid zo nauwkeurig mogelijk adviseren, met speciale aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde. Deze elementen zijn essentieel voor een mooi en welvarend Nederland.”


DILAS onderscheidt zich door zijn diverse deelnemers, met uiteenlopende expertise en disciplines. Lagaunne benadrukt dat DILAS niet enkel de belangen van vastgoedontwikkelaars behartigt, maar streeft naar een brede vertegenwoordiging van de complete logistieke en industriële vastgoedsector. Naast vastgoedontwikkelaars bevinden zich onder de leden bijvoorbeeld architecten, regionale ontwikkelingsbedrijven, financiële instellingen, onderwijsinstellingen, wetenschappers, retailers, logistieke dienstverleners en energiespecialisten. Deze gevarieerde inzichten stellen DILAS in staat om de overheid vanuit diverse perspectieven te adviseren.

07-11-2022-proptimize-portretten-vierkant-14-59.jpg
Joffrey Lagaunne, de grondlegger van Proptimize

De organisatie is actief bezig met kennisontwikkeling en -deling, gericht op het verrijken van de kennis binnen de sector als geheel. Dit omvat onder andere vraagstukken omtrent grootschalig vastgoed in de energiemarkt, het bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde en het onderzoeken van veranderende logistieke functies door de tijd.


Duurzaamheid is een integraal onderdeel van hun visie. Beckmann verwijst naar de eerste distributiecentra op het Schiphol Trade Park, die volledig zelfvoorzienend zijn wat energie betreft en deze energie delen met de omliggende gemeenschap. Dit soort initiatieven zijn van cruciaal belang voor de ambitie om complete terreinen zelfvoorzienend te maken op het gebied van energie.


Beckmann en Lagaunne benadrukken ook het belang van het elektrificeren van vrachtwagens, waarbij Beckmann de nadruk legt op de kansen van het opwekken en opslaan van energie bij distributiecentra, terwijl Lagaunne de cruciale rol benadrukt van efficiënt elektragebruik voor de toekomstbestendigheid van gebouwen.

Met een focus op innovatie en duurzaamheid is DILAS vastbesloten om de toekomst van de logistieke en industriële vastgoedsector vorm te geven door gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen en de dialoog met de overheid aan te gaan over ruimtelijke ordening. Hun ambitie is niet alleen het creëren van een aantrekkelijk logistiek landschap, maar ook het zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in Nederland.

Gesponsord