4. mrt 2024

|

Gesponsord

Discussie over medicijnkosten moet gaan over medische meerwaarde

In Nederland duurt het zo’n 600 dagen na goedkeuring door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) voordat een geneesmiddel beschikbaar komt in het basispakket. Lars van Markus van Daiichi Sankyo Nederland B.V. wil bijdragen aan een oplossing.

Het oordeel van het Zorginstituut over nieuwe geneesmiddelen moet leidend worden voor prijsonderhandelingen

"We doen er te lang over om innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te maken voor patiënten.” Dat zegt Lars van Markus. Hij is General Manager van Daiichi Sankyo Nederland, producent van innovatieve oncologische en cardiovasculaire geneesmiddelen. De onderneming is actief in meer dan twintig landen.

portretafbeelding-LarsvanMarkus-Daiichi.jpg Lars van Markus, General manager, Daiichi Sankyo Nederland

Volgens Van Markus zijn we in Nederland doorgeschoten in de discussie over geneesmiddelen. Die zouden te duur worden. Van Markus: “De geneesmiddelenkosten stijgen inderdaad, maar het aandeel geneesmiddelenuitgaven blijft gelijk. Dat ligt al zeker 15 jaar rond 9 procent van het totale zorgbudget. Dat is relatief laag in vergelijking met andere landen.”

Het beeld dat innovatieve medicijnen ons zorgstelsel onder druk zetten klopt dus niet. Maar deze beeldvorming zorgt wel voor vertraging in het proces om medicijnen bij de patiënt te krijgen. Centraal in dat proces staat een beoordeling door het Zorginstituut. Van Markus: “Het Zorginstituut en haar wetenschappelijke adviesraden beoordelen of een medicijn moet worden vergoed. Zij kijken naar de effectiviteit en veiligheid, mogelijke totale kosten en kosteneffectiviteit ten opzichte van de bestaande behandeling. Vervolgens geeft het Zorginstituut een advies aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de prijs die dat medicijn mag hebben. En wat daarin redelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is.”

De prijsonderhandelingen met VWS na de beoordeling door het Zorginstituut duren te lang, vindt Van Markus. “Omdat de vergoedingsprocedure en prijsonderhandelingen al snel twee jaar duren, ontstaan er schrijnende situaties zoals crowdfunding acties als patiënten zien dat zij geen toegang krijgen tot behandelingen die in buurlanden wél beschikbaar zijn. Dat kunnen en moeten we voorkomen.”

Van Markus stelt dat de discussie over medicijnkosten zich moet richten op de medische meerwaarde. “Door het goed onderbouwde oordeel van het Zorginstituut meer in dialoog met de betrokken partijen leidend te maken, krijgen de prijsonderhandelingen met VWS een gedeelde feitelijke en inhoudelijke basis. En kunnen deze sneller afgerond worden.”

Medicijnen die goedgekeurd worden door de EMA zijn volgens Van Markus in de jaren daarvoor al uitgebreid getest door Daiichi Sankyo zelf. “Wij staan vierkant achter onze medicijnen en zijn daarom bereid een weloverwogen wetenschappelijk oordeel over meerwaarde en kostprijs door het Zorginstituut te erkennen. Zodat ook wij onze bijdrage leveren aan behoud van de solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel.”

Gesponsord