Deel dit artikel:

29. mrt 2018

|

Gezondheid

ECD: een wezenlijk middel om het zorgproces te ondersteunen

Journalist: Mark van der Heijden en Marjon Kruize

Om een interdisciplinaire werkwijze tussen verschillende zorgverleners tot stand te brengen is goede communicatie nodig. Vandaar het Elektronisch Cliëntendossier.

“Een cliëntvolgsysteem is misschien een betere benaming”, stelt Herman Hellemans, partner en medeoprichter van zorgadviesorganisatie Advisaris. “Het ECD ondersteunt het hele pad dat de cliënt door een zorgorganisatie loopt.” Was het ECD eerst een middel om administratieve gegevens vast te leggen, inmiddels is het een uitgebreid systeem dat door verschillende zorgprofessionals is aangevuld met metingen, rapportages en doelstellingen. “Het ECD is niet meer slechts een hulpmiddel om de administratie vast te leggen, maar een wezenlijk middel om het zorgproces te ondersteunen.”


De eisen aan het ECD zijn opgesteld door Advisaris, in opdracht van het ministerie van VWS en brancheverenigingen VGN en ActiZ. Op basis van deze eisen bouwen softwareleveranciers ieder een eigen pakket.


Er komt dus wel wat kijken bij de keuze voor het juiste ECD-pakket. Hellemans adviseert partijen rekening te houden met de ’80:20-regel’. “Automatiseer het hoofdproces, maar pas op dat de uitzondering het hoofdproces niet onnodig complex en onwerkbaar maakt. Uitzonderingen blijven uitzonderingen. Probeer ze niet te vangen in systemen, maar leer er op een goeie manier mee om te gaan. Gebruiksvriendelijkheid blijft essentieel.”


Zorgorganisatie Prisma is één van de organisaties die het ECD omarmd heeft. “Wij werken altijd vanuit onze eigen visie, waarbij we ernaar streven dat onze cliënten zoveel mogelijk zelf de regie voeren over hun eigen leven”, stelt Jaap de Bruin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Prisma. “Op het moment dat er een maatschappelijke ontwikkeling gaande is, kijken wij direct welke invloed dit heeft op de zelfredzaamheid van onze cliënten. Aan de hand hiervan bepalen wij op welke manier wij willen inspelen op deze ontwikkeling. Systemen werken vaak remmend op ontwikkelingen. We wilden daarom niet alleen een goed ECD, maar ook een ECD dat openstaat voor innovatie en denkt vanuit de cliënt.”


Prisma houdt zich bezig met het begeleiden van mensen met een beperking, een sector waarin ketensamenwerking inmiddels onmisbaar is geworden. Dit komt onder andere door de langere levensverwachting van mensen met een beperking, wat een grote invloed heeft op de aangeboden zorg en ondersteuning. “Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking die te maken krijgen met Alzheimer”, stelt De Bruin. “Om deze mensen op de juiste wijze te ondersteunen is het noodzakelijk om ouderenzorg en gehandicaptenzorg intensief samen te laten werken.”


Het doel van deze ketensamenwerking is het zo goed mogelijk bijstaan van de cliënten. “Welke ondersteuning en begeleiding heeft hij of zij nodig om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn? Vanuit deze gedachte zijn wij gestart met een interdisciplinair behandelcentrum, waar diverse specialisaties (zoals fysiotherapie, verslavingszorg en psychiatrie) binnen de zorg samenkomen in één netwerk. We willen de cliënt alles kunnen bieden voor een zelfstandig bestaan en een interdisciplinaire werkwijze is hierbij onmisbaar. Het ECD ondersteunt ons daarbij.”


Voor De Bruin is het van groot belang dat het systeem eenvoudig te gebruiken is. “Belangrijk is natuurlijk ook dat dit systeem veilig is, om datalekken te voorkomen. Ons ECD maakt het voor ons mogelijk om op een eenvoudige manier en veilig in de cloud te werken en leverde ons daarnaast ook een jaarlijkse besparing op van ruim 600.000 euro aan licenties. Met het ECD dat we nu gebruiken kunnen we cliëntgegevens veilig in de cloud opslaan. Van daaruit zijn deze eenvoudig via de browser in te zien, ook door de cliënt zelf. En daarmee helpen we de cliënt ook weer in zijn of haar zelfredzaamheid.”

Gesponsord