Deel dit artikel:

28 feb 2018

|

Maatschappij

Ed Nijpels: de doelstellingen uit het klimaatakkoord worden gehaald

Journalist: Tseard Zoethout

“De doelen van het klimaatakkoord worden gehaald”, zegt Ed Nijpels, eens milieuminister en nu voorzitter van de SER borgingscommissie die op naleving van het Akkoord toeziet.

Hoe borgt u de doelstellingen?

“Elk jaar stelt het PBL (Plan Bureau voor de Leefomgeving) aan de hand van de NEV (Nationale Energieverkenningen) vast waar we staan. Dat is onze Bijbel. Als blijkt dat we op één van de vijf grote thema’s niet op schema liggen, dan onderhandelen we over extra maatregelen. Dat deden we het afgelopen jaar met energiebesparing in de industrie en in de woningsector. Dwingende maatregelen – zoals een AmvB – heeft de overheid nog niet hoeven te nemen.”

 

Wat zijn de successen?

“Grootschalige windenergie op zee en PV panelen bij particulieren. Oud-minister Kamp (Economische Zaken) had voor ‘wind op zee’ 18 miljard euro subsidie gereserveerd. Door spectaculaire kostendaling houdt de overheid zeker 12 miljard in zijn zak. Nieuwe windparken kunnen wellicht straks zonder subsidie. Ook leggen particulieren steeds meer PV panelen op hun daken. We hadden op 80.000 gerekend terwijl het er nu al ruim 400.000 zijn. De burger blijkt sneller te gaan dan we hadden verwacht.”

Energiebesparing in de woningsector is een hoofdpijndossier. Hoe heeft u dat geborgd?

“Dit is precies zo’n doelstelling waar we dankzij extra maatregelen weer op schema lopen. Met de installatiebranche, netbeheerders en de overheid hebben we een aanvullend convenant gesloten. Zij gaan de burger ontzorgen zodat die niet langer in een woud aan regels, subsidies, beweringen en aanbieders verdwaalt. De overheid heeft er ook extra subsidie voor uitgetrokken. Energie besparen is een feest, zeg ik altijd: je verdient het zeker terug.”


Hoe kijkt u tegen de klimaatwet van het nieuwe kabinet aan?

“Die klimaatwet is prima. Daarmee kan de overheid de doelen voor de langere termijn vastleggen. Dat geeft duidelijkheid aan de markt. Vervolgens kunnen we onderhandelingen over Energieakkoord 2.0 starten en concrete stappen afspreken. Elke partij zal aan de bak moeten om het Akkoord van Parijs (maximaal 1,5 tot 2ºC temperatuurstijging halverwege deze eeuw. red.) te halen.”


Wat moet er nog worden gedaan?

“Afspraken in daden omzetten. Dat wordt dus hard werken. De 47 partijen hebben er hun handtekening onder gezet. Ze hoeven bij mij niet aan te komen met het verzoek of het een tandje minder mag. Afspraak is afspraak: ieder levert zijn aandeel.”

Gesponsord