Deel dit artikel:

29 mrt 2022

|

Gezondheid

Eén PGO kan levens redden

Journalist: Marjon Kruize

|

Foto: Pexels

Jouw medische gegevens? Die liggen verspreid over verschillende locaties en de zorgverleners die we bezoeken. De huisarts, de specialist, de apotheek, de tandarts, fysiotherapeut, allemaal beheren ze een klein stukje informatie over onze gezondheid. Die stukjes zijn opgeborgen in systemen die niet direct met elkaar kunnen communiceren. Daardoor zijn er dagelijks ongeveer 100 medicatie fouten en gaat de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners zelfs nog vaak per fax. 

De juiste medische informatie, op de momenten dat het ertoe doet: In bepaalde situaties kan het levensreddend zijn omdat een zorgverlener dan onmiddellijk het hele dossier kan inzien. Maar zelf wil je die ingewikkelde consulten met al die specialisten thuis ook nog eens rustig kunnen nalezen. Daarnaast wil je weten waar jouw gegevens zijn, wie jouw gegevens kunnen inzien en wil je daar de regie over kunnen voeren.

 


Hoe behoud je het overzicht, hoe blijf je in regie over je eigen gezondheid? De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) maakt dit mogelijk en is volgens Arnold Breukhoven, directeur & oprichter van Drimpy, hiervoor de ideale oplossing. Een PGO is een website of app die toegang geeft tot de persoonlijke medische en andere gezondheidsinformatie. ”Het PGO-platform van Drimpy maakt het daarom voor iedereen mogelijk om alle beschikbare persoonlijke medische en andere gezondheidsinformatie, in één volledig overzicht te bekijken en beheren. Met als gevolg meer efficiëntie voor de zorgverlener en meer regie over de eigen zorg voor jou.”

 


Met een PGO komen gezondheidsgegevens van één persoon, afkomstig van verschillende zorgverleners, samen in één online omgeving. Zo kan diegene zijn eigen medische gegevens beheren en bepalen met wie die gegevens worden gedeeld. Het PGO van Drimpy bevat daarvoor een “zorgnetwerk” waarmee je “zorgteams” kunt samenstellen. Goede voorbeelden hiervan zijn toepassingen gericht op ouders en kinderen van geboorte tot aan palliatieve zorg. Samen met Carecodex heeft Drimpy zelfs al een viewer voor de integrale zwangerschapskaart ontwikkeld. Via de zorgteams in het zorgnetwerk bij Drimpy wordt de toestemming om gegevens te delen van bijvoorbeeld vragenlijsten geregeld. Daarnaast is het inzichtelijk wie welke gegevens heeft gezien of bewerkt en beschikt iedereen over dezelfde gegevens in real time. Niet alleen de specialisten, zoals de gynaecoloog, maar ook andere zorgverleners zoals de huisarts en kraamverzorger werken hiermee nauw samen met de ouders en elkaar. Dankzij het recente partnerschap met Dedalus (één van ’s werelds grootste softwareleveranciers van o.a. huisarts informatiesystemen) kan de huisarts met Drimpy (gebruik makend van de MedMij koppelingen en het zorg team bij Drimpy) van alles op de hoogte blijven en zo nodig koppelen met de informatie van alle zorgverleners die rondom de zorgconsument actief zijn voor eventuele aandoeningen. Ook is een PGO uitermate geschikt wanneer je in het buitenland bent en onverhoopt daar wat gebeurt. Drimpy had jongstleden zelfs een daadwerkelijke wereldprimeur mbt het internationaal uitwisselen van medische gegevens. In dit geval met zorgsystemen van ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en in Italië als tastbaar voorbeeld case.

 


Op momenten dat het er echt toe doet, is het belangrijk dat een compleet medisch dossier onmiddellijk kan worden ingezien. Daarnaast is het toch bijzonder vreemd dat je op veel verschillende portalen moet inloggen om een beetje inzicht in je eigen gezondheid en je medische geschiedenis te krijgen? We hebben op onze telefoon bijvoorbeeld een bank-app die ons inzicht geeft in onze volledige financiële situatie en ons de regie daarover geeft. Waarom hebben we dan ook niet zoiets voor onze medische gegevens zodat we de regie houden over onze eigen gezondheid?”

 


“De PGO is voor iedereen en geschikt voor iedereen, niet alleen voor patiënten”, zo stelt Breukhoven. Hij verklaart verder: “Wij gebruiken ook liever het woord ‘zorgconsument’ in plaats van ‘patiënt’. Iedereen komt in zijn of haar leven hoe dan ook in contact met de zorg. Je kunt namelijk ook je arm breken en zeker in deze Corona tijd komen we vaker bij de huisarts of de GGD. Daarnaast gaan de meesten naar de tandarts of na een sportblessure is de fysiotherapeut ook gebruikelijk. Om van een PGO gebruik te maken hoef je dus geen patiënt te zijn.”

 


Online inzage van gezondheidsgegevens heeft veel te bieden. In 2013 bijvoorbeeld waren er in Nederland 65.467 medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. Verbeterde communicatie tussen zorgverleners en patiënt zouden er hiervan 27.427 kunnen hebben voorkomen. De PGO kan voor een betere communicatie zorgen, ook tussen zorgverleners onderling, en kan een essentiële rol vervullen in de reductie van het aantal onnodige ziekenhuisopnames.

 


Via de PGO is het mogelijk om gegevens bij huisartsen, GGZ-instellingen, klinieken, apotheken en ziekenhuizen op te halen. Breukhoven: “Met één druk op de knop haal je de gegevens van zorgverleners binnen en plaats je die op een persoonlijke website of app. Je hebt dan in één keer toegang tot je gegevens, kunt informatie rustig nalezen als je net een gesprek met een arts hebt gehad en je weet nu ook dat je in de toekomst effectiever behandeld kunt worden omdat er direct inzage is in alle behandelingen en onderzoeken die je hebt ondergaan en medicijnen die je hebt geslikt.” Dankzij jouw eigen PGO valt beter te begrijpen hoe het met je gaat en kan je de juiste informatie vinden. Meer inzicht in de gezondheid zorgt voor een betrokken patiënt die beter voorbereid op consult komt. Wat in een succesvollere behandeling door de zorgverlener resulteert. Via het medisch zorgnetwerk in de PGO en zorg teams waarin alle zorgverleners rondom de patiënt zijn verzameld, is iedereen van dezelfde informatie op de hoogte. Ook mantelzorg, vrienden en familie kunnen hier toegang toe krijgen.

 


Je bepaalt zelf welke gegevens en met wie deze gedeeld kunnen worden. Maar dit moet natuurlijk wel veilig zijn. Het ophalen van gegevens en het delen daarvan gaat volgens het MedMij afsprakenstelsel. VWS en ook de NPCF zijn hieraan verbonden. PGO’s zoals die van Drimpy met het MedMij label, hebben bewezen dat zij zich aan alle strikte regels houden. Het MedMij label is een keurmerk om veilig en betrouwbaar medische gegevens uit te mogen wisselen. 

 


De PGO is gratis voor alle burgers van Nederland en wordt door VWS betaald. Voor alle MedMij gerelateerde functionaliteiten hoef je dus niet te betalen. Ook kan je verschillende apps en wearables koppelen aan je PGO, maar voor ongelimiteerde koppelingen en bepaalde uitgebreidere mogelijkheden zoals monitoring & signalering zijn er betaalde abonnementen verkrijgbaar. Dit zijn vaak lage bedragen en kunnen door je werkgever of mogelijk binnenkort ook door sommige zorgverzekeraars betaald worden. 

 


Door je gegevens eenvoudig te verzamelen in één overzicht blijf je in regie over jouw eigen gezondheid. Dat lijkt nu misschien onbelangrijk, maar als er iets met je gezondheid is heb je alles bij de hand. Altijd en overal ter wereld.

Gesponsord