Deel dit artikel:

19 mrt 2020

|

Gezondheid

Efficiëntere zorg door de juiste logistiek

Vegro positioneert zich als expertisecentrum voor hulpmiddelen in de zorg. Vegro levert hulpmiddelen aan intra- en extramurale zorginstellingen en consumenten kunnen terecht in één van de winkels of op de webshop voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen. “Mede doordat we als mens steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen, ontstaan er andere vraagstukken bij onze klanten. Ook onze dienstverlening zal de komende jaren een ontwikkeling doormaken’’, aldus Marcel Plomp, innovatieadviseur bij Vegro.

Volgens Plomp ziet Vegro een toenemende vraag in levensstijl producten, advies op maat en leefstijladvies. Ook ziet Vegro dat de vraag naar zorgverlening aan huis groeit. Deze ontwikkeling, ook wel extramuralisering genoemd, wordt mede door de overheid gestimuleerd. Dit in combinatie met het tekort aan zorgpersoneel, de vergrijzing en de ouder wordende mantelzorgers, vraagt om nieuwe oplossingen in de zorg en logistiek. Volgens Plomp kunnen technologische en nieuwe logistieke ontwikkelingen hieraan bijdragen.


Goede zorg bestaat volgens Plomp voor een groot deel uit logistiek. “Wij zien dat daar nog veel verbeterd kan worden. Het is van belang dat we elkaars taal spreken. Zorgverleners en logistieke partijen moeten daarom de kans grijpen om de verschillende zorghandelingen en logistieke bewegingen anders in te richten. De zorgverleners moeten uiteindelijk doen waar zij goed in zijn: zorg verlenen. Daarbij moeten ze kunnen vertrouwen op de logistieke processen. Op die manier kunnen mensen veilig thuis blijven wonen en de juiste zorg ontvangen.’’


Als logistieke partner in de zorg sluit Vegro zich daarom aan bij verschillende onderzoeken om te komen tot een betere samenwerking tussen zorg en logistiek. Zo werkt Vegro onder andere mee aan het door Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek gesubsidieerde onderzoek: “De juiste zorg voor de juiste logistiek’’, uitgevoerd door TNO.


Ondertussen zit Vegro niet stil. “Wij geloven erin dat we vanuit kennis en innovatie voor efficiëntere en blijvende betaalbare zorg kunnen zorgen. Daarom hebben wij LAB39 opgericht. Dit is onze innovatiewerkplaats waar een vast team van ontwerpers en ICT-specialisten om tafel zitten. De focus ligt hier niet zozeer op productinnovaties, maar juist op het innoveren van dienstverlening met behulp van service design. Samen met collega’s en zakelijke (zorg)partners ontwikkelen we ideeën en experimenteren we met de nieuwste producten om onze dienstverlening te verbeteren en zo de beste zorg aan onze klanten te bieden. Daarin staat service voor Vegro altijd centraal”, aldus Plomp.


Klik hier voor meer informatie

www.groothandel.vegro.nlGesponsord