Deel dit artikel:

29. mrt 2018

|

Gezondheid

eHealth kans of bedreiging?

In 2020 heeft 90% van de wereldbevolking ouder dan zes jaar een mobiele telefoon.  Smartphones zijn inmiddels goed voor circa 40% van alle mobiele abonnementen: dat zijn er inmiddels meer dan twee miljard. De afgelopen 25 jaren heeft de mobiele telefoon een enorme impact gehad op de communicatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van alle wereldburgers. Wat betekent deze enorme dichtheid van mobiele telefoons voor de e-health? Is het een aanvulling op de bestaande zorgsystemen. Is er sprake van concurrentie? 


E-health is het gebruik van informatie en communicatietechnologie, aangevuld met het gebruik van internettechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren.


E-health leidt tot innovatie op een drietal aspecten. Allereerst tot innovatie in behandeling. E-health als netwerk, gekoppeld aan Artificial intelligence, maken tal van technische innovaties voor het verbeteren van de behandelingen van de patiënt mogelijk.


Ook leidt het tot innovatie in selfservice: de patiënt kan steeds meer zelf doen. De brede toepassing van wearables en aansluiting op big data ondersteunen de patiënt in het zelf onderzoeken en oplossen van problemen met de gezondheid. Zelfmanagement leidt tot een betere kwaliteit van zorg en van leven.


Daarnaast leidt het ook tot innovatie in samenwerking: het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners enerzijds en tussen de zorgverleners en de patiënt en zijn omgeving anderzijds. En de patiënt wordt eigenaar van zijn medische gegevens. Hij is eigenaar van zijn persoonlijk gezondheidsdossier.


Het is mogelijk dat in het Nederlandse stelsel sprake is van een remmende voorsprong. De zorg is er kwalitatief goed en goed georganiseerd. Desondanks biedt e-health mogelijkheden tot tal van innovatieve trajecten. Maar e-health biedt ook ongekende voordelen voor die landen waar de zorg minder goed is georganiseerd. Verwacht mag worden dat landen als China en India, met een grote dichtheid van internet en mobiele telefoons en een nog niet zo goed georganiseerde zorg voorlopers zullen zijn in deze ontwikkeling.


Na de voltooiing en de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis in 2018, ligt de focus van het Erasmus MC vol op de ontwikkeling en het gebruik van IT in de zorg. De communicatie met de patiënt en de patiënt deelgenoot maken van zijn medische gegevens staan hierbij voorop.


Patiënten zullen meer betrokken zijn bij hun eigen zorg en ze zullen minder in het ziekenhuis komen. E-health betekent een majeure transformatie van de zorg, wereldwijd.


David Voetelink,

Vicevoorzitter Raad van Bestuur en CFO Erasmus MC

Gesponsord