Deel dit artikel:

1 dec 2023

|

Gezondheid

Greenberg Traurig juridisch specialist in duurzaam vastgoed

Het internationale advocatenkantoor Greenberg Traurig, gevestigd in het opvallende en uiterst duurzame gebouw Valley aan de Zuidas in Amsterdam, heeft een full-service vastgoedteam. De specialisten van GT bieden complete transactieondersteuning en zijn regelmatig betrokken bij de meest vooraanstaande vastgoedtransacties.

In het vastgoed, als grootste asset class ter wereld en verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot, is verduurzaming een steeds belangrijker thema. Alexander van Hövell, shareholder bij GT, gaat in op de huidige marktomstandigheden: “Door de gestegen rente, hogere bouwkosten en toegenomen onzekerheid is de dynamiek in de vastgoedmarkt veranderd en zien we bij veel marktpartijen een afwachtende houding. Door gedaalde waarderingen en een recessie in het vooruitzicht is er sprake van een negatiever sentiment bij investeerders.’’ Toch is hij niet pessimistisch.


Verduurzaming noodzakelijk
De vraag is: betekent dit dat de verduurzaming van kantoorgebouwen evenredig wordt afgeremd door de recente marktontwikkelingen? Bij GT denken ze van niet, verklaart hij. “De opgave om bestaand vastgoed te verduurzamen is enorm.’’ Recent onderzoek wees uit dat beleggers maar beperkt bereid zijn om financieel rendement in te leveren in ruil voor milieu- en sociale impact. Toch kunnen partijen niet stil blijven zitten, stelt Van Hövell: “Beleggers worden aangezet tot verduurzaming door regelgeving, de toenemende onmogelijkheid om vastgoed met een ontoereikend energielabel te financieren en door de overheid opgelegde verhuurbeperkingen. Die ontwikkelingen worden niet beïnvloed door marktomstandigheden.’’


Huurder aan zet: ESG als ‘licence to play’
Hij vertelt dat ze in hun praktijk zien dat grote stappen op het gebied van verduurzaming van kantoorgebouwen worden gezet als de huurder/gebruiker daarbij nauw betrokken is of het initiatief neemt. “Jaarverslagen van ondernemingen lopen over van ambities op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance). Deze ontwikkeling wordt versterkt door de gestegen energieprijzen en de wens om de carbon footprint te verlagen’’, zegt hij.


Het aanbod van kantoorruimte op goede locaties die voldoet aan hoge ESG-eisen is schaars. Voor de verwezenlijking van die ESG-ambities is dus meer nodig. Ook in de huidige markt zijn die ambities te realiseren en is daarvoor een passende business case te maken, met als onderligger een langjarig huurcontract. De wensen van de huurder komen daarbij tot uiting in de huurprijs. Bovendien is voor een goed product voldoende kapitaal en financiering beschikbaar. “Onze verwachting is dat het belang van ESG in de komende 5 jaar alleen maar zal toenemen, ook door de toenemende druk van huurders/gebruikers”, zegt hij tot besluit.

Gesponsord