Deel dit artikel:

28. feb 2018

|

Gezondheid

Patiëntveiligheid wordt topprioriteit

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van patiëntveiligheid. Zo is de vermijdbare schade en sterfte teruggedrongen en is het veiligheidsbewustzijn in de ziekenhuizen toegenomen. Maar aan een aantal zaken moet in de komende jaren nog extra aandacht worden besteed. Bijvoorbeeld aan infectiepreventie, medicatieveiligheid en de veilige toepassing van nieuwe medische technologie. Uit cijfers van het Nivel blijkt dat de naleving van de richtlijnen om infecties na een operatie te voorkomen in de afgelopen jaren verbeterd is. Ook is de ziekenhuissterfte in de afgelopen jaren gedaald met 15%, door een betere behandeling van ernstige sepsis.

 

Daarnaast is ook de medicatieveiligheid toegenomen. “Er wordt steeds vaker gecontroleerd op medicatie bij patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen”, stelt professor Cordula Wagner op de website van het Nivel. Ook de controle van de medicatie na ontslag is verbeterd en ging van 25% naar 44%. Deze controle is belangrijk om ervoor te zorgen dat de medicatie ook na ontslag op een veilige manier kan worden voortgezet.

 

De veilige toepassing van nieuwe medische technologie laat nog wel wat te wensen over. Veel ziekenhuizen hebben niet de juiste mensen in huis om nieuwe oplossingen te implementeren en het inzetten van nieuwe technieken gaat hierdoor vaak minder snel dan verwacht. Veilige toepassing van medische technologie vraagt om een veilig product, een getrainde gebruiker en een veilige omgeving, aldus de speerpunten van het VMS Veiligheidsprogramma aan de hand waarvan ziekenhuizen de veiligheid waarborgen. Ziekenhuizen moeten dus veilige producten inkopen, hun artsen trainen om deze veilig te gebruiken én zorgen dat hun ziekenhuis voldoende uitgerust is met de juiste ICT-voorzieningen.


Om de patiëntveiligheid nog verder te verbeteren is het vooral nodig om fouten bespreekbaar te maken en transparant te zijn over de uitkomsten van onderzoeken rondom veiligheid. Alleen dan kunnen fouten in de toekomst vermeden worden.

Gesponsord