sfeerbeeld lopende mensen over straat
Terug naar Aon

Deel dit artikel:

4. mrt 2024

|

Gesponsord

Uitdagingen op arbeidsmarkt vragen om datagedreven oplossingen

Werkgevers kennen op dit moment volop uitdagingen als het gaat om personeel, ESG en winstgevendheid. Er bestaat veel zorg en discussie over personeelstekorten, gelijke beloning van mannen en vrouwen, de skillsgedreven organisatie en het belang van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Volgens Aon, toonaangevend adviseur op het gebied van risico-, talentmanagement, pensioen- en gezondheidsoplossingen, is een op data gebaseerde benadering de enige juiste manier om deze vraagstukken aan te pakken.

De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn zo complex dat het per organisatie afhankelijk is welke de boventoon voert, reageert Annelieke van Mens, managing director bij Aon. “Naast het rekruteren van mensen en de ontwikkeling en betaling van mensen heeft de HR-manager (of in bredere zin: de totale organisatie), ook verantwoordelijkheid voor het behouden van medewerkers, het behalen van de ESG-doelen (Environment, Social en Governance) en de winstgevendheid en groei van de organisatie. De zichtbare trend daarbij is de groeiende aandacht voor personeelsmanagement en personeelsplanning. De inzet van de juiste medewerkers met de juiste skills op de juiste plek, nu en in de toekomst, is een thema dat in bijzondere mate leeft.”

portretafbeelding annemieke AON Annelieke van Mens, Managing director, Aon

Uitdagingen gelden voor de hele organisatie Marieke van der Meer, managing director en associate partner, benadrukt in deze context dat uitdagingen niet alleen op het bordje van de HR-manager liggen, maar dat een thema als personeelsmanagement de totale organisatie aangaat: “De uitdagingen op de arbeidsmarkt worden opgepakt tot op het directieniveau. In samenwerking met specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie of ESG-beleid, kan personeelsmanagement verder invulling krijgen. De uitdagingen zijn niet voor ieder bedrijf dezelfde. Door eerst te onderzoeken welke thema’s voor uw organisatie het meest relevant en urgent zijn, kunt u vervolgens bepalen in welke volgorde u stappen wilt zetten. U kunt niet alles tegelijk doen en zult dus keuzes moeten maken.”

portretafbeelding Marieke van der Meer, Managing director en associate partner, Aon

Datagedreven aanpak is de enige juiste keuze Om organisaties te ondersteunen bij het nemen van invloedrijke beslissingen heeft Aon verschillende tools ontwikkeld. Future of Work, benadrukken Van Mens en Van der Meer, is een thema dat met de hele organisatie heen gevlochten is: “Wij benaderen Future of Work op systematische wijze en met een geïntegreerde aanpak. Vanuit onze verschillende expertises bepalen we eerst waar de organisatie staat en waar de ambities liggen, om vervolgens prioriteiten te stellen. Met onze datagedreven aanpak helpen wij organisaties niet alleen beleid te bepalen maar ook te implementeren en onderhouden”, aldus Van Mens, die daarbij benadrukt dat een datagedreven aanpak in feite de enige juiste route is om tot advies te komen. “Aon is wat dat betreft toonaangevend en biedt met de kwalitatieve en beschikbare data gedegen advies om beslissingen te ondersteunen.”

Gesponsord