Deel dit artikel:

20 dec 2021

|

Gezondheid

Uw zaken zelfstandig regelen Wat als u dit niet meer kunt?

Zelf de regie in handen houden? Met een professionele levensexecuteur, executeur of vereffenaar weet u zeker dat uw zaken goed geregeld zijn, juist wanneer u dat niet meer zelf kunt. 

Een levensexecuteur regelt uw zaken u het zelf niet meer kunt

Wie regelt uw bankzaken als u onverhoopt gaat dementeren? Wie mag uw huis verkopen als u dat zelf niet meer kunt? En wie kan medische beslissingen nemen? Het kan zijn dat er een moment komt waarop u niet meer zelfstandig kan beslissen. U bent dan wilsonbekwaam. Een levensexecuteur kan op dat moment uitkomst bieden. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht. Deze volmacht wordt opgenomen in uw levenstestament. Het is belangrijk dat u een levensexecuteur kiest die u vertrouwt én die de juiste expertise in huis heeft. Ook moet deze persoon voldoende tijd hebben om uw belangen te behartigen. Bij voorkeur heeft de levensexecuteur ervaring. U kunt bijvoorbeeld een familielid of kennis benoemen of een professional inschakelen. Zo heeft NOVEX onder haar leden professionals die u als levensexecuteur kunt benoemen. Zij staan voor u klaar.


Een executeur zorgt ervoor dat uw nalatenschap zorgvuldig wordt afgewikkeld

In uw testament kunt u uw wensen rondom het afwikkelen van uw nalatenschap vastleggen. Regelt u niets? Dan moeten uw erfgenamen na uw overlijden samen uw nalatenschap regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis. In uw testament kunt u daarom een executeur aanwijzen, die uw laatste wensen uitvoert. De executeur regelt de uitvaart, beheert het nalatenschapsvermogen en betaalt de schulden. Verder brengt hij de nalatenschap voor de erfgenamen in beeld en doet hij de belastingaangiften. Als alles is afgerond, zorgt de executeur ervoor dat de erfgenamen krijgen waar zij recht op hebben. Kennis en ervaring zijn essentieel voor een vlotte en zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap, hoe eenvoudig ook. NOVEX-leden zijn professionele executeurs die ervoor zorgen dat uw nalatenschap zorgvuldig wordt afgewikkeld.


Een vereffenaar wikkelt de nalatenschap af als het de erfgenamen onderling niet lukt

Blijft een nalatenschap onbeheerd of komen de erfgenamen er samen niet uit? Dan heeft de rechter de mogelijkheid om iemand tot vereffenaar te benoemen. Volgens de wet kunnen erfgenamen, belanghebbenden, schuldeisers en het Openbaar Ministerie de rechter vragen een vereffenaar te benoemen. Zij hebben bovendien de mogelijkheid iemand aan de rechter voor te dragen. 

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. De vereffenaar zorgt ervoor dat alle schulden worden betaald, de belastingaangiftes worden geregeld en dat alles wat te veel betaald is terug komt. Kortom: een vereffenaar zorgt ervoor dat de afwikkeling van de nalatenschap goed verloopt. Ook voor een professionele vereffenaar kunt u bij NOVEX terecht. 


Meer informatie ?

Wilt u weten wat onze leden voor u kunnen betekenen? En wie van onze leden bij u in de buurt werkzaam zijn? Bekijk onze website voor meer informatie: www.novex-executeur.nl

Gesponsord