Deel dit artikel:

24 nov 2023

|

Gezondheid

Van grijs naar groen met Gunvor Energy Rotterdam

Met de ontwikkeling van een traditionele raffinaderij naar duurzaam energiebedrijf heeft Gunvor Energy Rotterdam de ambitie om een belangrijke rol te spelen bij de energietransitie in de Rotterdamse haven. Onder leiding van directeur Erwin Goosen transformeert het bedrijf de komende jaren ‘’van grijs naar groen’’.

2023-09-18-gunvor-f0120.jpg
Erwin Goosen
Directeur Gunvor Energy Rotterdam

Wie zijn jullie en wat maakt jullie uniek?
Gunvor Energy Rotterdam (‘Gunvor’) is onderdeel van de Gunvor Group, één van de grootste grondstoffenhandelaren ter wereld. Op onze locatie in de Rotterdamse Haven voorzien we met onze bijna 300 medewerkers en bijna 400 contractors miljoenen mensen van energie. Voor ons is het vanzelfsprekend dat Gunvor en de raffinagesector als geheel een essentiële rol speelt in de energietransitie. Veel processen en technologieën waar wij veel ervaring mee hebben kunnen ook gebruikt worden voor duurzame energiebronnen. Daar zetten we nu vol op in.


Wat ons daarin onderscheid van andere spelers, is dat we relatief klein en daarmee flexibel zijn. We kunnen ons daarmee sneller en makkelijker aanpassen. Ook hebben we een unieke en gunstige locatie in de Rotterdamse haven, met veel ruimte voor duurzame projecten. Tel daar ons hoogwaardige personeelsbestand, bestaande installaties en infrastructuur en zaken als certificering van biobrandstoffen bij op, en we hebben eigenlijk alle belangrijke voorwaarden om duurzame ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Hierbij spelen ook strategische samenwerkingen met derde partijen een belangrijke rol.


Aan welke concrete projecten werken jullie al?
Er is al een aantal belangrijke trajecten in gang gezet. Eén daarvan is bijvoorbeeld project ALPHA voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) waarvoor we onlangs een overeenkomst hebben gesloten met VARO. Zij zullen vanaf 2026 op grote schaal duurzame vliegtuigbrandstof gaan produceren op onze locatie in Rotterdam. Daarnaast werken we aan PPO (Plastic Pyrolysis Oil) in samenwerking met DOW, waarbij we hoogwaardige olie uit gerecycled plastic produceren. Het proces dat hierbij komt kijken lijkt sterk op het maken van diesel, waar wij al sinds de jaren ’60 van vorige eeuw veel ervaring mee hebben. Nog dit jaar vindt de eerste test hiervoor plaats. Tot slot zijn we ook betrokken bij een waterstofproject met Air Products, waarbij we op onze locatie in de Rotterdamse haven groene waterstof willen gaan importeren.


Wat al deze projecten bindt is dat ze dicht tegen onze huidige (traditionele) processen en technieken aanliggen, waardoor we ons goed, relatief snel en veilig kunnen aanpassen. Op die manier nemen we gefaseerd afscheid van fossiele grondstoffen en wordt steeds meer ingezet op duurzame energiedragers. Zo stoten we nu bijvoorbeeld al 60% minder uit ten opzichte van 1990, en willen we in 2030 een compleet getransformeerde, duurzame raffinaderij hebben in Rotterdam. In 2038 zijn we volgens onze plannen klimaatneutraal.


Wat zijn de grootste uitdagingen?
Net als voor bijna alle bedrijven in de Rotterdamse haven is netcongestie momenteel een van de allergrootste bottlenecks – we krijgen helemaal niks meer extra. Dit betekent niet alleen dat we geen nieuwe projecten aan kunnen sluiten, maar ook dat we onze bestaande installaties niet kunnen verduurzamen.


Daarnaast zijn de vergunningsprocessen in Nederland complex en tijdrovend, zowel voor de aanvrager als voor de toezichthouder die de vergunning moet verlenen, in ons geval de DCMR. Alle partijen hebben hetzelfde doel – een zo snel en efficiënt mogelijke energietransitie, maar lopen tegen dezelfde obstakels aan. Hier ligt echt een belangrijke opdracht voor de politiek. Gelukkig ondervinden wij – in tegenstelling tot veel andere bedrijven – geen problemen met personeelstekort. We merken dat de jongere generatie erg geïnteresseerd is in ons verhaal en graag bij ons komt werken. Bovendien heeft ons goedgetrainde personeel niet of nauwelijks omscholing nodig. Daar ligt echt één van onze grote krachten.


Hoe kijken jullie naar de huidige discussie over verduurzaming van de industrie in Nederland?
In onze ogen is het vanzelfsprekend en bovendien essentieel dat de bestaande industrie een sleutelrol speelt in de energietransitie. Niet alleen vanuit een moreel oogpunt, maar ook simpelweg vanwege het feit dat het de benodigde capaciteit, expertise en infrastructuur voor een deel van de oplossing heeft. Want de industrie is geen sector waarin nieuwe spelers uit het niets de markt kunnen domineren, zoals we dat in bijvoorbeeld de techwereld hebben gezien. Bill Gates die vanuit zijn garage een miljardenbedrijf opzette – dat is in de industrie volstrekt onmogelijk.


De huidige discussie over verduurzaming van de industrie in Nederland wordt vaak teveel platgeslagen. Natuurlijk moeten bedrijven hier verduurzamen en natuurlijk is het echt niet zo dat bedrijven zomaar vertrekken naar andere landen. Het is echter wel zo dat het waardevolle ecosysteem in de Rotterdamse haven steeds meer onder druk komt te staan. Door onzekerheid over het beleid en aanvullende verplichtingen vanuit de EU worden investeringen uitgesteld of helemaal verplaatst. Zo belandt ons zorgvuldig opgebouwde en unieke ecosysteem in een vicieuze cirkel waarin het vanbinnen wordt uitgehold. Wij geloven echt dat het behoud van dit systeem cruciaal is voor ons collectieve succes in de energietransitie. Gunvor zet zich hier de komende jaren in ieder geval vol voor in, want alleen samen kunnen we de energietransitie realiseren.

Gesponsord