21 jun 2024

|

Gesponsord

Virtueel gesprekken oefenen om organisaties en professionals te sterken

Goede communicatie in de zorg is van onschatbare waarde voor zorgprofessionals, aangezien het de kern vormt van effectieve patiëntenzorg. Met een steeds toenemende vraag om zorg, is het essentieel dat professionals in hun kracht staan. Daarom is DialogueTrainer ontwikkeld: een online platform waarop professionals gesprekken laagdrempelig oefenen.

In de zorg voeren werknemers allerlei soorten gesprekken. De oncoloog voert een slechtnieuwsgesprek, of besluit samen met de patiënt over een behandeling. Na een operatie vindt een evaluatie plaats met een team. Een verpleger doet een overdracht met de collega die in de nachtdienst in gaat. Maar ook gesprekken met familie of directe collega’s aanspreken op gedrag. Grenzen aangeven of het afdelingshoofd duidelijk maken dat werkdruk te hoog is voor de lange termijn. Wat gebeurt er nu echt in die gesprekken? En hoe kunnen die zo productief en kwalitatief mogelijk gevoerd worden, waardoor de organisatie goed functioneert en patiënten geholpen zijn? DialogueTrainer helpt daarbij, met online simulaties voor assessment en training. Het bedrijf komt voort uit de Universiteit Utrecht, waar een platform is ontwikkeld om grote groepen mensen immersief - ervaringsgericht - te trainen.

Gespreksmodellen Gedurende de afgelopen tien jaar hebben zij samen met experts 70 gespreksmodellen ontwikkeld rond cliëntcontact, samenwerken en leiderschap, met als doelen: betere zorg en begeleiding, betere samenwerking en betere zelfzorg. Michiel Hulsbergen, oprichter en CEO, vertelt: “Als professional ben je het belangrijkste kapitaal en samen kunnen we organisaties verbeteren. De grote innovatie van DialogueTrainer is dat we gedrag in gesprekken meetbaar maken, en dat we professionele ontwikkeling richting geven. Als je iets kan meten, dan kun je iets duidelijk maken. Zo richten we ons op gespreksvaardigheden, maar ook op wat je in een gesprek kunt bereiken en wat daarvoor nodig is.”

Dankzij AI kunnen simulaties nu volledig spraakgestuurd worden gespeeld. “Dit betekent dat je als spreker alles kunt zeggen waarvan jij denkt dat het jouw doel in het gesprek dichterbij brengt, waarna de avatar op jou reageert. Dankzij ons large language model (LLM) getraind met 70 modellen en 400.000 speelsessies, zijn wij in staat om doelgericht feedback te geven en te scoren. Onze bijdrage aan de ‘future of healthcare’ is dat we professionals methodisch sterken, en hen in een veilige omgeving ervaring laten opdoen met situaties die het verschil maken. Juist in de zorg landt deze aanpak omdat de sector het belang van procedures kent, ook in gesprekken.”

Simulaties DialogueTrainer biedt simulaties rond methodes als Samen Beslissen, Motiverende Gespreksvoering, Krachtige Basiszorg, Triage, Apothekersgesprekken en Omgaan met Lage Gezondheidsvaardigheden. Hiermee wordt al getraind bij veel grote zorgorganisaties en opleiders, inclusief academische ziekenhuizen. Een deelnemer bij Spaarne Gasthuis: “Voor mij was het leerzaam om te ervaren dat bepaalde dingen die ik normaal doe op een andere manier beter werken. Daar ben ik me nu bewuster van.” “Door samen te werken met experts zorgen we dat innovatie direct waarde toevoegt.”, aldus Hulsbergen.

Gesponsord