Deel dit artikel:

1 jul 2022

|

Maatschappij

Waterstof uit wind

janwillemlangeraar.jpg

 Jan Willem Langeraar

Business Development at HYGRO

 

Waar staat HYGRO voor?

"Als bedrijf zijn wij als initiatiefnemer betrokken bij verschillende ontwikkelingsprojecten waarbij waterstof uit wind wordt ingezet. Onze aanpak, ook als adviseur is onafhankelijk van technologie leveranciers, gericht op de laagste kosten van wind tot toepassing. Door het creëren van synergie tussen windturbine, elektrolyse en waterstof infrastructuur kunnen we projecten ontwikkelen, realiseren en exploiteren."

 


Tegen welke opvattingen lopen jullie aan?

"Het opwekken van waterstof in een windturbine komt niet direct bij men op, terwijl dit vele voordelen biedt en het energiesysteem op verschillende niveaus kan worden versterkt. Onze analyses laten zien dat je twee keer zoveel energie uit wind energie kan halen, als je waterstof als energiedrager gebruikt in plaats van elektriciteit. Dan kom je erachter dat waterstof een belangrijke energiedrager gaat worden in ons energiesysteem."

"We willen zoveel mogelijk waterstofturbines bouwen om het Nederlandse energiesysteem gezond en kansrijk te maken. Door de elektrolyse in de windturbine te integreren, vermijden we veel systeemkosten en elektrische conversie en transportverliezen tussen de windturbinegenerator en de landingsplaats. Bovendien kan deze integratie de efficiëntie van het elektrolyseproces verhogen. Deze integratie zal een nieuwe basis leggen voor het optimaliseren van windturbines en windenergiecentrales als geheel."

 


Jullie zijn bezig met het realiseren van een waterstofmolen?

"De eerste waterstofmolen is gebaseerd op een integratie van bestaande componenten, met als doel direct bij onze windturbine brandstof te produceren en gelijktijdig een keten te realiseren van waterstofproductie, opslag en distributie naar waterstoftankstations. De hoge drukvaten zijn te gebruiken als opslag én distributie middel. Niet alleen het slim produceren van waterstof, maar ook het slim opslaan en distribueren is cruciaal in de keten."

 


Waarom speelt waterstof een belangrijke rol speelt in ons toekomstige energiesysteem?

"Met waterstof als energiedrager kan meer energie, tegen lagere kosten, worden opgewekt uit windenergie dan met elektriciteit. Daarnaast is de waterstof makkelijk op te slaan waardoor er een robuust energiesysteem ontstaat dat makkelijk om kan gaan met een fluctuerend aanbod en vraag.

Gesponsord