Deel dit artikel:

28. feb 2018

|

Maatschappij

Zo blijven de steden droog

De klimaatverandering heeft ook vergaande gevolgen voor de steden. Steeds vaker lopen de straten onder en dit zal ook langer blijven liggen. Wat kan daaraan gedaan worden?

Van boven dreigt gevaar. Het aantal dagen met 50 mm regen of meer is verdubbeld van ongeveer vijf per jaar in de jaren ’50 tot tien dagen nu, blijkt uit onderzoek van het KNMI. Ook de kans op zeer zware buien, van ruim boven de 100 mm regen per dag, is door de klimaatverandering verdubbeld. Vond dit rond 1950 nog eens per 6 tot 15 jaar plaats in Nederland, nu is dat dus de helft daarvan. Dat vraagt om maatregelen, want de capaciteit om water te kunnen verwerken is niet meegegroeid. 


Zwolle is een van de gemeenten in Nederland die vooroploopt bij het zoeken naar oplossingen voor het extra regenwater. 


De Overijsselse gemeente doet dit onder meer door het versterken en verbinden van het groen in de stad tot één groenblauw netwerk. “Op deze manier wordt een nieuwe ‘super spons’-verbinding gerealiseerd tussen de IJssel via het centrum van de stad naar de Overijsselse Vecht”, zegt Nanco Dolman van de Climate Campus Zwolle, die met groen en blauw op beplanting en water doelt. “Zo maken we ruimte voor regen in de stad.”


De stad zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met haar inwoners. Bij een project in de Seringenstraat in Zwolle hebben zij meegeholpen de wijk klimaatbestendig te maken. “Op garages zijn groene daken aangelegd. In de grond zijn 75 infiltratiekratten aangelegd om overtollig regenwater op te vangen; liefst 32.000 liter water gaat zo niet direct het riool in”, zegt Dolman. “Bewoners hebben geveltuintjes aangelegd en het gebruik van steen in de tuin verminderd.”


Gert Greeuw heeft zich bij kennisinstituut Deltares verdiept in steenwol als mogelijk opvangmiddel van water onder de grond. “Het is licht, veel lichter dan zand, en ook doorlatend en hol. Er zitten veel poriën in die water kunnen opvangen. Daardoor heb je een tijdelijke buffer. Het water kan daarna verder afstromen via de grond.”


Er moet dus wel gegraven worden voor deze oplossing. Greeuw: “Bijvoorbeeld als je toch al van plan bent om grondverbetering toe te passen.” Het is dus goed om wanneer de openbare ruimte wordt aangepast tegelijk de klimaatbestendigheid mee te nemen, zegt ook Arnold Wielinga, programmaleider Water en Riolering bij de gemeente Eindhoven. “Een straat in Nederland ligt er gemiddeld 20 tot 35 jaar, voordat de gemeente onderhoud doet.”


In Eindhoven wordt ook hard nagedacht over oplossingen voor de extreme regenval. Wielinga: “Je kunt groenlocaties iets lager aanleggen dan de verharding. Het is dan te zien als een groene badkuip – niemand heeft er last van. Groen helpt bovendien ook tegen hitte. De aanleg van groen dient dus meerdere doelen.”


Oplossingen kunnen ook in een heel andere richting gezocht worden. “Minder auto’s in de binnenstad levert ook veel ruimte op in de straat. Van de ruimte die dat bespaart, zou bijvoorbeeld een waterplein gemaakt kunnen worden. 99 procent van de tijd is dat een mooi plein met bankje, waar eens in de zoveel tijd water geborgen kan worden.” 


Zo wordt gezocht naar optimale invulling van de openbare ruimte “De ene keer wordt het een groenvoorziening, de andere keer wordt een weg of fietspad verlaagd aangelegd en gebruikt als tijdelijke waterberging”, zegt Wielinga. “Bij extreme neerslag wordt daar het water een paar uur geborgen. Zo lang het water niet de huizen ingaat, moeten we leren leven met enige vorm van hinder.”

Gesponsord