Deel dit artikel:

21 jun 2024

|

Gezondheid

Zorg draait niet alleen om ziekenhuizen

De zorgsector zit klem. Steeds meer zorg verplaatst zich naar specialismen in het ziekenhuis, met hoge zorgkosten, lange wachtlijsten en een immense werkdruk bij zorgpersoneel als gevolg. Willen wij hier verandering in aanbrengen, dan zullen wij de oplossing moeten zoeken in de zorg buiten het ziekenhuis, en dat begint tijdens de medische opleiding, bepleit Alex Saad.

Alex Saad begon zijn studie geneeskunde met een duidelijk doel voor ogen: cardiothoracaal chirurg worden. Een zekere eerzucht en enthousiasme kon hem dus niet ontzegd worden. Gedurende zijn opleiding ontwikkelde zich echter ook een tegengeluid. Saad voelde zich onvoldoende geïnformeerd over het scala aan realistische kansen en mogelijkheden binnen de zorg. Het werd hem bijvoorbeeld pas in een later stadium echt duidelijk hoe moeilijk het zou zijn om toegelaten te worden tot de gewenste opleiding, met slechts één of twee beschikbare plekken per jaar. Gedurende zijn coschappen merkte Saad daarnaast dat er een enorme nadruk op productie lag binnen de muren van het ziekenhuis. Met de in veel gevallen schaarse tijd voor de patiënt, en een hiërarchische sfeer op de werkvloer, begon hij steeds meer twijfels te krijgen over het werken in het ziekenhuis. En hij was zeker niet de enige die hiermee worstelde. Dit ongenoegen was voor hem uiteindelijk de aanleiding om Artsen van morgen op te richten, een zorginstelling die primair gericht is op het begeleiden van basisartsen, op weg naar hun droomcarrière. Het is volgens hem onherroepelijk nodig om systeemproblemen in de zorg een halt toe te roepen: lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, een alsmaar groeiende vergrijzing en een tekort aan personeel zijn duidelijke signalen dat er iets wezenlijks moet veranderen.

De zorg buiten het ziekenhuis dient in beginsel ter ontlasting van de specialistische ziekenhuiszorg

Saad: “Het is mijn missie om meer aandacht te krijgen voor alle zorg buiten het ziekenhuis, niet alleen in termen van middelen en personeel, maar juist ook in disciplinaire kennisoverdracht op de medische opleiding. Als alle zorg buiten het ziekenhuis meer ruimte krijgt om zijn rol naar waarde te vervullen, dan zul je merken dat alle collega’s in de ziekenhuizen weer enigszins op adem kunnen komen. Alleen samen kunnen we de huidige en toekomstige problemen oplossen.”

Zijn signaal dat de zorg buiten het ziekenhuis meer aandacht verdient, wordt ondertussen wel degelijk opgepikt, ook in kringen van opleidingen. Hij ziet positieve veranderingen in het medische curriculum en een groeiende erkenning van de problemen. “Onbekend maakt onbemind. Door onze jonge artsen tijdig en volledig te informeren en hen te versterken in de meest cruciale competenties, kunnen wij het huidige zorglandschap impactvol en van binnenuit herstellen.” aldus Saad.

Gesponsord