Deel dit artikel:

27 sep 2022

|

Gezondheid

Zorg van de Zaak bouwt aan vitale organisaties en teams

Er is een trend gaande in de gezondheidszorg. Dat wil zeggen: als het aankomt op zorg voor medewerkers. De aanpak om uitgevallen medewerkers terug in hun functie te krijgen, verschuift steeds meer naar aandacht voor het vitaal houden van organisaties. Zorg van de Zaak, het bedrijfsgezondheidsnetwerk voor werkend Nederland, laat zich duidelijk gelden als pionier van dit thema.

 

Een positief werkklimaat waarin medewerkers met plezier werken en goed functioneren, draagt bij aan behoud van nieuw talent en vergroot de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van je mensen. En leidt weer tot minder ziekteverzuim. Dat klinkt als een vanzelfsprekende veronderstelling, terwijl directeur Experts Health Services Lukas Gerritsen bij Zorg van de Zaak benadrukt dat de zorggedachte traditioneel vanuit een ander perspectief redeneert. “Er bestaat een preventieparadox. De nadruk ligt vooral op het begeleiden van door ziekte uitgevallen medewerkers. Eigenlijk is dat vreemd. Een langdurig verzuimgeval kost de ondernemer twintig- tot dertig- en misschien wel tot zestigduizend euro per persoon, terwijl een vitale medewerker aantoonbaar beter werk levert en dus meer omzet genereert”, aldus Gerritsen.

 

schermafbeelding-2022-09-27-om-13-15-01.png

Hij voegt daar nog aan toe dat het andersom keren van deze preventieparadox tevens een inspanning vergt van het bedrijfsleven zelf. 

“Het zit ingebakken in de gezondheidszorg om budget vrij te maken voor het begeleiden voor zieke medewerkers. Bestedingsruimte reserveren voor het vitaal houden van alle medewerkers wijkt daarvan af, terwijl die denkwijze in feite meer rendement oplevert.”

Om het bedrijfsleven te ondersteunen om de vitaliteit, betrokkenheid en zelfstandigheid van alle medewerkers te stimuleren, biedt Zorg van de Zaak op basis van co-creatie een integrale aanpak op basis van vier pijlers. Lukas Gerritsen: “Onze gezamenlijke ambitie als netwerk is om samen met werkend Nederland te bouwen aan vitale organisaties, waarin iedereen veilig gezond en met plezier werkt en boven zichzelf kan uitstijgen en onnodige uitval wordt voorkomen. Als bedrijfsgezondheidsnetwerk zorgen we voor ondersteuning en zorg op maat op de momenten dat dit nodig is. Daarbij spelen we uiteraard in op de trends die we zien: de zorg over sociale veiligheid op de werkvloer en de mentale belastbaarheid, met name onder millennials.”

schermafbeelding-2022-09-27-om-13-15-18.png

Sociale veiligheid

Zorgdragen voor een positief werkklimaat is essentieel om medewerkers in hun kracht te zetten. Want als mensen zich sociaal onveilig voelen op de werkvloer leidt dat tot stress. Lukas Gerritssen: “In Nederland hebben maar liefst 1,2 miljoen medewerkers te maken met niet integer gedrag of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals pestgedrag, of erger nog, seksuele intimidatie. Als organisatie is het belangrijk dat je medewerkers niet alleen weten waar ze terecht kunnen met hun verhaal over ongewenst gedrag en dat ze gehoord worden, maar ook dat ze serieus genomen worden. Een vertrouwenspersoon kan die zorg voor een belangrijk deel wegnemen, maar dat vergt tevens een duidelijke structuur, eenduidig beleid en goed leiderschap.”

Mentaal welbevinden

Ook zien professionals bij Zorg van de Zaak dat een grote groep medewerkers worstelt met de hoge werkdruk, de snelle technische en of organisatorische veranderingen en of het gemis aan verbinding en zingeving. Al deze factoren zijn van invloed op het mentale welbevinden van medewerkers. Lukas Gerritsen: “Als werkgever kan je daarop inspelen door te investeren in de veerkracht van het team en in het vergroten van breinleiderschap. Vooral millennials willen uitgedaagd worden, zich ontwikkelen en zich verbinden aan de organisatie en het team. Voor het creëren van een positief werkklimaat is je uitsluitend richten op salarisverhoging in ieder geval niet meer voldoende”.

Wat Zorg van de Zaak op basis van hun visie wil laten zien, maar bovenal wil laten ervaren, is dat bedrijven er wijzer aan doen om proactief te anticiperen dan zich afwachtend op te stellen. De onderliggende data van de arbeidsmarkt kan als onderliggende tool als rechtvaar-diging daarvoor dienen. 

“Wat nog onvoldoende wordt beseft, benadrukt Gerritsen tot slot, is dat een zieke medewerker die bij de bedrijfsarts belandt gemiddeld zes weken heeft verzuimd na de eerste uitvaldag. Dat is een relatief lange periode waarin de medewerker improductief is gebleven. “Die periode kan je maar beter voor zijn.”

 

Gesponsord