Deel dit artikel:

1 nov 2023

|

Gezondheid

Zorgplicht in zakenreizen: navigeren door nieuwe dreigingen in een veranderende wereld

Zakelijke reizen blijven cruciaal, maar in een tijd van toenemende bedreigingen zoals spionage, crisissen en natuurrampen, is grondige voorbereiding essentieel.
Duty of Care is hierbij van vitaal belang, waarbij travel managers een bredere verantwoordelijkheid dragen dan alleen de organisatorische behoeften.

Zorgplicht: een centrale rol
Zorgplicht gaat over het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van werknemers tijdens hun zakenreizen. Dit betekent dat travel managers niet alleen moeten zorgen voor veilige reisroutes en accommodaties, maar ook voor ondersteuning in geval van onvoorziene omstandigheden.


Crisismanagement onderweg
Zakenreizigers worden geconfronteerd met een scala aan onvoorziene situaties en uitdagingen. Spionage kan gevoelige informatie in gevaar brengen, terwijl geopolitieke conflicten, activisme, terrorisme, plotselinge crisissen en natuurrampen geplande zakenreizen kunnen verstoren. Deze dreigingen benadrukken het belang van goede voorbereiding en het hebben van robuuste protocollen om de veiligheid van reizigers te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de zakenreiziger als de travel manager om voorbereid te zijn op dergelijke noodsituaties om snel en effectief te reageren. Crisismanagement vereist een allesomvattende aanpak, inclusiefgezondheidsprotocollen, effectieve communicatie met reizigers en actuele noodplannen.


Gezondheid en veiligheid van werknemers
De gezondheid en veiligheid van zakenreizigers zijn nog nooit zo’n prominent onderdeel van travelmanagement geweest. In samenwerking met leveranciers zorgen travel managers voor toegang tot medische hulp en bijstand, waar ter wereld reizigers zich ook bevinden. Het is van het grootste belang dat bedrijven die Duty of Care faciliteren, beschikken over uitgebreide systemen voor medische bijstand en goed geïnformeerde contacten op wereldwijde bestemmingen.

Betrokkenheid van leveranciers in risicobeheer
Het is niet voldoende voor travel managers om alleen intern te kijken naar oplossingen. Het betrekken van leveranciers bij het risicobeheerproces is essentieel. Deze leveranciers moeten als partners worden gezien, actief betrokken bij uitoefening van de zorgplicht. Ze dienen niet alleen basisdiensten te verlenen, maar ook proactieve informatie te verstrekken over mogelijke risico’s, flexibele oplossingen te bieden in snel veranderende situaties en een empathische benadering tonen in hun ondersteuning.

Kortom, Duty of Care blijft in ontwikkeling. Travel managers zijn verantwoordelijk voor reizigers en zoeken partners met toewijding, expertise en empathie voor veilig zakelijke reizen. In een bedreigende wereld is zorgplicht van vitaal belang. Samenwerking met stakeholders, zowel intern als extern, waarborgt veilige en ondersteunende reiservaringen, met een focus op het welzijn van elke zakenreiziger.

De NATM (Nederlandse Associatie voor Travel Management) is een toonaangevende vereniging die zich inzet voor de belangen van travel managers en professionals in de zakenreisindustrie in Nederland en opgericht in 1972. Als de vereniging van experts op het gebied van zakenreizen streeft de NATM naar het bevorderen van best practices, het delen van kennis en het bevorderen van de zakelijke reisindustrie in Nederland. De vereniging biedt haar leden waardevolle netwerkmogelijkheden, educatieve programma’s en een platform voor het bespreken van actuele kwesties en trends in de sector. De NATM speelt een essentiële rol in het ondersteunen van reisbeheerprofessionals en het stimuleren van innovatie binnen de zakenreisgemeenschap. De NATM is als mede-oprichter van BT4Europe ook actief betrokken bij belangenbehartiging en pleit voor positieve veranderingen en beleidsmaatregelen die de zakelijke reisindustrie en het reizende bedrijfsleven gevestigd in Nederland ten goede komen.

Gesponsord