Sluiten
Leefgeluk, ook in een verzorgings- of verpleegtehuis

Leefgeluk, ook in een verzorgings- of verpleegtehuis

Gezondheid | mrt 29, 2022

In de afgelopen twee jaar werden onze ouderen meer dan eens de dupe van de gevolgen van het coronavirus. Om besmettingen te voorkomen gingen tijdens de eerste lockdown te deuren van de verpleeghuizen zelfs helemaal dicht. Het liet ons meer dan eens zien hoe belangrijk de zorg van het verplegend personeel is en hoe zij het leven van de ouderen waar zij mee werken een stukje beter kunnen maken.

Het beeld dat mensen hebben van verpleeghuizen, is niet altijd even goed. In het nieuws lezen we vaak over minder goede omstandigheden en personeel met een hoge werkdruk. Echter, de bewoners zijn over het algemeen best tevreden over hun leven in het verpleeg- of verzorgingstehuis. Het gemiddelde cijfer van de huidige waarderingen op ZorgkaartNederland is namelijk een 7,85. Dat cjifers is het gemiddelde van zes deelscores die bewoners geven op de aspecten afspraken, behandeling, medewerkers, informatie, luisteren en accommodatie.

 


Veel bewoners zijn tevreden over de plek waar ze wonen en dat komt vooral door het personeel. In de positieve waarderingen die werden genoteerd in de ZorgkaartNederland werden de medewerkers in verzorgingstehuizen vaak ‘behulpzaam’ en ‘lief’ genoemd en gaven bewoners aan dat het personeel altijd in is voor een praatje. Persoonlijk contact kan dus het verschil betekenen tussen een voldoende en een veel hoger cijfer. Ook belangrijk is natuurlijk dat bewoners snel hulp krijgen wanneer ze dit behoeven. In de hoogst-scorende verzorgingstehuizen is dan ook vaak voldoende personeel aanwezig, terwijl personeelstekort al snel kan rekenen op een minder goede score. Persoonlijke aandacht en goed personeel zijn dus echt het allerbelangrijkst wanneer het aankomt op een prettige leefomgeving voor ouderen in verzorgings- en verpleegtehuizen.

 


Belangrijk daarbij ook, is dat de zorg goed afgestemd is op de bewoners. Een bewoner met dementie vraagt immers om een ander soort zorg dan een bewoner die slecht ter been is. In de ZorgkaartNederland wordt aangegeven dat het met zaken als medicatieveiligheid en zorg in de verzorgings- en verpleegtehuizen vaak goed staat, maar dat er veel geredeneerd wordt vanuit het ziektebeeld. Juist door uit te gaan van wat bewoners nog wel kunnen en leuk vinden, wordt hun leefplezier verhoogd.

 


De laatste jaren heeft de overheid dan ook veel geïnvesteerd in verpleeghuizen. Er werd 2,1 miljard euro aan ‘kwaliteitsgelden’ beschikbaar gesteld dat werd besteed aan extra personeel en meer aandacht voor de bewoners. In de praktijk bleek dat behoorlijk lastig, stelt het Leidsch Dagblad, want er is een tekort aan personeel. Bovendien hebben medewerkers ook minder tijd voor de bewoners door hoge administratieve lasten. Om deze cirkel te doorbreken is ook het ‘leefplezierplan’ ontwikkeld voor de ouderenzorg. Met dit plan kan het zorgpersoneel meer aandacht geven aan bewoners en tegelijkertijd experimenteren met een nieuwe manier van verantwoorden die minder gericht is op controle en afvinklijstjes en meer op de kwaliteit van leven.

 


Het belangrijkste doel van het plan is om tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Dat begint bij het beter leren kennen van de bewoners en duidelijk krijgen wat zij belangrijk vinden. Aan de hand hiervan kan van alles ondernomen worden met bewoners, op basis van de zaken die zij echt leuk en belangrijk vinden. Die persoonlijke zorg brengt hun een hoop extra leefgeluk, die van het grootste belang is. 

 

Gezondheid

Lees meer
Fietsmerk Roetz-Bikes zet volledig in op circulariteit in de stad

Fietsmerk Roetz-Bikes zet volledig in op circulariteit in de stad

Advertentie | dec 01, 2023
Gedragsverandering houdt Brainport Eindhoven duurzaam mobiel

Gedragsverandering houdt Brainport Eindhoven duurzaam mobiel

Advertentie | dec 01, 2023
Allianz: “De veranderende zakelijke mobiliteitsmarkt heeft behoefte aan stabiliteit”

Allianz: “De veranderende zakelijke mobiliteitsmarkt heeft behoefte aan stabiliteit”

Advertentie | dec 01, 2023