Sluiten
Psychische problemen? Praat erover!

Psychische problemen? Praat erover!

Gezondheid | apr 15, 2022

Praten over psychische klachten is voor veel Nederlanders nog steeds een groot taboe. Raar eigenlijk, want uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat ruim 4 op de 10 Nederlanders ooit te maken hebben gehad met psychische problemen.

Vorig jaar bereikte het aantal mensen met psychische klachten in Nederland het hoogste niveau sinds het begin van de metingen. Het CBS registreerde dat in de eerste twee kwartalen van 2021 maar liefst 15 procent van de bevolking van twaalf jaar of ouder psychisch ongezond is. Dit werd gemeten aan de hand van een vragenlijst waarin vijf aspecten naar voren komen, somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, en gelukkig zijn. Meer dan ooit gaven Nederlanders aan zich somber en ongelukkig te voelen, mogelijk deels als gevolg van de coronacrisis.

 

Ondanks de hoge aantallen wordt er echter nog steeds weinig gesproken over onze mentale gezondheid. Volgens I&O Research heeft ongeveer een kwart van de Nederlanders moeite met praten over de psychische gezondheid. Vooral mannen vinden het ingewikkeld om te spreken over mentale problemen. Zij zijn vaak bang dat anderen hen door hun mentale gesteldheid als minder mannelijk gaan beschouwen en praten daarom minder over hun problemen met vrienden en familie. Daarnaast trekken ze ook later aan de bel. Bij het platform voor zelfmoordpreventie, 113 online, zoeken vooral vrouwen naar hulp en vrouwen gaan ook ongeveer twee keer zo vaak naar de huisarts of ggz als mannen.

 

Mannen kampen dus net zo vaak met psychische problemen als vrouwen, maar omdat zij zich schamen voor hun problemen en het gevoel hebben deze zelf op te moeten lossen, zoeken zij minder vaak naar hulp, aldus MIND Korrelatie.  En dat is ook terug te zien in de zelfmoordcijfers in Nederland. Sinds de jaren 90 plegen er namelijk jaarlijks twee keer zoveel mannen als vrouwen zelfmoord. Zo maakten in 2020 1.229 mannen en 596 vrouwen een einde aan hun leven.

 

Niet alleen schaamte zorgt voor een taboe op mentale problematiek, ook is men vaak bang voor onbegrip en wil men anderen niet belasten met deze kwesties. Echter, uit onderzoek van I&O Research blijkt dat volledig onnodig. Een meerderheid van de Nederlanders krijgt namelijk positieve reacties wanneer zij open over hun psychische problemen praten. Vooral van hun partner of van vrienden krijgen zij veel steun.

 

En juist die steun is enorm belangrijk om verergering van de klachten, met alle gevolgen van dien, te voorkomen. Specifieke preventiecampagnes rondom geestelijke gezondheid zouden hiervoor een deel van de oplossing kunnen vormen, zo menen de professionals. Vooral mannen tussen de veertig en zeventig weten de ggz niet te bereiken, dus het kan gunstig zijn om de campagnes meer op hen te richten. Ook is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan het stigma dat je als man altijd maar sterk moet zijn en je groot moet houden. Als we allemaal opener worden over onze mentale gezondheid kan erger voorkomen worden. Daar is nog een wereld te winnen.

Gezondheid

Lees meer
Zo houd je de regie over je eigen gezondheid

Zo houd je de regie over je eigen gezondheid

eHealth | mei 24, 2022
Liefhebben zonder angst

Liefhebben zonder angst

Gezondheid | mei 24, 2022
Hiv-zorg in oorlogstijd

Hiv-zorg in oorlogstijd

Gezondheid | mei 24, 2022