Sluiten
3 vragen aan Ellen Evelaar,  voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

3 vragen aan Ellen Evelaar, voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

Gezondheidszorg | mei 09, 2022

Binnen de farmaceutische industrie werken professionals, die dagelijks hun uiterste best doen om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de volksgezondheid. Veel van deze professionals, meer dan 800, zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde, die dit jaar haar 60-jarig jubileum viert. 

Hoe belangrijk is het werk van de professionals binnen de farmaceutische industrie? 

“De farmaceutische industrie investeert elke dag in de gezondheidszorg om deze te verbeteren middels de ontwikkeling en het beschikbaar maken van nieuwe geneesmiddelen en medical devices, zoals een insulinepen. Door innovaties die door de farmaceutische industrie worden ontwikkeld, kan ook de gezondheidszorg telkens worden verbeterd. Zo heeft de farmaceutische industrie er mede voor gezorgd dat er tijdens de coronapandemie zo snel mogelijk coronavaccins op de markt werden gebracht. Er was in eerste instantie veel kritiek omdat werd gedacht dat bij de ontwikkeling van de vaccins niet de juiste procedures waren doorlopen, maar deze aannames waren onterecht. De coronavaccins zijn via de juiste weg snel op de markt gekomen mede dankzij de farmaceutische industrie.”

 
Wat is de rol van de NVFG?

“Door het delen van kennis en kunde van, voor en door haar leden, draagt de NVFG haar steentje bij om de kwaliteit van de farmaceutische geneeskunde en daarmee de gezondheidszorg naar een hoger niveau te brengen. Ontwikkelingen worden nauw op de voet gevolgd en door middel van trainingen en bijeenkomsten worden de leden van de NVFG, professionals die actief zijn binnen de farmaceutische geneeskunde, ondersteund bij de uitvoering van hun functies. Er worden veel gezamenlijke activiteiten georganiseerd, en daarnaast is er ook een groot belang in het verstrekken van goede voorlichting over het werken binnen de farmaceutische geneeskunde. Er zijn vaak interessante posities voor studenten om na hun studie (zoals geneeskunde, biomedische wetenschappen, biologie) een carrière binnen dit werkgebied te starten.”

 
Op welke manier wordt er gewerkt aan een verbetering van de volksgezondheid?

“De NVFG heeft een vier speficieke vakgebieden binnen haar vereniging die overeenkomen met de diverse werkzaamheden binnen de farmaceutische geneeskunde. Dit betreft het klinisch geneesmiddelen onderzoek, het monitoren van de ontwikkeling en de veiligheid van geneesmiddelen en medical devices, de wet-en regelgeving rond de ontwikkeling van geneesmiddelen en medical devices en tot slot het waarborgen van het juist en veilig geneesmiddelengebruik. Door intensief met elkaar en met externe organisaties samen te werken, is er een professioneel netwerk ontstaan, waardoor we in staat zijn een betere gezondheidszorg te realiseren, en daarmee een betere volksgezondheid voor de toekomst.”

Gezondheidszorg

Lees meer
Zonder patiënt geen ziekenhuis

Zonder patiënt geen ziekenhuis

Gezondheidszorg | mei 06, 2022