Sluiten
‘Wie stroomzekerheid wil, zal zelf energie moeten opwekken en opslaan’

‘Wie stroomzekerheid wil, zal zelf energie moeten opwekken en opslaan’

Advertentie | nov 25, 2022
Top Systems - Newsroom

Top Systems heeft als missie energieonafhankelijkheid in de breedste zin van het woord. Altijd en overal energie is ons motto!

Al meer dan 35 jaar zijn we marktleider in onafhankelijke energievoorzieningen. Dagelijks adviseren, begeleiden en leveren onze engineers volledige energie- of (extra) stroomoplossingen. Top Systems is het antwoord op jouw energievraagstuk.

https://www.top.systems/

Bekijk alle artikelen

Energie was lange tijd bijna gratis. Hierdoor hebben we ons onvoldoende gerealiseerd dat energie een schaars product is. Als gevolg van de geopolitieke verschuivingen (lees: de oorlog in Oekraïne) is de energie-zekerheid – of het gebrek daaraan – noodgedwongen onder de politieke en maatschappelijk aandacht gekomen. Inmiddels is iedereen duidelijk wat de prijs van de energieafhanke-lijkheid van onze EU is. Maar ook dat energiezekerheden uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst. Wie stroomzekerheid wil, zal zelf energie moeten opwekken en opslaan in een thuisbatterij. 

Energy Storage Systems (ESS) zoals een thuisbatterij spelen in op tal van politieke, economische en ecologische ontwikkelin-gen, weet Erwin van Heijningen, direc-teur van Top Systems en Stroomwinkel. nl. Als voorbeeld noemt hij de salderings-regeling die op dit moment op de helling staat. “Mensen met zonnepanelen kunnen in de zomermaanden veel energie in het net injecteren, terwijl in de winter juist extra energie uit het net wordt gehaald. Omdat stroomlevering en -verbruik tegen een gelijk tarief worden verrekend, ondervinden zij geen enkele hinder van de stijgende energietarieven in de winter. Dit maakt de regeling oneerlijk, want niet iedereen heeft een geschikt dak voor zonnepanelen. Veel bedrijven én particulieren kunnen niet meeprofiteren van de salderingsregeling, terwijl zij wel meebetalen.” Hij verwacht daarom dat de sal-deringsregeling versneld zal versoberen. “Wie kiest voor een thuisbatterij, kan ook ná de afbouw van de salderingsregeling blijven profiteren van zijn zonnepanelen. Immers: elke kWh die je zelf opwekt en verbruikt, hoef je niet te kopen.” 

Netcongestie en transportschaarste

De thuisbatterij is tevens een antwoord op zorgelijke trends als netcongestie en transportschaarste. “Op ons net is nauwelijks nog ruimte voor nieuwe of grotere aansluitingen”, aldus Van Heijningen. “Een probleem dat alleen maar groter wordt nu - als gevolg van de energietransitie - all-electric wonen, energiezuinig ondernemen en elektrisch rijden een vlucht nemen en we richting de 228 GW aan zonne-installaties gaan.”  

Gas eruit, stroom erin

“Onze energievoorziening wordt on-miskenbaar all-electric”, verwacht hij. “Gestimuleerd door de klimaatdoelstel-lingen zullen we steeds meer overstappen van fossiele brandstoffen naar elektrische energie. Dit betekent echter ook dat steeds meer piekvragen ontstaan en dat we nóg afhankelijker worden van het net. Wij verwachten dat de wal hier het schip zal keren en dat eigen energieopwekking en energieopslag de norm worden.” 

Peak shaving

Top Systems en Stroomwinkel.nl spelen hier nu al op in met een uitgebreid aanbod Victron Energy energie- en stroomoplos-singen, die over interessante extra features beschikken voor bijvoorbeeld peak shaving. “Onze thuisbatterijen kunnen het stroomtekort vanuit het net aanvullen. Hierdoor kunnen zowel particuliere als (klein)zakelijke gebruikers profiteren van tijdelijk extra vermogen, zonder dat hun aansluiting verzwaard hoeft te worden. Wanneer dit goed gedimensioneerd en gemonitord wordt, is op kritieke momenten altijd voldoende stroom voorhanden.”

Thuisbatterij als verdienmodel

De thuisbatterij is bovendien een inte-ressante businesscase. Zeker wanneer de salderingsregeling plaatsmaakt voor dynamische tarieven, aldus Van Heijningen. “Gebruikers kunnen geld verdienen door de batterij op te laden bij gunstige of negatieve stroomprijzen en terug te leveren bij hoge tarieven. Omdat de ‘dure momenten’ vaak ook de momen-ten zijn waarop de stroomvraag het hoogst is, helpen zij direct om vraag en aanbod te balanceren.”

Top Systems en Stroomwinkel.nl adviseren en leveren accugebaseerde energie- en stroomoplossingen voor een emissieloze wereld. Waar Top Systems focust op de za-kelijke markt, is Stroomwinkel.nl hét adres voor kleinzakelijke en particuliere klanten. 

Industrie

Lees meer
Belofte voor medicijnveiligheid

Belofte voor medicijnveiligheid

Advertentie | feb 23, 2024
Gespecialiseerde koelketeninfrastructuur biedt maatwerk in zorglogistiek

Gespecialiseerde koelketeninfrastructuur biedt maatwerk in zorglogistiek

Advertentie | feb 23, 2024
Ontzorgen van farmaceutische bedrijven is complexe business, ook in de logistieke keten

Ontzorgen van farmaceutische bedrijven is complexe business, ook in de logistieke keten

Advertentie | feb 23, 2024