Sluiten
Stimuleren van mobiliteit leidt tot een opvallend positief zorgresultaat

Stimuleren van mobiliteit leidt tot een opvallend positief zorgresultaat

Advertentie | nov 02, 2023

De gezondheidszorg staat over de hele linie onder druk. Het behouden en aantrekken van zorgprofessionals is een belangrijk thema. Hoe zorgen we ervoor dat het beroep aantrekkelijk is én blijft? De weg die Arjo ingeslagen is, besteedt hier veel aandacht aan. Middels inspanningen aan beide zijden (vanuit Arjo en vanuit de zorginstelling) gaat Arjo op zoek naar manieren om het zorgproces efficiënt, maar ook medewerkersvriendelijk te organiseren waardoor het werkplezier wordt vergroot en de zorg toekomstbestendig wordt. Toekomstbestendige zorg is zorg die betaalbaar is. Dit vereist efficiënt werken en aandacht voor het vóórkomen van zorgcomplicaties (preventie). Daarbij speelt mobiliteit een sleutelrol.

 

Mobiliteitsverlies bij zorgvragers en het leveren van optimale zorg gaan slecht samen. Immers, bij immobiliteit neemt het risico op zorgcomplicaties aanzienlijk toe en wordt het verlenen van zorg aan de zorgvrager zwaarder. Arjo levert oplossingen op het gebied van transfers en ADL-zorg (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen), waarbij de mobiliteit van de zorgvrager in stand wordt gehouden en/of wordt gestimuleerd. De werkomstandigheden van de zorgverlener worden hierdoor verbeterd. Hierbij is de filosofie van de “Positieve AchtTM” leidend.

 

arjo-positive-eight-artworks-nl.png

Helaas valt immobiliteit in een zorgtraject nooit helemaal uit te sluiten. De zorgvrager die op de IC belandt, zal kortere of langere periode immobiel zijn. Belangrijk om te benadrukken is het feit dat bedlegerigheid geen gezondheidsvoordeel oplevert. Wist je dat een zorgvrager op de IC al binnen enkele dagen spiermassa verliest? Gedurende de eerste twee weken kan dat zelfs oplopen tot een verlies van dertig procent, terwijl het lastig is om die spiermassa weer op te bouwen, aldus Foppe Hooghiemstra, Global Sr. Clinical Consultant van Arjo.

Dit voorbeeld is een illustratie van de brede visie waar Arjo voor staat, waarbij het stimuleren van mobiliteit profijt oplevert voor zowel de zorgvrager, de zorgverlener als de zorginstelling.

 

Om met die eerste te beginnen: het stimuleren van mobiliteit zorgt ervoor dat de lichaamsfuncties van de zorgvrager in stand blijven, waardoor de kans op verschillende zorgcomplicaties aanzienlijk verkleind wordt[1]. Hierbij valt te denken aan doorligwonden (decubitus) of trombose. Het voorkomen van zorgcomplicaties heeft een belangrijke positieve impact op de kwaliteit van leven van de zorgvrager, waar Arjo graag aan bijdraagt. Kwaliteit van leven is ook terug te vinden in het feit dat de zorgvrager zo lang mogelijk betrokken wordt bij de dagelijkse taken. Wat de zorgvrager zelf kan, doet hij ook zo lang mogelijk zelf. Niet alleen om complicaties te voorkomen, maar ook om het gevoel van zelfstandigheid en waardigheid te behouden. Bij alle hulpmiddelen en processen die Arjo ontwikkelt, staan waardigheid en zelfstandigheid dan ook centraal.

 

Wanneer het belang van mobiliteit vanuit de kant van de zorgverlener bekeken wordt, kunnen we concluderen dat hoe meer de zorgvrager gestimuleerd wordt bij zorgtaken mee te helpen, hoe minder inspanning dit de zorgverlener kost. Een win-win situatie, want een blije zorgvrager zal gedurende de dag ook gemakkelijker te verzorgen zijn. Dit komt de tijd en het werkplezier van de zorgverlener ten goede[2]!

 

Het mes snijdt niet aan twee, maar aan drie kanten: naast de zorgvrager en de zorgverlener profiteert ook de zorginstelling van een stimulans tot mobiliteit. Werknemerstevredenheid levert daar een belangrijke bijdrage aan, net als dat er financiële voordelen zijn.

 

Arjo manifesteert zich als Mobility Outcome Partner waarbij samen met de zorginstelling gekeken wordt naar oplossingen die daadwerkelijk meetbare resultaten opleveren. Innoveren is een belangrijk onderdeel voor de toekomst van de zorg. Dit betreft niet alleen innovatieve hulpmiddelen, maar zeker ook verbeteringen in werkprocessen. Dat betekent soms dat je met iets stopt dat je al jaren op een bepaalde manier gedaan hebt.

Vaak denken we bij innoveren aan grote veranderingen als robotica. Maar innoveren kan ook door het verkrijgen van real-time inzicht in de conditie en plek waar de hulpmiddelen staan, of inzicht hebben in de kennis van de zorgverleners middels interactieve e-learnings. Dit zijn voorbeelden van kleine(re) innovaties die én relatief eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden én een grote impact hebben. Kleine veranderingen helpen mogelijk ook de veranderbereidheid wanneer grotere innovaties nodig zijn.

Arjo is een innovatieve weg ingeslagen. Eén die dankzij de focus op werkmethoden en meetbaarheid klaar is voor de toekomstbestendigheid van de zorg.[1] Dammeyer J. et al. Crit Care Nurs Quarterly: 2013 (36); 37-49
[2] Sörensen S. et al. Lancet Neur: 2006 (5:11); 961-973

Gezondheid

Lees meer
Fietsmerk Roetz-Bikes zet volledig in op circulariteit in de stad

Fietsmerk Roetz-Bikes zet volledig in op circulariteit in de stad

Advertentie | dec 01, 2023
Gedragsverandering houdt Brainport Eindhoven duurzaam mobiel

Gedragsverandering houdt Brainport Eindhoven duurzaam mobiel

Advertentie | dec 01, 2023
Allianz: “De veranderende zakelijke mobiliteitsmarkt heeft behoefte aan stabiliteit”

Allianz: “De veranderende zakelijke mobiliteitsmarkt heeft behoefte aan stabiliteit”

Advertentie | dec 01, 2023