Sluiten
OG Clean Fuels draagt bij aan een schonere en duurzamere wereld met 100% schone brandstoffen

OG Clean Fuels draagt bij aan een schonere en duurzamere wereld met 100% schone brandstoffen

Advertentie | nov 24, 2023
OG Clean Fuels - Newsroom

In 2008 hakten Marcel, Anco en Pelle tijdens het tuinfeestje bij Marcel de knoop door: Zij zouden een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland, door het bouwen van tankstations met uitsluitend alternatieve brandstoffen in Nederland.

https://ogcleanfuels.com/nl

Bekijk alle artikelen

Sinds de oprichting van OG Clean Fuels vijftien jaar geleden, heeft de aanbieder van meet af aan gekozen voor een mix aan energiedragers. Niet alleen elektriciteit en waterstof, maar ook Bio-CNG, Bio-LNG en HVO 100. OG Clean Fuels bouwt en exploiteert eigen tankstations met alternatieve brandstoffen, maar kent ook eigen productielijnen voor schone energiedragers.

Wij zijn het enige energiebedrijf ter wereld dat honderd procent groene energiedragers produceert en distribueert.

Dat OG Clean Fuels zich breed inzet met een mix aan brandstoffen komt voort uit de overtuiging dat een multi clean fuel-benadering het juiste resultaat oplevert om de milieudoelstellingen voor mobiliteit in Europa te behalen. Marcel Borger, CEO van OG Clean Fuels, zegt daarover: “De algemene opvatting is dat elektrisch vervoer en waterstof in de toekomst de meest afdoende oplossingen zijn om duurzame doelstellingen te realiseren. Voor een belangrijk deel is dat zeker zo. Wat ik mis in deze discussie is echter dat er een grote verscheidenheid aan auto- en vrachtwagentransport bestaat. Je hebt de kleine auto die wordt gebruikt als boodschappenwagen, je hebt de kolossale truck die dienstdoet om goederen door Europa te vervoeren.”

marcel-22.jpg
Marcel Borger, CEO van OG Clean Fuels


OG Clean Fuels concentreert zich in zijn dienstverlening hoofdzakelijk op zwaar transport, hoewel ook personenwagens welkom zijn bij de tankstations. Als Borger spreekt over zwaar transport in combinatie met alternatieve brandstoffen, dan ziet hij in EV-oplossingen niet direct een bruikbare optie. “Elektrische vrachtwagens zitten nog overduidelijk in hun ontwikkelingscurve. Er komen weliswaar EV-modellen op de markt, maar gezien hun relatief beperkte actieradius zoeken transporteurs toch vooral naar andere mogelijkheden. De milieuvriendelijke dieselvervanger HVO 100 of Bio-LNG, ook wel bekend als biologisch vloeibaar aardgas, zijn zeker in dit stadium van groter belang voor transporteurs dan EV-oplossingen. Er bestaat geen one size fits all-oplossing. Gebruikers hebben behoefte aan een energieoplossing die op maat bij hen past.”

Nederland is de thuisbasis voor OG Clean Fuels. Het bedrijf is opgericht in Nederland, terwijl het bedrijf inmiddels ook elders in Europa zijn vleugels heeft uitgeslagen. In Nederland werden de eerste pleinen met laadpalen voor EV-vervoer gerealiseerd en is de productie van waterstof van start gegaan, terwijl het aantal van 300 tankstations in Europa over circa zeven jaar moet zijn gegroeid tot circa 1200 locaties. “We weten duurzame ambities tevens te koppelen aan commerciële doelstellingen. Juist de motivatie om te komen tot honderd procent duurzame alternatieven heeft ons de basis gegeven om deze groei te realiseren. Bio-CNG is op dit moment onze voornaamste inkomstenbron, terwijl we het rendement daarvan investeren in de ondersteuning van onze andere duurzame brandstoffen. Wij zijn het enige energiebedrijf ter wereld dat honderd procent groene energiedragers produceert en distribueert en de groene winst daarop herinvesteert in verdere ontwikkeling. Geen enkele andere energiemaatschappij kan ons dat nazeggen: wij maken geen gebruik van traditionele brandstoffen om alternatieve energiedragers te ontwikkelen.”


OG Clean Fuels wil zich graag positioneren als een combinatie van ambitieus en realistisch. Er bestaat een generieke opvatting dat zwaar wegtransport over tien of twintig jaar vooral zal worden aangedreven door waterstoftechnologie. Borger houdt wat dat betreft een slag om de arm en benadrukt dat ook andere schone brandstoffen zullen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. “De waterstofontwikkeling in de mobiliteitssector staat niet op zichzelf. Ook aan de industriezijde ontstaat een grote vraag naar waterstoftechnologie. Aangezien het waterstofaanbod vooralsnog niet onuitputtelijk is, zal wegtransport de komende decennia gebruik blijven maken van andere alternatieve energiebronnen.”


Een andere ontwikkeling waar Borger zijn voorspelling op loslaat, is die van de emissiezones voor vrachtwagens. Gemeentes kunnen vanaf 1 januari 2025 nul-emissiezones voor vrachtwagens invoeren, waardoor deze alleen toegankelijk zijn voor elektrische vrachtauto’s. “Ik voorspel dat deze ontwikkeling niet zo’n vaart gaat lopen. Veel distributiecentra zitten binnen de gemeentegrenzen. Gezien de huidige ontwikkelingen is het niet realistisch om te verwachten dat die van 2025 uitsluitend door EV-vrachtwagens worden beleverd.”

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024