Sluiten
Bedrijfsleven committeert zich aan klimaatdoelen

Bedrijfsleven committeert zich aan klimaatdoelen

Advertentie | nov 24, 2023

UN Global Compact Netwerk Nederland roept bedrijven op om werk te maken van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).Voor de meeste doelen gaan we wereldwijd te langzaam om de deadline van 2030 te halen. Dat geldt ook voor de klimaatdoelen. Versnelling is daarom het devies.

Om te versnellen is onderling vertrouwen en samenwerking nodig, tussen toeleveranciers, overheden, klanten en zelfs concurrenten

Urgentie leidt tot grote groei

Merei Wagenaar is directeur van UN Global Compact Netwerk Nederland (hierna: UN Global Compact). Ze is trots dat inmiddels 318 deelnemers zich hebben aangesloten bij het netwerk. Het zijn bedrijven in diverse sectoren, en bijna de helft behoort tot het MKB. Allen zijn gecommitteerd aan het vergroten van hun positieve impact op de SDG’s, waaronder SDG 13: klimaatactie. Wagenaar: ‘UN Global Compact ondersteunt hen bij het nemen van ambitieuze stappen en brengt bedrijven bij elkaar die hetzelfde willen. Door betrokkenheid en bewustzijn te vergroten en dit om te zetten in concrete acties, zie je bedrijven versnellen, daarbij geholpen door de druk van huidige en toekomstige Europese regelgeving.’

Actie is essentieel: ‘Forward Faster’

Wagenaar: ‘Wereldwijd hebben we de Forward Faster campagne gelanceerd om bedrijven te stimuleren concrete stappen te nemen op die gebieden waar bedrijven echt invloed hebben. Dat geldt ook voor de klimaatdoelen. Steeds meer bedrijven tekenen voor SBTi net zero waarmee ze een onafhankelijk geverifieerd veranderpad neerleggen om geen CO2 meer uit te stoten uiterlijk 2050, maar natuurlijk het liefst eerder. Dit zal ook een belangrijke boodschap zijn voor de 28ste editie van de VN-conferentie over klimaatverandering in Dubai in december. Het is essentieel om vasthouden aan het doel om de aarde niet meer dan 1,5 °C te laten opwarmen.’ De gevolgen van klimaatverandering zijn merkbaar, met grote gevolgen voor mensen, flora en fauna. De komende vijf jaar kunnen we de gevolgen nog beperken en is  er nog niet te veel onomkeerbare schade toegebracht.

 

Samenwerking tussen stakeholders

Wagenaar vertelt: ‘Wat je ziet, is dat technologisch veel al mogelijk is, maar dat sommige bedrijven toch geen stappen zetten, omdat het economisch niet haalbaar is. Echte beprijzing, waarin ook het milieu is meegenomen, moet wereldwijd en binnen sectoren worden afgesproken. Doe je dat niet, dan verplaatsen problemen zich en verliezen goedwillende bedrijven de concurrentiestrijd. Daarnaast is er radicale samenwerking nodig tussen bedrijven en andere stakeholders. Van supplychain tot kennisinstelling en concurrenten. De overheid kan hier een grote rol spelen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van het waterstofnetwerk. Het is hierbij nodig om over muren heen te kijken. We hebben ambitieuze leiders nodig, binnen bedrijven en verschillende overheden,  die dat aandurven.’ Ze vervolgt: ‘Met de campagne Forward Faster willen we de komende zeven jaar, tot 2030, dit onder de aandacht blijven brengen en bedrijven aanzetten tot actie.’

 


Ondersteuning bedrijven

Door aan te sluiten bij  UN Global Compact laten bedrijven zien serieus werk te maken van de SDG’s. Dit wordt steeds vaker geëist door consumenten en investeerders. ‘Wanneer bedrijven zich aansluiten, moeten ze inzicht geven in de huidige status op het gebied van de Tien Principes; mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie’, vertelt Wagenaar. ‘Daarnaast moeten ze de ambitie hebben te willen verbeteren. Daarvoor kunnen bedrijven die zijn aangesloten deelnemen aan onze impact programma’s op onze eigen Academy. Daarnaast zijn peer-learning groepen op het gebied van mensenrechten, klimaat en gendergelijkheid. Deelnemers van verschillende bedrijven delen ervaringen, eventueel aangevuld  met een deskundige. Dat kan bijvoorbeeld gaan hoe je meer draagvlak creëert onder medewerkers of hoe je het beste je plannen kan presenteren aan de directie. Het is mooi om te zien hoe het netwerk sterk groeit en hoe bedrijven stappen zetten om hun impact te vergroten.

Feiten
Voordelen lidmaatschap UN Global Compact Netwerk  Nederland, o,a.:

- Toegang tot gerichte kennis over mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding

- Delen van kennis en best practices

- Toegang tot bijna 80 lokale netwerken

- Toegang tot een breed scala aan gespecialiseerde publicaties, tools, webinars en actuele programma’s

Zie verder: https://gcnetherlands.nl

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024