Sluiten
SDG Nederland koerst op een duurzame samenleving in 2030

SDG Nederland koerst op een duurzame samenleving in 2030

Advertentie | nov 24, 2023

Begin oktober publiceerde het KNMI vier klimaatscenario’s, die nog maar eens onderstrepen dat Nederland snel moet verduurzamen. SDG Nederland zet zich daarvoor in met haar verbindende rol tussen burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid. Daarbij wordt gewerkt met de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) waaraan de VN-lidstaten zich in 2015 hebben gecommitteerd. In 2030 moeten de doelen zijn gerealiseerd.

Eigenlijk zou je je bij alle keuzes heel simpel moeten afvragen: klopt dit?

Groene en sociale duurzaamheidsdoelen
SDG Nederland is een netwerkorganisatie met als belangrijkste doel te zorgen dat Nederland op schema blijft lopen om in 2030 de zeventien SDG’s te halen (zie kader). Die duurzaamheidsdoelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De organisatie biedt een platform om mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en te voorzien van tools, richtlijnen en inspiratie. Volgens Judith Maas, directeur van SDG Nederland, is het belangrijk dat we ons realiseren dat de SDG’s met elkaar samenhangen: ‘Duurzaamheid draait natuurlijk om natuur, milieu en klimaat, maar de sociale doelen zijn net zo belangrijk. We moeten zoeken naar maatregelen die een vliegwieleffect hebben. En zorgen voor een consistent beleid dat stimuleert om te kiezen voor groen en sociaal.’

foto-roos-trommelen-29.jpg
Judith Maas, directeur van SDG Nederland


Slim investeren
Maas vertelt: ‘Neem bijvoorbeeld de stimuleringsmaatregelen om het Nederlandse wagenpark te elektrificeren. Als je de SDG’s als uitgangspunt neemt, is het niet logisch dat de overheid zoveel investeert in particulier autobezit en leaseauto’s. Voor een elektrische auto zijn grondstoffen zoals lithium, kobalt en nikkel nodig. Die zijn schaars, dus we moeten goed nadenken waar we ze voor inzetten. Moet een overheid dan investeren in een particuliere auto die 95% van de tijd langs de kant van de weg staat? De openbare weg, die ook gebruikt kan worden voor groen of voor speelruimte? Richt het beleid op het openbaar vervoer, de fiets en elektrische deelauto’s. Dat is duurzamer, en bovendien heeft iedereen er wat aan.’ Op de vraag of het wel te doen is om steeds maar het hele lijstje doelen in je achterhoofd te houden bij alles wat je doet, antwoordt ze: ‘Eigenlijk zou je je als overheid, bedrijf, organisatie of individu bij alle keuzes heel simpel moeten afvragen: klopt dit? Je hoeft niet telkens een voor een de doelen na te lopen; je weet intuïtief vaak wel of iets een verstandige keuze is voor de toekomst van de planeet en zijn bewoners.’


Duurzaam regeerakkoord
Met het oog op de verkiezingen en de daaropvolgende coalitiebesprekingen heeft SDG Nederland een manifest opgesteld met daaraan gekoppeld een petitie die op sociale media rondgaat. Maas: ‘Welke partijen er na de verkiezingen ook aan de macht komen, we moeten als Nederland verder met de SDG’s die we in VN-verband hebben afgesproken. We moéten verduurzamen, met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden. Ons manifest voor een duurzaam regeerakkoord bevat drie hoofdpunten: 1) Maak een toekomststrategie voor Nederland, voor het welzijn van iedereen, hier en elders, nu en later (brede welvaart). 2) Bereik brede welvaart door nieuw beleid op belastingen, echte prijzen, inkoop en publieke financiering. 3) Betrek burgers, bedrijven en organisaties.’

Financieel stimuleren en ontmoedigen
Maas licht het manifest toe: ‘Als we kijken naar prijzen, dan is duidelijk dat lang niet alles een reële prijs heeft. Denk alleen al aan vlees en vliegreizen. Als je echt alle kosten erin zou opnemen, en er dus ook geen subsidies en belastingvoordelen meer worden gegeven, dan worden die producten zo duur, dat de vraag vanzelf vermindert. Dit kan alleen als ook wordt gewerkt aan een ander belastingsysteem, waarin arbeid minder wordt belast, en vervuiling en vermogen meer. Zo blijft de koopkracht voor 90% van de mensen gelijk.’ Ze geeft nog een voorbeeld: ‘Banken zijn nu wat huiverig om te investeren in duurzame initiatieven. Dat kan worden opgelost door de staat garanties te laten geven, bijvoorbeeld via een kostendekkend verzekeringssysteem, waardoor het eerste risico wordt afgedekt. Bedrijven en banken zullen dan sneller geneigd zijn te investeren in duurzame oplossingen. Want de wil is er bij de meeste bedrijven echt wel, maar het moet ze wel mogelijk worden gemaakt.’

De 17 SDG’s staan op:
www.sdgnederland.nl
Het manifest en de petitie staan op: https://.duurzaamregeerakkoord.nl
Tips en tools voor bedrijven staan op: www.sdgnederland.nl/doe-mee/doe-mee-als-organisatie/bedrijven-tools-en-tips.

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024