Sluiten
Cortese zoekt evenwicht tussen optimale zekerheid en maximaal rendement voor beleggers in eerstelijns zorgvastgoed

Cortese zoekt evenwicht tussen optimale zekerheid en maximaal rendement voor beleggers in eerstelijns zorgvastgoed

Advertentie | dec 18, 2023
Cortese - Newsroom

Cortese is opgericht in 2010 en initieert, structureert en beheert diverse vastgoedproducten die direct of indirect beleggen in duurzame en lang verhuurde objecten in Nederland.

www.cortese.nl

Bekijk alle artikelen

Bij Cortese, ontwikkelaar en investeerder in voornamelijk eerstelijns zorgvastgoed, snijdt het mes aan drie kanten. Er bestaat sinds de oprichting in 2010 een langjarige traditie om de maatschappelijke betrokkenheid bij eerstelijnszorg te combineren met een aantrekkelijk rendement en zekerheden voor beleggers. Het is tegen deze achtergrond dat het nieuwe obligatiefonds Cortese HealthCare IX is geopend met een rendement van 6 procent.

Er blijft structureel behoefte aan fysieke gezondheidscentra om eerstelijns zorg te kunnen aanbieden

Eerstelijns zorgvastgoed was van meet af aan de focus van Cortese, benadrukt Henri Schouten, Commercieel directeur van de organisatie. “Wat eerstelijnszorg specifiek maakt, is dat deze medische sector een zeer laagdrempelig karakter voor de patiënt heeft en bedoeld is voor iedereen. Bij zorg in de tweede lijn, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, heb je een doorverwijzing nodig. Eerstelijnszorg is zorg waar we allemaal mee te maken krijgen, zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeut of apotheker. Gezien die maatschappijbrede vraag blijft er structureel behoefte aan fysieke gezondheidscentra om die eerstelijnszorg te kunnen aanbieden. Daarnaast worden steeds meer taken vanuit het ziekenhuis overgedragen aan de huisarts waardoor er steeds meer behoefte is aan gezondheidscentra.”

205henri-cortese-en-triatact-210622.jpg
Henri Schouten, Commercieel directeur Cortese


Missie
Met deze reactie komt Schouten eigenlijk direct tot de kern van de missie waar Cortese voor staat. De investeerder is na de oprichting in 2010 doorgegroeid tot de grootste belegger in gezondheidscentra van Nederland. Er zitten inmiddels ruim 75 gezondheidscentra in portefeuille en er is bijna €300 miljoen aan vastgoed onder beheer.

“Wij opereren in een stabiele markt. Dat vertaalt zich in zekerheden voor beleggers en een gunstig rendement. We richten ons daarbij onder andere op beleggers die hard hebben gewerkt voor hun geld en het tijd vinden om dat geld voor hen te laten werken zonder dat ze daar enig omkijken naar hebben. De obligatiefondsen van Cortese hebben sinds de oprichting volgens prognose gerendeerd. We zijn niet afhankelijk van het sentiment op de beurs. Het eerstelijns zorgvastgoed waarin wij investeren, blijft jaar na jaar zijn rendement opleveren.”

Wat daarbij bovendien geldt, is dat beleggers via Cortese investeren in projecten met maatschappelijke betekenis. Dit speelt bij de beleggersgroep van Cortese niet zelden mee om tot deze keuze te komen.


Verkoop
De zekerheid die eerstelijns zorgvastgoed biedt, zit voornamelijk in het feit dat dienstverleners als huisartsen waarde hechten aan langdurige huurcontracten. Een huisarts heeft immers weinig belang bij frequente verhuizingen en vaak hebben zij hiervoor ook geen mogelijkheid in de directe omgeving.


Tegelijkertijd is er sprake van kruisbestuivingen: de aanwezigheid van een huisarts is veelal ook een stimulans voor partijen als apothekers om zich in de directe nabijheid te vestigen.


Bovendien is deze constatering slechts een deel van de aanpak waar Cortese voor staat. De aanpak voorziet na een aantal jaar namelijk tevens in een exitstrategie door verkoop van het vastgoed. Schouten: “Uitgangspunt daarbij is dat we het vastgoed met winst doorverkopen. Beleggers bij Cortese delen mee in de verkoopwinst. Het jaarlijkse rendement van de beleggers krijgt daarmee een extra van enkele procenten bovenop de 6 procent.”


Daarbij geldt dat Cortese in zijn langjarige bestaan inmiddels een waardevaste reputatie heeft opgebouwd. Vastgoed van zorginstellingen wordt veelal in eerste instantie onder de radar te koop aangeboden. Verkopers hebben geen behoefte om partijen te interesseren die hun beloftes niet kunnen waarmaken. Met Cortese bestaat voor verkopers in ieder geval de zekerheid dat deze investeerder snel tot afspraken kan komen en dat leidt tot mooie prijsafspraken.

Het laatste nieuws van Cortese is dat het obligatiefonds Cortese HealthCare IX, waarbij wordt beoogd een vastgoedportefeuille te realiseren van circa 60 miljoen euro, open is voor inschrijving. Het fonds omvat meerdere zorgobjecten en omhelst daardoor een brede, gespreide belegging. De minimale deelname bedraagt €100.000 euro. Schouten: “Als er een ideaal moment bestaat om in te stappen op deze markt, dan is dit het moment. Juist gezien de marktomstandigheden en de rentetarieven van hypotheekverstrekkers worden objecten gunstig aangeboden. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook dit fonds weer volgens prognose rendeert.”

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024