Sluiten
Hanzevast: Sterk in stenen en staal

Hanzevast: Sterk in stenen en staal

Advertentie | dec 18, 2023
Hanzevast - Newsroom

Hanzevast is een aanbieder van hoogrenderende en fiscaal geoptimaliseerde beleggingsfondsen in vastgoed en scheepvaart. Sinds haar oprichting in 1995 heeft Hanzevast aankoop én beheer verzorgd voor €3,4 miljard aan vastgoedfondsen en is in 31 scheepsfondsen ca. €600 miljoen geïnvesteerd. Hanzevast biedt haar meest particuliere investeerders toegang tot de professionele beleggingsmarkt. Gedegen marktkennis, conservatieve financiering, professioneel beheer en consequente kostencontrole zijn de basis voor goed rendement. Ons beleid is voortdurend gericht op het genereren van meerwaarde voor onze beleggers, huurders en charteraars. Dit is terug te vinden in de kernwaarden duurzaamheid, integriteit, klanttevredenheid, transparantie en gemotiveerde medewerkers.

www.hanzevast.nl

Bekijk alle artikelen

“Beleggen in vastgoed en schepen is een waardevolle toevoeging voor vermogensopbouw, naast aandelen en obligaties”, stelt algemeen directeur Manon Wolters van familiebedrijf Hanzevast in Groningen. “Vastgoed en schepen bieden interessant rendement en fiscale aantrekkelijkheid. Risicospreiding komt daar als bonus bovenop. Bovendien hebben beide sectoren een grote duurzaamheidsuitdaging en
-ambitie. Initiatiefnemers profiteren daar op termijn van.”

Vastgoed
Veel beleggers waarderen stenen en staal omdat het reële, tastbare bezittingen zijn. “Vastgoed is de afgelopen vijfentwintig jaar heel waardevast gebleken”, zegt Wolters. “Op vier jaar na nam de waarde toe. De gemiddelde waardestijging sinds de Tweede Wereldoorlog bedroeg 4,85% per jaar. Daarmee is het een goede langetermijninvestering met stabiele inkomsten. De huurinkomsten lopen immers gewoon door. Bij woningen is door de vele kleine contracten en de krapte op de woningmarkt het leegstandsrisico zeer gering. Door de jaarlijks indexatie stijgen de huurinkomsten en zijn ze redelijk inflatiebestendig.”

 foto-manon-persbericht-v2.jpg
Manon Wolters, Algemeen directeur


Bij bedrijfsonroerend goed is het risico op leegstand wat groter, maar gaat het wel over langjarige contracten. Wolters: “Hier geeft goed aankoopbeleid de doorslag. Wij investeren in hoge kwaliteit bedrijfspanden op gunstige (knooppunt)locaties. Daardoor mag een blijvende aantrekkelijkheid verwacht worden. Algemeen zag men afgelopen jaar door de hogere rente dalende vastgoedprijzen, maar een onrustige markt biedt ook kansen.”

 
Schepen
De scheepvaart is goed voor 90% van het goederenvervoer over de wereld. De sector blijft groeien en is de meest duurzame modaliteit per ton/kilometer. De scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties (IMO) heeft zich wereldwijd gecommitteerd aan net-zero emissies in 2050. Wolters: “Dat sluit aan op ons adagium ‘duurzaamheid kan altijd uit’. Verder worden beleggingen hierin als ondernemersactiviteit gezien en het rendement belast in Box 1, niet in
Box 3. Dit is fiscaal aantrekkelijk.”

Hanzevast is tevens als rederij actief. “Onze Hanze G-serie fondsen met vier Handysize bulkschepen, de Hanze Genua, Hanze Gendt, Hanze Göteborg en Hanze Gdansk hebben een tonnage van rond de 35.000”, zegt Wolters. “Daarmee zitten we in de ‘sweet spot’ van risico en rendement, zeker omdat ze flexibel inzetbaar zijn op wereldwijde scheepvaartroutes. Zij kunnen veel meer havens aandoen dan de mega-schepen voor transport van bulkgoederen zoals graan, erts, kolen en hout.” Het is een volatiele markt, erkent ze, maar risico op leegloop is er vrijwel niet. “Hoger risico gaat samen met hoger rendement.”

Dit is Hanzevast
Hanzevast heeft de afgelopen 27 jaar aankoop en beheer verzorgd voor 3,4 miljard euro aan vastgoedfondsen en 600 miljoen in scheepsfondsen. De activiteiten vinden plaats onder AFM-vergunning. Naast financieel rendement voor haar beleggers streeft het bedrijf ook naar maatschappelijk rendement. Daarbij let het scherp op duurzaamheid: woningen met een energielabel A of A+ en schepen die vooruitlopen op toekomstige milieuvoorschriften. Hanzevast richt zich naast institutionele en vermogende beleggers ook op startende beleggers: deelnemen in het woningfonds Woned kan vanaf 1.000,- euro. Wolters: “De belegger investeert hiermee in de oplossing voor het woningtekort, behoud van monumentaal erfgoed en verduurzaming van woningen in Nederland.”

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024