Sluiten
React Academy: “Vergroenen is goed, maar moet wel veiliger”

React Academy: “Vergroenen is goed, maar moet wel veiliger”

Advertentie | dec 22, 2023
Van der Pers Maritime - Newsroom

Bij noodsituaties met gevaarlijke stoffen op zee is het uiterst belangrijk dat er juist en adequaat wordt gehandeld. Met een gezond ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, ruime ervaring en hart voor het werk is VANDERPERS MARITIME BV 24/7 beschikbaar voor incidenten op volle zee.

www.consultingmarinechemist.nl

Bekijk alle artikelen

Vergroening en elektrificatie zijn gunstige ontwikkelingen voor onze aarde. Ze brengen ook  specifieke risico’s met zich mee, bijvoorbeeld rond lithium-ion accu’s. Die risico’s zijn lang niet bij alle belanghebbenden bekend. De React Academy wil opgedane kennis bij het bestrijden van incidenten op zee delen met de industrie en wellicht het bewustzijn over de nieuwe risico’s vergroten. 

De brand op de Freemantle Highway in juli dit jaar bij Ameland, waarbij een dode te betreuren was,  veroorzaakte opschudding. Hoewel niet is vastgesteld waar en hoe de brand is ontstaan uitgebroken, hebben de brandveiligheid maatregelen een snelle uitbreiding niet kunnen voorkomen. De vanuit Rotterdam toegesnelde Maritime Incident Respons Group (MIRG) besloot uiteindelijk dat evacuatie de enige optie was.


Nauwelijks te blussen
“Daarbij werd de wereld met de neus op de feiten gedrukt: lithium-ion accu’s die in brand vliegen, zijn nauwelijks te blussen”, zegt directeur Rick van der Pers van Vanderpers Maritime BV. Zijn bedrijf en React Emergency Response BV van Dennis Kusters hebben samen unieke praktijkervaring met brandbestrijding en berging in de maritieme sector over heel de wereld, onder andere op het gebied van deze nieuwe risico’s met gevaarlijke stoffen.

r-pers-vd.jpg
Rick van der Pers, directeur Vanderpers Maritime BV.


Samen hebben ze het initiatief genomen om de React Academy in Strijen op te zetten. De academy ontwikkelt onder andere e-Learning voor medewerkers van rederijen, de olie- en gasindustie en verzekeraars. Hierdoor leren cursisten wat de (nieuwe) risico’s op zee zijn en hoe ze bij een incident moeten handelen.

 

Brandveiligheid herzien
“Bij een brand van een elektrische auto op land is het devies van producenten: deze gecontroleerd uit te laten branden”, zegt Kusters. “Dat gaat op zee niet, gezien de bemanning geen mogelijkheid heeft het gevaar te ontlopen, waardoor uiteindelijk evacuatie de enige optie is.

d-kusters.jpg
Dennis Kusters, directeur React Emergency Response BV


Met onze werkzaamheden op onder andere de Freemantle highway is bevestigd dat er geen middelen zijn om een brand met lithium-ion direct te bestrijden. Daarbij zorgen de bijkomende risico’s, namelijk toxiteit, corrosiviteit en mogelijk explosiviteit voor een enorme uitdaging tijdens het bestrijden van een dergelijk incident. Onze zeer ervaren maritieme brandteams hebben daardoor alle werkzaamheden met zeer specialistische bescherming moeten uitvoeren.

Dat wijkt sterk af van de conventionele aanpak van bemanningen bij branden op zee: bij een rookalarm de brand zo snel mogelijk bestrijden om escalatie te voorkomen.”


Als dat niet meer lukt, moet de bemanning zover mogelijk wegblijven van de aangewezen plekken aan boord voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Van der Pers: “Dat laatste gaat nauwelijks, want op de dag van vandaag zijn gevaarlijke stoffen over het hele schip te vinden. Daarom moeten de maritieme brandveiligheid aan boord kritisch herzien worden en aangepast op de nieuwe risico’s die de moderne industrie met zich hebben meegenomen.


Kusters: “Voorlichting, opleiding en reële onafhankelijke testen zijn de eerste stappen naar het bereiken van een betere veiligheid aan boord. Wij roepen dan ook de industrie op samen met experts op verschillende vakgebieden samen te werken om een reële oplossing te vinden. Er zijn bijvoorbeeld blusdekens om te gebruiken bij een brand met een elektrische auto op land. Mede door complexe constructie van een schip, de beperkte onafhankelijke ademlucht, en bewegingsruimte, vanwege de optimale benutting van de laadruimte is het volstrekt helder dat zo’n deken op een scheepsdek moeilijk zo niet onmogelijk is te gebruiken. Dat introduceert alleen extra risico’s voor de bemanning. Een ander punt is, dat een brand met elektrische auto’s vanwege herontsteking veel meer bluswater vergt als een ‘gewone’ brand. Dat brengt de stabiliteit van het schip in gevaar.”


Discussie opstarten

Het gaat niet alleen om elektrische auto’s. Van der Pers geeft een ander voorbeeld: “Regelmatig komen wij tegen dat de containers op zeeschepen niet op de juiste positie staan. Ook de inhoud is niet altijd correct gemarkeerd. Blussen kan plaatsvinden door met behulp van een hydropen of fognail water in een container aan te brengen. In de praktijk is er risico dat er gevaarlijke stoffen in zitten die juist met water reageren of dat de lading voorkomt dat het water de juiste plek bereikt.


”Kusters: “Zo zijn er veel meer voorbeelden te geven. Het is tijd dat de discussie over brandveiligheid in de nieuwe situatie op gang komt en experts op verschillende vakgebieden gaan samenwerken en oplossingen worden geëvalueerd met een realistische blik op de praktijksituatie. De wereldwijde ambitie tot vergroening leidt tot enorm snelle ontwikkelingen en in gebruik name van nieuwe technologie, maar laten we in deze race naar vergroening de veiligheid op land, zee en in de lucht niet achterraken. Met het delen van praktijk kennis, juiste voorlichting en opleiding wil React Academy de veiligheid voor zeevarende wereldwijd vergroten.”

Gezondheid

Lees meer
Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

Grenzen doorbreken voor een duurzame toekomst in de gezondheidszorg

eHealth | feb 23, 2024
Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

Standaardcontract versnelt klinisch onderzoek aanzienlijk

eHealth | feb 23, 2024
Breng de patiënt in het lab

Breng de patiënt in het lab

eHealth | feb 23, 2024